Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Utvalt med omsorg - Greenfood
Inspiration

Utvalt med omsorg - Greenfood

Hållbarhet är viktigt för Martin & Servera. Det handlar inte bara om våra egna verksamheter, utan om att vi vill förflytta hela branschen i hållbar riktning. Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet.

Nedan berättar vår leverantör Greenfood om sitt arbete.

Halverat klimatavtryck 2030

Greenfood har bestämt sig för att vara en positiv kraft i den viktigaste omställningen som planeten och mänskligheten står
inför. Deras miljöarbete är långsiktigt och grundligt - hållbarhet genomsyrar allt de gör och klimatmålen är högt satta.
Greenfood har anslutit sig till Science Based Target med målsättning att halvera sitt avtryck till 2030!


Bananer som gör skillnad - Samarbete med Operation Smile

Sedan 2020 har varumärket Daily Greens samarbetat med organisationen Operation Smile. För varje såld ekologisk banan ges ett bidrag till Operation Smile och deras fantastiska arbete. Tack vare detta får barn som föds med läpp-, käk- och gomspalt transformativa operationer och en ny chans till livet. En operation tar mindre än en timme och resulterar i ett nytt leende. För varje container med ekologiska bananer som säljs, bidrar de till att förbättra barns hälsa. Samarbetet har hittills finansierat fler än 1200 operationer!

Sveriges modernaste bananmognadsanläggning

I Greenfoods nya anläggning Greenhouse kommer det finnas tolv bananmognadsrum som ska hjälpa gröna bananer att mogna - totalt 33 000 lådor i veckan - vilket gör det till Sveriges modernaste bananmognadsanläggning. Anläggningen kommer att ligga i framkant inom energi- och miljöeffektivitet, och vara fullproppad med den senaste tekniken. Resultatet blir hållbart producerade bananer med högre kvalitet och längre hållbarhet i kedjan.

Sortiment för människa och miljö

Matproduktion innebär intrång på naturens resurser. Inte enbart under odling utan även vid förädling, transport, emballering och avfallshantering. Allt räknas. Greenfoods långsiktiga mål är att bli koldioxidneutrala och att tillverka mat på naturens villkor. De har också ambition att reducera matsvinnet kraftigt - närmare en halvering till 2030.
 
För att minska sitt avtryck arbetar de bland annat med att öka volymen förnybar elektricitet i verksamheten, övergå till mer klimatvänliga transporter samt ersätta förpackningsmaterial med mer hållbara alternativ. Tillsammans med Stadsmissionen arbetar Greenfood för att minska matavfallet genom att säkerställa att all ätbar mat tas om hand. De strävar efter ett sortiment som är bra för både människa och miljö.

Ekosystem för matproduktion

När Greenfoods anläggning Greenhouse står klar, blir den ett av norra Europas modernaste livsmedelscenter. Projektet är en jätteinvestering som möjliggör hållbar och framtidsorienterad livsmedelsproduktion.
 
Resurseffektivitet och energibesparing finns med i varje hörn av huset, från klimatsmarta kyl- och värmesystem, till växtlighet som gynnar biologisk mångfald. Några exempel på gröna, hållbara åtgärder är: återbruk av byggmaterial och inredning, grön betong, och en solcellspark som ska täcka delar av anläggningens behov! Greenhouse ökar verksamhetens produktionskapacitet och skapar flöden med ambition att bidra till både minskat matsvinn och minskat klimatavtryck för koncernen.Annonsen är publicerad 1 mars 2023. Källa: Greenfood

Mer från Utvalt med omsorg

Inspiration

Utvalt med omsorg - Orkla foods


Hållbarhet är viktigt för Martin & Servera. Det handlar inte bara om våra egna verksamheter, utan om att vi vill förflytta hela branschen i hållbar riktning. Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.