Din order- & leveranskalender

Energi

Hållbarhet

Människor och värderingar

Anställda som trivs, utvecklas och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald är en högt prioriterad fråga för vi vet att olikheterna bland våra medarbetare gör oss starkare.
Inspiration

Hållbara nattleveranser

Transporter av varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Nu deltar vi i Off Peak, ett miljöprojekt med nattleveranser i samarbete med Stockholms stad.
Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, investerade under 2015 i två egna vindkraftverk och invigde i början av 2016 vårt nybyggda energieffektiva varulager i Umeå.

Våra fastigheter

I slutet av 2015 blev vårt nya energieffektiva lager i Umeå färdigt. Genom hela projektet var hållbarhetsfrågor i fokus och tack vare modern byggteknik minskar nu vår miljöpåverkan avsevärt. Den totala energianvändningen i Umeå har minskat 40-50 % jämfört med den tidigare byggnaden, trots att den är ungefär tre gånger så stor. Hur går det till? Jo, bland annat genom att vi använder överskottsenergi från lagerkylningen för återuppvärmning och att de solceller vi har installerat på taket ger förnyelsebar energi.

Under 2016 påbörjade vi bygget av ett nytt energieffektivt lager i Enköping som stod redo för inflytt i början av 2017. Här har lagerverksamheterna som tidigare låg i Västerås och Årsta flyttat in. Energianvändningen förväntas minska med cirka 50 procent jämfört med tidigare lagerbyggnader. Även i Enköping har vi precis som i Umeå, haft hållbarhetsfrågorna i fokus.

Lagret i Enköping har den optimala geografiska placeringen för att transporterna inom Mälardalsområdet ska bli så effektiva, korta och klimatsmarta som möjligt. Dessutom ger det en ökad lagerkapacitet, vilket skapar möjligheter till nya affärer.

Att minska vår energianvändning

Vi strävar efter minskad energianvändning och arbetar aktivt för att åstadkomma det i samtliga byggnader. Det handlar bland annat om att optimera ventilationen, fortsätta utbytet av gamla lysrör och installera LED-belysning. Vi arbetar också för att införa närvarostyrning av belysningen, så att inga lampor är tända i onödan. Visste du att all vår inköpta el kommer från förnybara energikällor som vind, vatten och biobränslen?

Under 2015 investerade vi också i två egna vindkraftverk som står för ungefär 30 % av företagets totala energiförbrukning. Att arbeta resurseffektivt handlar även att minska utsläppen via våra transporter. Läs mer här om hur vi lyckats minska utsläppen från våra egna lastbilar med 90 %.

Vad har vi gjort och hur fortsätter vi? 

Detta har vi gjort:

  • Vi hanterade under 2016 en större mängd varor än föregående år utan att använda mer energi.
  • Vi har byggt ett nytt lager i Enköping där hållbarhetsarbetet varit i fokus. Vi har strävat efter att hitta lösningar som minskar energianvändningen, till exempel genom återvinning av restvärme och närvarostyrd belysning.
  • Under 2016 har vi varit synliga i debatten kring ny skatt på solenergi.
  • Solcellsanläggningen på taket av lagret i Umeå har genererat cirka 140 000 kWh under 2016, vilket motsvarar cirka 420 000 tända glödlampor och cirka 4 procent av energiförbrukningen i Umeå.
  • Våra egna vindkraftverk som vi investerade i år 2015 bidrar nu med cirka 30 procent av årsförbrukningen av el.

Detta gör vi framåt:

  • Vi fortsätter att fatta investeringsbeslut för våra fastigheter genom bedömning både utifrån affärsmässighet och miljöpåverkan.
  • Vi arbetar för att minska vår totala energiförbrukning. Våra nya tuffa mål innebär 50 % minskad energiförbrukning när vi bygger fastig­heter och 3 % minskad energiförbrukning på befintliga ytor per år.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader