Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vår mångfaldsplan

Mångfald handlar om synsättet att olikheter berikar. Olikheterna kan utgöras av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, men också av våra olika erfarenheter, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.  
Vi anser att olikheterna hos våra medarbetare är en styrka för Martin & Servera; för våra avdelningar och i våra kundmöten och samarbeten. Det är helt enkelt roligare att jobba tillsammans om vi är olika. Mångfald utvecklar våra medarbetare och företaget och gör att vi förstår omvärlden och våra kunders behov ännu bättre

Mångfaldsplanen ett verktyg för oss att formulera och utvärdera vårt arbete. Vi väljer nu att för första gången att göra den tillgänglig för alla. I planen redogör vi för vårt pågående arbete för ökad mångfald, var vi står idag samt våra mål och utmaningar inför framtiden.

Läs vår mångfaldsplan här.

Läs mer

Hållbarhet

Policy mångfald

Mångfald handlar om mänskliga olikheter och synsättet att olikheter berikar. Olikheterna kan utgöras av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, men också av våra olika erfarenheter, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.
Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 200 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Hållbarhet

Policy antikorruption

Martin & Servera följer "Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet" som Institutet mot Mutor har tagit fram. Vår policy följer i stort den struktur som föreslås i koden (läs hela här).

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.