Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Antibiotika

På Martin & Servera tar vi aktiva beslut för att bidra till god djurhälsa. Vi har en policy för ansvarsfull antibiotikaanvändning och tydliga krav i vår uppförandekod.

Hållbar djuruppfödning är en viktig, världsomfattande hälsofråga. WHO påpekar att det globalt används mer antibiotika på friska djur än till sjuka människor, framför allt för att det tillsätts i fodret.

90 % av antibiotikaanvändningen inom EU ges genom foder till hela djurgrupper, främst i förebyggande syfte, och det är just den typen av användning som ökar riskerna för antibiotikaresistens och spridningen av resistenta bakterier. Resultatet – mediciner förlorar gradvis sin effekt.

Policy antibiotikaanvändning

Klok antibiotikaanvändning inom djurhållningen är viktigt och vi prioriterar inköp från producenter som delar den åsikten - det vill säga att de arbetar efter mottot "rätt dos vid sjukdom".

Vi har en policy för ansvarsfull antibiotikaanvändning. Inköpskraven i policyn är framtagna i ett branschprojekt på initiativ av Axfoundation. Där har specialister på antibiotikaresistens och djurhållning anlitats, för att hjälpa oss ta fram inköpskrav som är korrekta och trovärdiga. 


Maria Smith, generalsekreterare på Axfoundation, berättar om varför antibiotikakriterierna är så viktiga. Ta del av intervjun här.  

Inköpskraven beskriver bland annat att:

  • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte
  • Antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär
  • En hälsoplan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad smittspridning ska finnas och följas

Här kan du läsa vår policy för antibiotika i sin helhet.

Policy antibiotika

Hållbarhet

Policy antibiotikaanvändning i djurhållning

Resistens mot antibiotika är ett växande globalt problem som berör såväl människor som djur. Antibiotikaresistens ökar inte spridning av smitta, men försvårar behandling av sjuka, i vissa fall omöjliggörs det till och med. Antibiotika räddar liv och botar sjukdomar idag och det är viktigt att vi inte tappar den möjligheten.

Läs också

Hållbarhet

Djuromsorg

Att djur hanteras och behandlas väl inom livsmedelsproduktionen – under uppfödning, transport och vid slakt – är grundläggande för en hållbar och etisk produktion. Alla djur ska må bra, tas väl om hand och det utan onödig antibiotikaanvändning. Det är några av huvuddragen gällande djuromsorg i vår uppförandekod.
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.