Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Klimatsmart fordonsflotta

Klimatsmart fordonsflotta
Att transportera varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att du som kund får just de varor du behöver till din verksamhet. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom att planera distributionen av varor så att bilarna kör så få kilometer som möjligt och att öka andelen lastbilar som drivs med förnybar energi.
Vår logistikverksamhet arbetar målmedvetet för att minska klimatavtrycket från lager och distribution. Vi satsar stort på en modern och mer klimatsmart fordonsflotta. I snabb takt byter vi gamla dieselfordon mot fordon som drivs med el eller biogas. Vi vill erbjuda våra kunder säkra, hållbara och kostnadseffektiva leveranser.  

Vilket drivmedel vi använder i verksamheten runtom i landet varierar, bland annat beroende på leveransområdets förutsättningar. Trafiksituationen i städer och på landsbygden, och tillgången till tankställen är avgörande för valet av fordonstyp och bränsle. Tillgången till bränslen på marknaden styr också.

Klimatneutral verksamhet 2030

På Martin & Servera försöker vi ständigt att effektivisera användningen av energi och resurser inom vår verksamhet. Ny teknik hjälper oss att minska fossilberoendet och vi har gjort flera satsningar i linje med våra klimatambitioner. Målet är att vår verksamhet ska vara klimatneutral senast 2030.

Innovationer och ny teknik för ökad hållbarhet

Innovationer inom fordonsteknik är viktigt för ett minskat fossilberoende. Vi tittar hela tiden på ny teknik som kan hjälpa oss att nå våra mål på hållbarhetsområdet. Därför är vi ofta tidiga med att testa och investera i ny teknik. 
 
Det senaste året har vi bland annat testat att leverera med cykelbud till kunder i Malmö innerstad, att bygga om en dieselbil till 100 % eldrift och att köra ut varor i Åre med ellastbil som laddades över natten vid mobil laddstation.  

"Vårt mål är att verksamheten ska vara klimatneutral till 2030. Vi vill erbjuda våra kunder säkra, hållbara och kostnadseffektiva leveranser."

Håkan Ekmyr, transportchef hos Martin & Servera Logistik

Vi arbetar för en bättre stadsmiljö

Att minska trafiken, och utsläppen och bullret som följer med den, är en framtidsfråga vi måste lösa tillsammans. Samarbete och dialog behövs.

Därför deltar Martin & Servera i flera samarbeten och projekt som rör stadsmiljön i storstädernas citykärnor.

Sedan länge distribuerar vi varor med nattleveranser via biogasbil i centrala Stockholm. Det började som ett testprojekt (Off Peak) i samarbete med Stockholms stad, men har visat sig fungera så bra att det utökats med fler kunder som tar emot varor på nätterna. Det handlar om att minska antalet bilar och reducera utsläppen i staden på dagtid. Läs mer här: Hållbara kvällsleveranser. 

Geofencing: Test kring sänkt hastighet för transporter i citykärnor

Martin & Servera deltar i många intressanta projekt kring transporter. På Hornsgatan i Stockholm testas ny teknik i ett projekt med bland annat Stockholm stad och Vinnova. Kameror registrerar antalet gångtrafikanter i rörelse och skickar signaler till de specialutrustade lastbilarna. Vid stora mängder gångtrafikanter regleras lastbilarnas hastighet automatiskt ner till 20 km per timme genom så kallad geofencing-teknik. Förarna får då ett meddelande om att de kört in i en hastighetsreglerad zon och att hastigheten automatiskt sänkts.

Vi ställer krav på underleverantörer

Vi ställer höga krav på miljö, trafiksäkerhet och kvalitet när vi köper transporter och följer Upphandlingsmyndighetens riktlinjer för köp av godstransporter.
Läs vidare på 
Upphandlingsmyndighetens hemsida.

De transportörer vi arbetar med kontrolleras regelbundet. Varje år görs ett stort antal revisioner. I samband med revisionerna har vi också en kreativ dialog kring möjliga gemensamma satsningar för att nå våra hållbarhetsmål. Mer än en genomförd idé har uppkommit på så vis.

Effektiv distribution = hållbar leverans

Hela vår verksamhet handlar om att distribuera varor så effektivt och hållbart som möjligt. Grossistens kärna är att göra det möjligt för kunderna att köpa varor från många leverantörer och sortimentsområden med en beställning, en leverans och en faktura. Att köpa varor från oss är i sig själv en insats för miljön!

Planering av bilarnas rutter, fördelning av antalet stopp per lastbilstur, fyllnadsgraden i rullburar och lastbilar, är sådant vi dagligen håller på med. Ett ständigt pågående arbete för att minska utsläppen från lastbilstrafik i våra städer.

Läs mer

Nyhet

Martin & Servera ökar ambitionerna med nya klimatmål

Martin & Servera sätter nya klimatmål som stödjer Parisavtalets 1,5 graders mål. I de ökade ambitionerna ingår arbetet med att ta fram vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative.
Hållbarhet

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, vi har egna solcellsanläggningar på taket på våra lager i Umeå, Enköping och Halmstad, vi har byggt en egen solcellspark i Skåne och tänker alltid energieffektivitet när vi bygger våra lagerfastigheter.
Nyhet

Martin & Servera testar nytt i Malmö – cityleveranser med lastcykel och nattleveranser med ellastbil

Martin & Servera jobbar med utveckling av framtida miljövänliga leveransmetoder för att nå egna hållbarhetsmål, men också för att möta kunders mål och krav kring klimatpåverkan. Nu testas två olika alternativ i Malmö.
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.