Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2019 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.
Du ska vara trygg i ditt val av samarbetspartner och det ska vara enkelt för dig att ta beslut som är bra för människor, djur och natur. Därför driver vi viktiga hållbarhetsfrågor på ett långsiktigt sätt. Vi tror på att vara hållbara tillsammans med kunder, leverantörer och andra.

Utvalt i fokus

Hållbarhet

God arbetsgivare

Medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas tillsammans är grunden för Martin & Servera-gruppens framgång. Genom våra olikheter skapar vi ett bättre arbetsklimat och utvecklar verksamheten framåt, och därför behöver vi personer med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter.
Hållbarhet

Martin & Serveras koncernchef Liv Forhaug om 2019

När jag summerar min första tid som VD kan jag konstatera att det varit händelserika och spännande månader. Vår bransch förändras i snabb takt, något som skapar både utmaningar och möjligheter och ställer höga krav på vårt erbjudande.
Hållbarhet

Hållbart erbjudande

De varor som Martin & Servera Gruppen erbjuder produceras med omsorg om människor, djur och natur. Vi försöker göra det lätt för kunderna att göra medvetna och hållbara val och vi utvecklar tjänster som hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan. I samarbetet med våra leverantörer lägger vi stor vikt vid hållbarhetsfrågorna.
Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Martin & Servera-gruppen driver sina verksamheter med fokus på resurseffektivitet och hållbarhet. Det handlar om det vi själva gör för att minska klimatpåverkan, energiförbrukning och svinn. Effektiv och hållbar logistik, investering i klimatsmart teknik för fordon och fastigheter, förnybar energi och en daglig strävan för att minska svinnet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vår plan

Som kund hos oss är du automatiskt en del av allt det arbete vi gör för en mer hållbar framtid. Som ledande leverantör till restaurangbranschen är vår målsättning hög, och vi tummar aldrig på kvaliteten. För oss går hållbarhet som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vår storlek, vår bredd, våra engagerade medarbetare och våra samarbetspartners gör att vi kan vara en god kraft som gör skillnad på riktigt.

Ladda ner Martin & Serveras Hållbarhetsprogram

Hållbarhet

Hållbarhetsprogrammet

Här kan du ladda ner hållbarhetsprogrammet för Martin & Servera Restauranghandel och Martin & Servera Logistik. Det är en sammanfattning av de ställningstaganden som påverkar vår vardag, och här finns alla våra långsiktiga hållbarhetsmål.

Ladda ner här

Hållbarhetsprogram - Galatea & Sorundahallarna

Hållbarhet

Hållbarhetsprogram - Galateakoncernen 2021-2030

Hållbarhet

Hållbarhetsprogram - Sorundahallarna 2020-2030

Ladda ner Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse 2019

Hållbarhet

Års- och hållbarhetsberättelse 2019

Här hittar du Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2019. Den innehåller bland annat en detaljerad hållbarhetsredovisning.

Ladda ner här 

Download in english

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader