Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2021 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.
Du ska vara trygg i ditt val av samarbetspartner och det ska vara enkelt för dig att ta beslut som är bra för människor, djur och natur. Därför driver vi viktiga hållbarhetsfrågor på ett långsiktigt sätt. Vi tror på att vara hållbara tillsammans med kunder, leverantörer och andra.

Utvalt i fokus

Vinn-vinn i stället för svinn

Martin & Servera har ett samarbete med Räddningsmissionen i Göteborg – för att minska matsvinnet och ge människor i ekonomiskt utsatthet tillgång till bra mat. Ida-Lina Frisell, butikschef för den samhällsnyttiga butiken Maträtt, berättar mer.

En bransch som aldrig står still

Vår marknad förändras snabbt, inte minst i spåren av pandemin. Det blir allt viktigare att ha koll på utvecklingen för att stå sig i konkurrensen. Gustav Fernström, affärsutvecklingsdirektör på Martin & Servera, berättar här om aktuella händelser och trender.
Hållbarhet

Klimatneutral verksamhet 2030

Vi har antagit flera långsiktiga hållbarhetsmål. Vi vill driva vår egen verksamhet och hela restaurangbranschen i en hållbar riktning. Det mest övergripande hållbarhetsmålet, som är gemensamt för hela koncernen, handlar om att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.

Koncernchef Liv Forhaug om 2021

När vi gick in i 2021 hade vi redan levt ett år med en pandemi som gett långtgående konsekvenser för restaurangbranschen och besöksnäringen. Pandemin har präglat ännu ett år men med ett första och ett andra halvår med tydliga kontraster. Trots alla våra utmaningar har vi haft en hög utvecklingstakt där vi genomfört flera större satsningar, lärt oss hantera stora volymsvängningar och samtidigt fortsatt hållit fokus på våra kunder och på att utveckla vårt erbjudande, service och stöd till en hårt prövad bransch.

Läs mer

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Martin & Servera-gruppen driver sina verksamheter med fokus på effektiv resursanvändning och hållbarhet. Det handlar om det vi själva gör för att minska klimatpåverkan, energiförbrukning och svinn – exempelvis genom effektiv logistik, utsläppsminskningar och smart nyttjande av råvaror.
Hållbarhet

God arbetsgivare

Medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas tillsammans är grunden för Martin & Servera-gruppens framgångar. Genom våra olikheter i bakgrund, kunskap och erfarenheter skapar vi utveckling och ett bättre arbetsklimat.
Hållbarhet

Hållbart erbjudande

De varor som Martin & Servera-gruppen erbjuder produceras med omsorg om människor, djur och natur. Vi försöker göra det lätt för kunderna att göra medvetna och hållbara val och vi utvecklar tjänster som hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan. I samarbetet med våra leverantörer lägger vi stor vikt vid hållbarhetsfrågorna.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Ladda ner Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

Hållbarhet

Års- och hållbarhetsberättelse 2021

Här hittar du Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2021. Den innehåller bland viktiga affärshändelser samt en redovisning av våra viktigaste hållbarhetsmål.

Ladda ner här  

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.