Din order- & leveranskalender

Återkallning av produkt på grund av hotad matsäkerhet eller kvalitetsproblem

För leverantör

Kontaktpersoner på sortiment och inköp

Vid behov av att återkalla en produkt på grund av hotad matsäkerhet eller kvalitetsproblem ska Martin & Servera omedelbart kontaktas.

Under kontorstid kontaktas berörd sortiment- och inköpschef eller affärsområdeschef (se kontaktpersoner sortiment och inköp) via telefon. Om ingen kan nås kontaktas varuförsörjning alternativt växeln för hjälpOm det gäller en kundunik produkt informerar ni er ordinarie kontaktperson inom varuförsörjning hos Martin & Servera.

Följande information måste skriftligt skickas till Martin & Servera

  • Berörd produkt
  • Martins & Servera artikelnummer
  • Leverantörens artikelnummer
  • GTIN-nummer
  • Batchnummer, Bäst-före-datum och/eller annan identifikation
  • Leveransdatum och levererad volym till Martin & Serveras olika lagerorter
  • Beskrivning av orsak till återkallandet. Ange om det handlar om hotad matsäkerhet eller ett kvalitetsproblem
  • Vilka beslut har leverantören tagit angående hantering av ärendet
  • Fullständiga kontaktuppgifter till den/de som hanterar ärendet hos leverantören

Önskar du utanför kontorstid meddela Martin & Servera ett behov av återkallning av en produkt pga. hotad matsäkerhet, var vänlig använd detta formulär. Vi hanterar ärendet så snart som möjligt.

Använder ni ECR:s lathund för "indragning av produkter" så går det bra att skicka mallen till följande adress: produktlarm@martinservera.se. Ni behöver då inte fylla i nedan formulär.

Återkallning av en produkt pga. hotad matsäkerhet

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader