Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Djuromsorg

Hållbarhet

Hållbart fiske och ansvarsfullt odlad sjömat

Vi på Martin & Servera vill bidra till levande hav och sjöar nu och i framtiden – där fiskar, skaldjur och växtlighet lever i samklang med varandra. Ett hållbart fiske är bra för dig, bra för gästen och bra för miljön.
Hållbarhet

Eko och miljömärkt

Framtidens meny är producerad med omsorg om djur, natur och miljö. Det är vår fasta övertygelse. Och utifrån det tar vi konkreta beslut varje dag. Ett sådant beslut är att se till att det ekologiska och miljömärkta sortimentet ständigt utvecklas.
Att djur hanteras och behandlas väl inom livsmedelsproduktionen – under uppfödning, transport och vid slakt – är grundläggande för en hållbar och etisk produktion. Alla djur ska må bra, tas väl om hand och det utan onödig antibiotikaanvändning. Det är några av huvuddragen gällande djuromsorg i vår uppförandekod.
För att våra kunder ska känna sig trygga med oss som leverantör, så ställer vi i vår tur krav på våra leverantörer. Det gör vi genom Martin & Serveras uppförandekod som våra leverantörer ska skriva under. Att säkerställa god djuromsorg är en av grunderna. Uppförandekoden syftar till att ha kontroll på hela leverantörskedjan och vi arbetar aktivt med att kontrollera att våra leverantörer följer kraven - både i sin egen verksamhet och vidare hos sina underleverantörer.

Vad säger uppförandekoden om djuromsorg?


Förutom dessa punkter i vår uppförandekod, kräver vi också självklart att respektive lands lagar ska efterlevas.
  • 13.1 Djuromsorg ska tillgodoses i samtliga led vid produktion av animaliska produkter. Djuren ska ha blivit hanterade minst i enlighet med aktuellt lands djurskyddslagstiftning.
  • 13.2 Djuren ska ha god hälsa och en god omsorg i en bra stallmiljö. Vård ska ges vid sjukdom, med en restriktiv och klok antibiotikaanvändning.
  • 13.3 De fem friheterna är väsentliga och det är ett minimikrav att djur ska ha: frihet från törst och hunger, frihet från obehag, frihet från smärta, skada och sjukdom, frihet från rädsla och ångest samt frihet att utföra naturligt beteende.
  • 13.4 Alla djur ska bedövas innan slakt.

Här kan du läsa vår uppförandekod.

Svensk djurskyddslagstiftning

Den svenska djurskyddslagstiftningen är en av de mest omfattande i världen och utgår från att djuren ska kunna bete sig naturligt - kor ska gå på bete under sommartid, grisar ges ordentligt med strö och djuren ska ha ytor så att de kan röra sig inomhus.

I förhållande till EU:s djurskyddslagstiftning är den svenska strängare - bland annat gällande svanskupering. I Sverige tillåter vi heller inga undantag gällande bedövning innan slakt. Det är något vi ser mycket positivt på.

För djurskyddslagen i sin helhet, läs den här på Sveriges riksdags hemsida.

Läs mer

Hållbarhet

Policy gödkalv

Vi har valt att plocka bort gödkalven ur sortimentet. Orsaken är att det i produktionen av gödkalv används stora mängder antibiotika, ofta för hela djurbesättningar och både i förebyggande och i behandlande syfte. Vi vill göra vårt i kampen mot antibiotikaresistens. Det här är ett första steg.
Hållbarhet

Religiös slakt

Det är förbjudet att slakta djur utan bedövning i Sverige. Djur ska skyddas från onödigt lidande. Därför ska djur alltid bedövas före slakt i Sverige. Djurskyddslagens bestämmelser om bedövning före slakt innebär en konflikt för vissa religiösa slaktmetoder, men halalslakt på bedövade djur är tillåten i Sverige.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.