Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Energi

Hållbarhet

Människor och värderingar

Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Inspiration

Hållbara nattleveranser

Transporter av varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Nu deltar vi i Off Peak, ett miljöprojekt med nattleveranser i samarbete med Stockholms stad.
Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, har investerat både i egna vindkraftverk och solcellsanläggning och invigde under 2017 vårt nybyggda energieffektiva lagerhus i Enköping.

Våra fastigheter

I januari 2017 flyttade vi in i nytt och energieffektivt lager i Enköping. Genom hela projektet var hållbarhetsfrågor i fokus och tack vare modern byggteknik, och det faktum att två lager i stället blev ett, minskar nu vår miljöpåverkan avsevärt. Den totala energianvändningen i Enköping under 2017 var 54 % lägre än för de två tidigare lagren i Årsta och Västerås.

Lagret i Enköping har en bra geografisk placering för att transporterna i landets mellersta delar ska bli så effektiva, korta och klimatsmarta som möjligt.

Att minska vår energianvändning

Vi strävar efter minskad energianvändning och arbetar aktivt för att åstadkomma det i samtliga byggnader. Det handlar bland annat om att optimera ventilationen, fortsätta utbytet av gamla lysrör och installera LED-belysning. Vi inför närvarostyrdbelysning, så att inga lampor är tända i onödan. Visste du att all vår inköpta el kommer från förnybara energikällor som vind, vatten och biobränslen?

Vad har vi gjort och hur fortsätter vi? 

Detta har vi gjort:

  • Tre av våra fyra lager har tagits i drift i nybyggda lokaler efter 2010 och framåt. Nu återstår beslut om ny- eller ombyggnation för kvarvarande lager i Norrköping.
  • Hållbarhet har varit i fokus när nya lager byggts. Vi har strävat efter att hitta lösningar som minskar energianvändningen, till exempel genom återvinning av restvärme, minskar värmespill och närvarostyrd belysning.
  • Solcellsanläggningen på taket av lagret i Umeå genererade 2017 cirka 152 000 kWh, vilket motsvarar 450 000 tända glödlampor.
  • Våra egna vindkraftverk bidrar nu med cirka 30 procent av årsförbrukningen av el.

Detta gör vi framåt:

  • Vi arbetar för att minska vår totala energiförbrukning. Våra mål innebär 50 % minskad energianvändning när vi bygger nya fastigheter och 3 % minskad energianvändning per år på befintliga ytor.
  • Vi studerar och utvärderar ny energiteknik för att se om den kan bidra positivt i verksamheten.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader