Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Policy mänskliga rättigheter

Policy mänskliga rättigheter
Martin & Serveras policy för mänskliga rättigheter är grundad på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dessa ska respekteras i alla våra affärsrelationer, i hela försörjningskedjan. Här kan du läsa om våra policys för mänskliga rättigheter.
Martin & Serveras policy för mänskliga rättigheter är grundad på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barnens rättigheter och om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor, ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra relevanta internationellt erkända avtal. 
 
Mänskliga rättigheter ska respekteras i alla våra affärsrelationer i försörjningskedjan (leverantörer och underleverantörer). Om en affärsrelation har identifierat något som gör att de orsakar, bidrar till eller är direkt kopplade till en allvarlig negativ effekt på de mänskliga rättigheterna förväntar vi oss att få omedelbar information om det. I vår uppförandekod ställs krav på goda arbetsvillkor där vi och våra leverantörer förbinder oss att respektera de mänskliga rättigheterna i direkt och indirekt anslutning till våra leverantörskedjor. 
 
Våra anställda ska undvika att orsaka eller bidra till negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna i relation till affärsrelationer i försörjningskedjan. De ska alltid informera om ett sådant läge uppstår. 
 
I vårt arbete med due diligence (tillbörlig aktsamhet) inkluderar vi processer som gör att vi identifierar, förebygger och motverkar potentiell negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna. Vi strävar efter att ge upprättelse vid de tillfällen vi har orsakat eller bidragit till negativa effekter och följer våra riktlinjer som bygger på internationella principer.
 
Syftet med policyn är att bidra till Agenda 2030-målet nr 8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. Denna policy ska ses i samband med Martin & Serveras, uppförandekod för leverantörer och riskbedömning för tillbörlig aktsamhet (due diligence).
 

Läs mer

Hållbarhet

Vår uppförandekod

Martin & Serveras uppförandekod, gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?
Hållbarhet

Policy mångfald

Mångfald handlar om mänskliga olikheter och synsättet att olikheter berikar. Olikheterna kan utgöras av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, men också av våra olika erfarenheter, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.