Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Människor och värderingar

Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.

Våra värderingar

Engagerad, modig och kompetent – det är de tre ord som utgör vår värdegrund och som gäller för alla medarbetare inom Martin & Servera. Värderingarna ger oss som medarbetare stöd och vägledning i hur vi ska agera i det dagliga arbetet. Gemensamma värderingar gör det också enklare att arbeta tillsammans, oavsett vilka arbetsuppgifter vi har eller på vilken ort vi jobbar. Är du intresserad av att jobba hos oss? Här finner du en lista på lediga tjänster.

Ett givet mål är att våra arbetsplatser ska vara hälsosamma och säkra med friska och trygga medarbetare. Det är viktigt för att kunna arbeta effektivt, för att få behålla våra medarbetare och för att kunna attrahera nya. För att säkerställa tryggheten och minska arbetsskador, så använder vi oss bland annat av utbildningar, uppföljning och handlingsplaner som årligen uppdateras. Exempel på detta är ett brett friskvårdsprogram, en intern utbildning om hållbarhet för medarbetare och, inte minst, bra och uppdaterade rutiner för hur vi arbetar i vardagen.

Mångfald berikar

Vi anser att olikheterna hos våra medarbetare är en styrka för företaget; för våra avdelningar, våra kundmöten och våra samarbeten med andra företag. Det är helt enkelt roligare att jobba tillsammans om vi är olika. Mångfald utvecklar våra medarbetare och företaget och gör att vi förstår omvärlden och våra kunders behov ännu bättre.

Inom Martin & Servera arbetar vi för mångfald på många sätt. Här är några av våra initiativ:

  • Vi arbetar med nolltolerans kring alla former av direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Detta gäller mellan arbetskamrater, såväl som i kontakter med kunder och leverantörer.
  • En urvalsprocess vid rekrytering som delvis görs med hjälp av tester för att göra urvalet mer objektivt och se till att alla sökande får en rättvis bedömning. På det här sättet kan vi vara säkra på att vi väljer de kandidater som är mest lämpade för att kunna lyckas i jobbet på kort och lång sikt.
  • Vi sätter mångfaldsmål vid rekrytering och skapar handlingsplaner för ökad mångfald på alla funktioner i företaget.
  • Vi samarbetar med "Öppna Dörren" och ger alla medarbetare chansen att bredda sitt egna sociala nätverk eller sitt jobbnätverk. Öppna dörren matchar etablerade svenskar med nya svenskar.
Här kan du läsa vår policy för mångfald.

Viktiga branschsamarbeten

Vi vill bidra till branschens utveckling genom att stötta initiativ som främjar mångfald och jämställdhet. De senaste två åren har vi bland annat stöttat det kvinnliga kocknätverket TakeOver som skapat en plattform där kvinnliga kockar får synas med sin matlagning.
Under 2017 inledde vi samarbete med Lernia, bland annat om en kockskola för nyanlända där språkutbildning kombineras med yrkesutbildning (baserad på SFI).

Anti-korruption

Att våra affärer går till på ett korrekt och schysst sätt är oerhört viktigt för oss. Vi arbetar utifrån vår policy för anti-korruption för att säkerställa att affärer görs med god etik och moral samt att mutor, oavsett om det är i form av pengar eller gåvor, inte förekommer. I vår uppförandekod gör vi det tydligt att vi förväntar oss att även våra leverantörer ska anta en liknande policy. Vi vill försäkra oss om att det råder goda arbetsförhållanden och att affärer sköts på ett regelrätt sätt, även i deras verksamhet. Här kan du läsa mer om vår uppförandekod.

Skapar arbetstillfällen

I Martin & Servera-koncernen jobbar cirka 3200 medarbetare. Vi skapar med andra ord många arbetstillfällen och är en stor arbetsgivare på de orter företaget finns. Både i Halmstad och i Enköping är vi den största enskilda privata arbetsgivaren på orten. Varje år anställer vi ett stort antal sommarvikarier till våra lager och säljkontor. Det betyder att många ungdomar, via oss, får sin första kontakt med arbetsmarknaden. Vi är glada att många av de unga människor som börjar sommarjobba hos oss sedan fortsätter att arbeta inom företaget.

Detta har vi gjort:

  • Under 2017 fortsatte vi värderings- och mångfaldsarbetet genom en intern utbildning för alla medarbetare genom den interna utbildningen "Välkommen till jobbet". Syftet är att alla, oavsett exempelvis ålder eller bakgrund, ska känna sig välkomna på sin arbetsplats.
  • Vi har arbetat med att synliggöra oss som en attraktiv arbetsgivare genom att målgruppsanpassa budskap och välja nya kanaler för vår rekrytering.
  • Vi har tagit fram en policy om intern rörlighet för att uppmuntra och underlätta karriärvägarna inom företaget.
  • Medarbetare ägnade nästan 5000 timmar åt interna utbildningar under 2017.

Detta gör vi framåt:

  • Vi fortsätter arbetet med att öka mångfalden enligt handlingsplanen som upprättades under 2015.
  • Vi skapar riktlinjer och upplägg för praktik- och examensjobb med fokus på ökad mångfald.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader