Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, vi har egna solcellsanläggningar på taket på våra lager i Umeå, Enköping och Halmstad, vi har byggt en egen solcellspark i Skåne och tänker alltid energieffektivitet när vi bygger våra lagerfastigheter.

Våra fastigheter

De senaste tio åren har vi flyttat in i nya, energieffektiva lagerlokaler på samtliga lagerorter – Halmstad, Umeå, Enköping och Norrköping. När vi bygger nytt är hållbarhetsfrågorna alltid i fokus. Modern byggteknik gör att vi med nya lagerbyggnader kan minska vår miljöpåverkan avsevärt.

Att minska vår energianvändning

Vi strävar efter minskad energianvändning och arbetar aktivt för att åstadkomma det i samtliga byggnader. Det handlar bland annat om att optimera ventilationen, fortsätta utbytet av gamla lysrör och installera LED-belysning. Vi inför närvarostyrdbelysning, så att inga lampor är tända i onödan. Visste du att all vår inköpta el kommer från ursprungsgaranterad vattenkraft?

Solenergi

Vi har solcellsanläggningar på taket på våra lagerhus i Umeå, Enköping och Halmstad. Sedan januari 2022 producerar vi också solenergi från vår egen solcellspark i Skurup, Skåne. Tack vare ett femtonårigt fastprisavtal kunde vår samarbetspartner, Alight, bygga den här solparken som kommer att producera energi som motsvarar ungefär hälften av Martin & Serveras årliga energibehov. Solparken i Skurup bidrar med energi till elnätet i södra Sverige, där också energibehovet är som störst.

Läs mer

Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 300 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.