Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Människor och värderingar

Människor och värderingar
I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 300 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.

Våra värderingar

Engagerad, modig och kompetent – det är de tre ord som utgör vår värdegrund och som gäller för alla medarbetare inom Martin & Servera. Värderingarna ger oss som medarbetare stöd och vägledning i hur vi agerar i det dagliga arbetet. Gemensamma värderingar gör det också enklare att arbeta tillsammans, oavsett vilka arbetsuppgifter vi har eller på vilken ort vi jobbar.

Ett givet mål är att våra arbetsplatser ska vara hälsosamma och säkra med friska och trygga medarbetare. Det är viktigt för att kunna arbeta effektivt, för att få behålla våra medarbetare och för att kunna attrahera nya. För att säkerställa tryggheten och minska arbetsskador, så använder vi oss bland annat av utbildningar, uppföljning och handlingsplaner som årligen uppdateras. Exempel på detta är ett brett friskvårdsprogram, en intern utbildning om hållbarhet för medarbetare och, inte minst, bra och uppdaterade rutiner för hur vi arbetar i vardagen.

Mångfald berikar

Vi anser att olikheterna hos våra medarbetare är en styrka för företaget; för våra avdelningar och i våra kundmöten och samarbeten med andra företag. Det är helt enkelt roligare att jobba tillsammans om vi är olika. Mångfald utvecklar våra medarbetare och företaget och gör att vi förstår omvärlden och våra kunders behov ännu bättre.

Inom Martin & Servera arbetar vi för mångfald på många sätt. Här är några av våra initiativ:

  • Vi arbetar med nolltolerans kring alla former av direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Detta gäller mellan arbetskamrater, såväl som i kontakter med kunder och leverantörer.
  • En kompetensbaserad rekryteringsprocess som delvis görs med hjälp av tester för att göra urvalet mer objektivt och se till att alla sökande får en rättvis bedömning. På det här sättet kan vi vara säkra på att vi väljer de kandidater som är mest lämpade för att kunna lyckas i jobbet på kort och lång sikt.
  • Vi sätter mångfaldsmål vid rekrytering och skapar handlingsplaner för ökad mångfald på alla funktioner i företaget.
  • Vi samarbetar med ÖppnaDörren och ger alla medarbetare chansen att bredda sitt egna sociala nätverk eller sitt jobbnätverk. ÖppnaDörren matchar etablerade svenskar med nya svenskar.

Ställningstaganden kring antikorruption

Samtliga ledare och medarbetare inom Martin & Servera-koncernen ska säkerställa att affärer görs med god etik och moral samt att givande och tagande av mutor inte förekommer. För oss är det viktigt att det är tydligt för alla vad som gäller och därför ska våra ställningstaganden kring antikorruption vara kända både internt och gentemot våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Koncernens bolag följer svensk lagstiftning såsom den är tolkad i ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet” som Institutet mot Mutor har tagit fram.

Vi har reglerat vilka beloppsgränser som gäller för givandet och tagande av gåva, vid event och resor, måltider och representation, och tjänster och sponsring.

För att du som samarbetspartners eller kund till oss ska känna dig trygg, och för att vi ska säkerställa efterlevnaden, ser vi till att våra medarbetare som omfattas av detta går igenom en e-learning och våra vidhängande ställningstaganden – varje år.

Om du vill veta mer är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson i Martin & Servera.

Visselblåsartjänst internt och för externa kontakter


Martin & Servera koncernen strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Visselblåsartjänsten ger alla medarbetare inom Martin & Servera-koncernen samt kunder, leverantörer och andra samarbetspartners en möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett "varningssystem" för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef eller din HR-avdelning, eller om du är kund eller leverantör direkt till din kontakt hos oss. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga via vår visselblåsartjänst.

 

Mångfald

Hållbarhet

Policy mångfald

Mångfald handlar om mänskliga olikheter och synsättet att olikheter berikar. Olikheterna kan utgöras av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, men också av våra olika erfarenheter, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.