Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller bara svenska råvaror.
Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i hela verksamheten. Det kopplar till vår övergripande långsiktiga strategi och utgår från våra fokusområden – resurseffektiv verksamhet, god arbetsgivare och hållbart erbjudande. Våra hållbarhetsprogram innehåller långsiktiga målsättningar för att driva förändring i branschen. Det löpande arbetet handlar om krav på leverantörer, ständig sortimentsutveckling och effektiv resursanvändning.

Fokusområden för hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela verksamheten och utgår från tre fokusområden – resurseffektiv verksamhet, god arbetsgivare och hållbart erbjudande. Inom varje fokusområde finns mål och aktiviteter som löpande följs upp.

 

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Martin & Servera-gruppen driver sina verksamheter med fokus på resurseffektivitet och hållbarhet. Det handlar om det vi själva gör för att minska klimatpåverkan, energiförbrukning och svinn. Vi satsar på effektiv och hållbar logistik, investering i klimatsmart teknik för fordon och fastigheter, förnybar energi och ett ständigt arbete för att minska svinnet. Vi har dessutom satt målet att hela koncernens verksamhet ska vara klimatneutral 2030.
Hållbarhet

God arbetsgivare

Medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas tillsammans är grunden för Martin & Servera-gruppens framgångar. Genom våra olikheter skapar vi ett bättre arbetsklimat och utvecklar verksamheten och därför behöver vi personer med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter.
Hållbarhet

Hållbart erbjudande

De varor som Martin & Servera-gruppen erbjuder produceras med omsorg om människor, djur och natur. Vi försöker göra det lätt för kunderna att göra medvetna och hållbara val och vi utvecklar tjänster som hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan. I samarbetet med våra leverantörer lägger vi stor vikt vid hållbarhetsfrågorna.

Års- och hållbarhetsberättelsen för 2020

Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2020 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Ladda ner års- och hållbarhetsberättelsen för 2020

Hållbarhet

Här hittar du Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2020.

Den innehåller bland annat en detaljerad hållbarhetsredovisning.

Ladda ner här  

Download in english

Hållbarhetsprogram

Hållbarhet

Hållbarhetsprogram - Martin & Servera Restauranghandel och Martin & Servera Logistik

Hållbarhet

Hållbarhetsprogram - Galateakoncernen

Hållbarhet

Hållbarhetsprogram - Sorundahallarna

Vill du veta mer?

Hållbarhet

Våra certifikat

Våra miljö- och kvalitetscertifikat visar att vi har fungerande rutiner för kontroll av varor, produkter och leveranser, att matsäkerhet ständigt är i fokus och att vi hela tiden arbetar med förbättringar för att minska miljöbelastningen och effektivisera verksamheten.
Hållbarhet

Våra ställningstaganden

Utfiskade bestånd, negativa klimatförändringar, dåliga arbetsförhållanden – allt vi människor gör påverkar någon, eller något, på ett eller annat sätt. Martin & Servera är en ledande aktör i branschen. Det skapar stora möjligheter för oss att påverka och förändra.
Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.
Hållbarhet

Hållbara leveranser

Att transportera varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att du som kund får just de varor du behöver till din verksamhet. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom att planera distributionen av varor så att bilarna kör så få kilometer som möjligt och att öka andelen lastbilar som drivs med förnybar energi.
Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 200 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Hållbarhet

Vår uppförandekod

2008 införde vi på Martin & Servera en uppförandekod, som gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?
Hållbarhet

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, har investerat i egna solcellsanläggningar och tänker alltid energieffektivitet när vi bygger våra lagerfastigheter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Hållbara samarbeten

Tillsammans med, dig som kund, leverantör och samarbetspartner har vi en möjlighet att vara en förändrande kraft för hela restaurangbranschen. Vi driver innovation i viktiga frågor som gör skillnad, som matsvinn, växtbaserat protein och mer hållbara transporter. Genom oss blir det möjligt för fler att ta del av tips, idéer och initiativ för en mer hållbar framtid.
Hållbarhet

Välj hållbart

Som kund hos oss har du oändliga möjligheter att välja i sortimentet och skapa en attraktiv och spännande meny till dina gäster. Vi erbjuder lokalproducerat, växtbaserat, ekologiskt, certifierat. I vårt sortiment finns alltid en mångfald av mängd alternativ – och vi kan guida dig till mer hållbara val i köket, på menyn och på varje tallrik.
Hållbarhet

Våga svara

Hållbarhetsfrågor är svårt, det vet vi. På den här sidan har vi samlat de frågor som vi ofta får och som vi vet att ni kan få från era gäster. Tillsammans kan vi bygga på den här sidan med ännu fler svar på viktiga hållbarhetsfrågor. Mer hållbara tillsammans, helt enkelt!

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.