Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Agenda 2030 - Globala målen för hållbar utveckling

På ett toppmöte i FN i New York 2015 antogs Agenda 2030 och sjutton globala mål för hållbar utveckling. De universella målen ska hjälpa både länder och företag att navigera rätt för en hållbar framtid. Martin & Servera bidrar till flera av de globala målen.

De sjutton målen innehåller i sig 169 delmål, så det är komplexa frågor. Vi har analyserat och kartlagt både mål och delmål för att se hur vi kan bidra. Mycket av vårt hållbarhetsarbete berör flertalet av de globala målen, men vi har valt ut fem av dem som extra prioriterade mål.

  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen
  • Mål 14 – Hav och marina resurser
  • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet: Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Martin & Servera: Vår uppförandekod är en del av avtalet med våra leverantörer och ställer krav gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, arbetsmiljö, djuromsorg och arbete mot antibiotikaresistens. Revisioner görs framförallt för högriskområden eller högriskproduktioner.

Vi verkar inom vårt eget företag för mångfald och integration, genom en omfattande och långsiktig handlingsplan för medarbetare på alla nivåer.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Målet: Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Martin & Servera: Vi arbetar för minskat matsvinn i företaget och i branschen. Sedan 2011 har Martin & Servera utmanat leverantörer och kunder för att driva utveckling i hållbarhetsfrågor som minskat matsvinn, mer mångfald och ökad andel ekologiskt. Vi utvecklar ständigt vårt sortiment av hållbara produkter. Vi har långsiktiga mål för andelen ekologisk och miljömärkt försäljning.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen

Målet: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Martin & Servera: Minskning av bränsleförbrukning och utsläpp från transporter är prioriterat i vår verksamhet. Martin & Servera reviderar regelbundet externa transportörer, där kvalitet, miljö och trafiksäkerhet kontrolleras.

Modern teknik används i byggnation av nya lager, det bidrar i arbetet med att minska utsläpp och energianvändning. Inköpt el kommer från förnybara källor. Värme som genereras av egna kyl- och frysanläggningar används för uppvärmning.

Mål 14 – Hav och marina resurser

Målet: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Martin & Servera: Vi köper fisk och skaldjur från hållbar produktion för att motverka utfiskning och negativ miljöpåverkan på ekosystemen. Vi erbjuder ett stort utbud av MSC-, ASC- och KRAV-märkta fisk- och skaldjursprodukter. Vi har en policy för hållbart fiske samt en egen fisklista som baseras på fakta från miljöorganisationer och forskning.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Målet: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Martin & Servera: 2017 nådde vi målet 100 procent certifierad palmolja i egna märkesvaror. För att stödja en utveckling av hållbar palmolja har vi en policy som anger hur vi ska arbeta. Vi är medlemmar i Round Table on Sustainable Palm Oil. Vi har också en policy för hur vi arbetar med soja, är medlemmar av Round Table on Sustainable Soy och gör certifikatköp för att kompensera för den soja vi använder.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader