Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Hållbart fiske

Hållbarhet

Rättvisemärkningar – vad betyder de?

Att välja varor med rättvisemärkningar är att göra ett medvetet val. När du köper en produkt som är certifierad av Fairtrade, UTZ eller Rainforest Alliance väljer du att stödja kampen för bättre sociala och ekonomiska villkor för bönderna och odlarna samtidigt som du värnar om miljön.
Hållbarhet

Ursprung Sverige

Efterfrågan på svenskproducerade livsmedel ökar ständigt, både från våra kunder såväl som deras gäster. För att underlätta för er att hitta produkter med svenskt ursprung, så använder vi ursprungsmärkningen Från Sverige.
Utfiskade bestånd, stora bifångster, övergödda hav – det är bara några utmaningar vi tillsammans står inför. För oss är det viktigt att bidra till levande, friska hav och ett hållbart, välskött fiske. Det gör vi bland annat genom att aktivt marknadsföra miljömärkta varor och ständigt granska vårt sortiment.

Policy för fisk och skaldjur

I vårt arbete för hållbarhet väljer vi att i största möjliga mån köpa och sälja fisk- och skaldjursprodukter med miljömärkning, till exempel MSC, ASC och KRAV. Varför? Jo, för att försäkra oss om att vår försäljning av fisk och skaldjur kommer från hållbara välskötta fisken och fiskodlingar. Till vår hjälp utgår vi bland annat från vår Policy för fisk och skaldjur. Riktlinjerna i policyn hjälper oss i vårt dagliga arbete och svarar på frågorna: Hur kan och borde vi arbeta för en frisk havsmiljö och ett hållbart fiske?
Vi gör det bland annat genom att:
  • Alla egna märkesvaror som innehåller vildfångad fisk eller skaldjur är MSC-certifierade
  • Aktivt driva utvecklingen så att icke certifierade produkter byts ut mot certifierade produkter
  • Aktivt marknadsföra fisk- och skaldjursprodukter som är tredjepartscertifierade enligt MSC, ASC och KRAV

Fisk- och skaldjurslistan

Vårt sortiment av fiskprodukter är granskat och anpassat för att motsvara kraven på hållbarhet. För fisk som inte är MSC, ASC eller KRAV-märkt informerar vi i vår fisk- och skaldjurslista om vilka fångstmetoder, arter och områden vi godkänner. Hur kommer vi då fram till det? Vi baserar våra beslut på information från bland annat miljöorganisationer, myndigheter och branschorganisationer. Informationen kommer huvudsakligen från:

ICES (International Council for the Exploration of the Sea)
  • HaV (Havs- och Vattenmyndigheten)
  • WWF (Världsnaturfonden)
  • IUCN (den internationella rödlistan)
Ladda ner Martin & Serveras fisk- och skaldjurslista. 

Våra certifieringar – MSC och ASC

Att köpa fisk med ASC eller MSC-märkning innebär att du kan vara säker på att du köper fisk- och skaldjur från producenter som respekterar miljön, arbetar för levande hav och är socialt ansvarsfulla. Vi är certifierade enligt MSC - Chain of Custody Standard. Det betyder att vi följer deras krav och kriterier gällande vildfångad fisk och skaldjur som består av en miljöstandard och en spårbarhetsstandard. Med jämna mellanrum granskas vi av en tredjepart för att säkerställa att vi följer kraven.

Vi är också ASC-certifierade. ASC - Aquaculture Stewardship Council - är en icke vinstdrivande organisation som likt MSC arbetar för ett hållbart fiske, men gällande odlad fisk och skaldjur. Att producenterna tar socialt ansvar och begränsar övergödande näringsämnen vid odling är några av kraven för att få ASC-märka sin produkt.
På den här sidan kan du se och ladda ner alla våra certifikat.

För dig som köper varor inom ramen för offentlig upphandling är det viktigt att känna till att Martin & Serveras rekommendationer vad gäller fisk och skaldjur klarar Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

Visste du att... 

Under 2017 bestod 65 % av vår fisk- och skaldjursförsäljning i kronor av MSC- och ASC-märkta produkter.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader