Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Policy antibiotikaanvändning i djurhållning

Resistens mot antibiotika är ett växande globalt problem som berör såväl människor som djur. Antibiotikaresistens ökar inte spridning av smitta, men försvårar behandling av sjuka, i vissa fall omöjliggörs det till och med. Antibiotika räddar liv och botar sjukdomar idag och det är viktigt att vi inte tappar den möjligheten.

En intensiv uppfödning samt handel och transport av levande djur ökar risken för smittspridning bland djur. Det har medfört att man i vissa produktioner rutinmässigt använder antibiotikabehandlingar på hela djurbesättningar i förebyggande syfte. Det ökar risken för antibiotikaresistens.

 

Vid förhandling med nya leverantörer och vid omförhandling med befintliga leverantörer ställer bolagen i Martin & Servera-koncernen konkreta inköpskrav gällande användning av antibiotika:

  1. Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  2. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  3. Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten ska finnas. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
  4. Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.
  5. En hälsoplan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad smittspridning ska finnas och följas. Planen ska ha fokus på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive smittskydd och ska åtminstone omfatta:
  • Behov av karantän, vaccinationer och andra åtgärder för att förbättra hälsan.
  • Rutiner för smittskydd för besökare och vid in- och utförsel av djur till/från besättningen.
  • Rutiner för djurflöden och smittskydd inom besättningen.
  • Rutiner för rengöring och desinfektion av stallar.
  • Rutiner för att hantera återkommande hälsoproblem i olika åldersgrupper.

 

Uppföljningar och revisioner genomförs.

Hållbarhet

Antibiotika

På Martin & Servera tar vi aktiva beslut för att bidra till god djurhälsa. Vi har en policy för ansvarsfull antibiotikaanvändning och tydliga krav i vår uppförandekod.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.