Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vår mångfaldsplan

Mångfald handlar om synsättet att olikheter berikar. Olikheterna kan utgöras av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, men också av våra olika erfarenheter, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.  
Vi anser att olikheterna hos våra medarbetare är en styrka för Martin & Servera; för våra avdelningar och i våra kundmöten och samarbeten. Det är helt enkelt roligare att jobba tillsammans om vi är olika. Mångfald utvecklar våra medarbetare och företaget och gör att vi förstår omvärlden och våra kunders behov ännu bättre

Mångfaldsplanen ett verktyg för oss att formulera och utvärdera vårt arbete. Vi väljer nu att för första gången att göra den tillgänglig för alla. I planen redogör vi för vårt pågående arbete för ökad mångfald, var vi står idag samt våra mål och utmaningar inför framtiden.

Läs vår mångfaldsplan här.

Läs mer

Hållbarhet

Policy mångfald

Hållbarhet

Människor och värderingar

Hållbarhet

Policy antikorruption

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader