Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Antibiotika

Hållbarhet

Djuromsorg

Att djur hanteras och behandlas väl inom livsmedelsproduktionen – under uppfödning, transport och vid slakt – är grundläggande för en hållbar och etisk produktion. Alla djur ska må bra, tas väl om hand och det utan onödig antibiotikaanvändning. Det är några av huvuddragen gällande djuromsorg i vår uppförandekod.
Hållbarhet

Miljö och ansvar

Vår ledande ställning i branschen skapar stora möjligheter för oss att förändra i rätt riktning. Att tänka långsiktigt och hållbart kring sortimentet vi erbjuder är viktigt för oss, de vi arbetar med och miljön. Vi vill minska vår miljöpåverkan, bredda det ekologiska sortimentet och arbeta för hållbar produktion.
På Martin & Servera tar vi aktiva beslut för att bidra till god djurhälsa. Vi har en ny policy för ansvarsfull antibiotikaanvändning och tydliga krav i vår uppförandekod.

Hållbar djuruppfödning är en viktig, världsomfattande hälsofråga. WHO påpekar att det globalt används mer antibiotika på friska djur än till sjuka människor, framför allt för att det tillsätts i fodret.

90 % av antibiotikaanvändningen inom EU ges genom foder till hela djurgrupper, främst i förebyggande syfte, och det är just den typen av användning som ökar riskerna för antibiotikaresistens och spridningen av resistenta bakterier. Resultatet – mediciner förlorar gradvis sin effekt.

Policy antibiotikaanvändning

Klok antibiotikaanvändning inom djurhållningen är viktigt och vi prioriterar inköp från producenter som delar den åsikten - det vill säga att de arbetar efter mottot "rätt dos vid sjukdom".

Vi har en policy för ansvarsfull antibiotikaanvändning. Inköpskraven i policyn är framtagna i ett branschprojekt på initiativ av Axfoundation. Där har specialister på antibiotikaresistens och djurhållning anlitats, för att hjälpa oss ta fram inköpskrav som är korrekta och trovärdiga.

Inköpskraven beskriver bland annat att:

  • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte
  • Antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär
  • En hälsoplan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad smittspridning ska finnas och följas

Här kan du läsa vår policy för antibiotika i sin helhet.

Detta har vi gjort:

  • Vi för dialog om minskad antibiotikaanvändning vid djuruppfödning med alla leverantörer av kött och chark.
  • Vi har tydliga krav gällande antibiotikaanvändning kopplat till djuromsorg i vår uppförandekod.
  • Vi medverkade under 2017 i antibiotikaforum med representanter från både humanmedicin och djuromsorg samlades för diskussion om åtgärder för minskad antibiotikaresistens.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader