Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Energi

Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 200 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Inspiration

Hållbara nattleveranser

Transporter av varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Vi deltar i Off Peak, ett miljöprojekt med nattleveranser i samarbete med Stockholms stad. Nu finns kapacitet att tredubbla antalet leveranser per natt.
Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, har investerat  i två egna solcellsanläggningar – i Umeå och i Enköping och under 2018 tog vi beslut om att bygga ett nytt energieffektivt lager i Norrköping.

Våra fastigheter

De senaste tio åren har vi flyttat in i nya, energieffektiva lagerlokaler på tre av våra lagerorter – Halmstad, Umeå och Enköping. Nu har vi tagit beslut om nästa steg – vi bygger nytt lager även i Norrköping.  Genom våra byggprojektär hållbarhetsfrågorna alltid i fokus. Modern byggteknik gör att vi med nya lagerbyggnader kan minska vår miljöpåverkan avsevärt. Det gällde framför allt för Enköping där två mindre lager, i Västerås och Stockholm, blev ett stort lagerhus.

Att minska vår energianvändning

Vi strävar efter minskad energianvändning och arbetar aktivt för att åstadkomma det i samtliga byggnader. Det handlar bland annat om att optimera ventilationen, fortsätta utbytet av gamla lysrör och installera LED-belysning. Vi inför närvarostyrdbelysning, så att inga lampor är tända i onödan. Visste du att all vår inköpta el kommer från förnybara energikällor som vind, vatten och biobränslen?

Vad har vi gjort och hur fortsätter vi? 

Detta har vi gjort:

  • Tre av våra fyra lager har tagits i drift i nybyggda lokaler efter 2010 och framåt. Nu har byggprojekt för nyttlager i Norrköping påbörjats. Det nya lagret planeras att stå klart någon gång under senhösten 2021.
  • Hållbarhet har varit i fokus när nya lager byggts. Vi har strävat efter att hitta lösningar som minskar energianvändningen, till exempel genom återvinning av restvärme, minskar värmespill och närvarostyrd belysning.
  • Solcellsanläggningen på taket av lagret i Umeå genererade 2018 cirka xxx 000 kWh,och i april 2019 invigdes en solcellsanläggning på taket till lagret i Enköping.
  • Våra egna vindkraftverk bidrar nu med cirka 30 procent av årsförbrukningen av el.

Detta gör vi framåt:

  • Vi arbetar för att minska vår totala energiförbrukning. Våra mål innebär 50 % minskad energianvändning när vi bygger nya fastigheter och 3 % minskad energianvändning per år på befintliga ytor.
  • Vi studerar och utvärderar ny energiteknik för att se om den kan bidra positivt i verksamheten.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader