Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Agenda 2030 - Globala målen för hållbar utveckling

2015 enades världens länder om gemensamma utvecklingsmål, Agenda 2030. Målen ska hjälpa både länder och företag att arbeta med de stora universella hållbarhetsfrågorna. Martin & Servera bidrar till flera av de globala utvecklingsmålen.

Det finns totalt sjutton utvecklingsmål med en mängd underliggande delmål. Vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete berör flertalet av utvecklingsmålen, men vi har valt fem av dem som extra prioriterade mål. Här är några exempel på hur via arbetar med respektive mål och område.

 • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Uppförandekod
  • Krav på leverantörer
  • Revisioner
  • Arbete för ökad mångfald och integration
 • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Hållbara produkter
  • Mål för ökad andel försäljning av ekologiska och miljömärkta produkter
  • Arbete för minskat matsvinn
 • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen
  • Investeringar i ny fordonsteknik
  • Fler fordon med biobränsle och el
  • Energieffektiva lagerhus
  • Förnybar energi i fastigheter
 • Mål 14 – Hav och marina resurser
  • Brett sortiment av miljömärkt fisk och skaldjur
  • Policy Hållbart fiske och ansvarsfullt odlad sjömat
  • Egen fisklista där vi informerar om våra ställningstaganden om arter, fångstzoner och fångstmetoder
 • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
  • Policy palmolja
  • 100 % certifierad palmolja i egna märkesvaror
  • Policy soja

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet: Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Martin & Servera: Vår uppförandekod är en del av avtalet med våra leverantörer och ställer krav gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, arbetsmiljö, djuromsorg och arbete mot antibiotikaresistens. Revisioner görs framförallt för högriskområden eller högriskproduktioner.

Vi verkar inom vårt eget företag för mångfald och integration, genom en omfattande och långsiktig handlingsplan för medarbetare på alla nivåer.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Målet: Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Martin & Servera: Vi arbetar för minskat matsvinn i företaget och i branschen. Sedan 2011 har Martin & Servera utmanat leverantörer och kunder för att driva utveckling i hållbarhetsfrågor som minskat matsvinn, mer mångfald och ökad andel ekologiskt. Vi utvecklar ständigt vårt sortiment av hållbara produkter. Vi har långsiktiga mål för andelen ekologisk och miljömärkt försäljning.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen

Målet: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Martin & Servera: Minskning av bränsleförbrukning och utsläpp från transporter är prioriterat i vår verksamhet. Martin & Servera reviderar regelbundet externa transportörer, där kvalitet, miljö och trafiksäkerhet kontrolleras.

Modern teknik används i byggnation av nya lager, det bidrar i arbetet med att minska utsläpp och energianvändning. Inköpt el kommer från förnybara källor. Värme som genereras av egna kyl- och frysanläggningar används för uppvärmning.

Mål 14 – Hav och marina resurser

Målet: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Martin & Servera: Vi köper fisk och skaldjur från hållbar produktion för att motverka utfiskning och negativ miljöpåverkan på ekosystemen. Vi erbjuder ett stort utbud av MSC-, ASC- och KRAV-märkta fisk- och skaldjursprodukter. Vi har en policy för hållbart fiske samt en egen fisklista som baseras på fakta från miljöorganisationer och forskning.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Målet: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Martin & Servera: 2017 nådde vi målet 100 procent certifierad palmolja i egna märkesvaror. För att stödja en utveckling av hållbar palmolja har vi en policy som anger hur vi ska arbeta. Vi är medlemmar i Round Table on Sustainable Palm Oil. Vi har också en policy för hur vi arbetar med soja, är medlemmar av Round Table on Sustainable Soy och gör certifikatköp för att kompensera för den soja vi använder.

Läs mer

Hållbarhet

Mer hållbara tillsammans

Tillsammans kan vi göra mer skillnad för en hållbar framtid.
Tillsammans med dig kan vi vara en förändrande kraft för hela restaurangbranschen. Vi ställer höga krav på produkterna, arbetar med att minska matsvinnet och samarbetar för hållbara transporter. Du kan känna dig trygg med det du serverar dina gäster, oavsett hur dina målsättningar ser ut. Det ska vara enkelt att göra hållbara val. Det är egentligen ganska självklart: många små steg blir ett jättekliv. Mer hållbara tillsammans helt enkelt.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader