Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

En bransch som aldrig står still

En bransch som aldrig står still
Vår marknad förändras snabbt, inte minst i spåren av pandemin. Det blir allt viktigare att ha koll på utvecklingen för att stå sig i konkurrensen. Gustav Fernström, affärsutvecklingsdirektör på Martin & Servera, berättar här om aktuella händelser och trender.

Hur rörde sig marknaden under fjolåret?

– Fram till sommaren var det ett riktigt tufft år, även om coronaeffekten slog väldigt ojämnt. De kunder som drabbades hårdast var personalmatsalar, hotell och restauranger i stadskärnor. Snabbmatsrestauranger och offentliga kunder påverkades knappt alls. Systembolaget gick däremot riktigt starkt och hemleveransmarknaden fortsatte sin explosiva tillväxt.

Sedan vände allt snabbt när restriktionerna lättade?

– Verkligen. Det började redan under sommaren, eftersom man då kunde träffas utomhus och många körde hemester. Och under hösten sålde vi faktiskt mer än motsvarande period 2019. Det fanns ett uppdämt behov av att umgås på lokal och åka på konferens. Men med tanke på hur snabbt restriktioner kunde återinföras i slutet av 2021 så måste marknaden fortfarande betraktas som skakig.

Branschen har trots allt klarat sig rätt bra. Hur kommer det sig?

– Vi vet sedan tidigare lågkonjunkturer att restauranger brukar klara sig förhållandevis bra, men att lyckas med detta i en pandemi är imponerande. Vi har sett betydligt färre konkurser än befarat. Jag tror att det har med den stora entreprenörsandan att göra. Branschen är både flexibel och uppfinningsrik.

Men visst har marknaden även stärkts i grunden?

– Ja, det finns en del underliggande faktorer som har förbättrat förutsättningarna. Exempelvis urbaniseringen, ökad disponibel inkomst och att svenskarna umgås mer på restaurang. Branschen har tagit andelar av dagligvaruhandeln under flera år.

Hur hanterar Martin & Servera alla förändringar?

– Bara under 2021 satsade vi på bland annat en solpark, eldrivna lastbilar, köttersättningsprodukter, småskaliga producenter och samarbete mot matsvinn. Detta för att möta utmaningarna inom hållbarhet och efterfrågan på hälsosamt, närproducerat och klimatsmart. Vi fortsatte också att bygga vidare på vår redan starka e-handel och utvecklade nya digitala tjänster för att hjälpa våra kunder att få koll på statistik och lönsamhet. Rent allmänt är storleken vår bästa tillgång för framtiden, vi har något för alla kundsegment.

Vad blir viktigt under det kommande året?

– Hela branschen har drabbats av volymtappet under pandemin och vi ser därför att prispressen ökar. Men snarare än att vara prisledare kommer vi att satsa på mervärde för våra kunder. Det gör vi genom smarta digitala lösningar, hållbarhetsfokus, leveranssäkerhet, goda relationer och, förstås, ett helhetserbjudande som få kan matcha.

Viktiga trender på marknaden

Förändrade konsumtionsvanor

När, var och hur vi konsumerar mat och dryck förändras i snabb takt. Pandemin ledde till en explosion för take-away, matkassar och hemleveranser. Det är absolut ingen fluga, tvärtom kommer det fler och fler ”dark kitchens” som bara lagar mat som ska ätas hemma. Parallellt får vi mer kontinentala vanor, där en större del av det sociala livet sker på restauranger och barer.

Hållbarhet

Restauranggäster ställer allt högre krav på att det som serveras har producerats etiskt och med hänsyn till miljön och klimatet. För allt fler i branschen blir det en ren hygienfaktor att erbjuda hållbara produkter, vilket kan innebära allt från ekologiskt och rättvisemärkt till växtbaserat. En annan mycket viktig hållbarhetsfråga är matsvinnet, eftersom en tredjedel av den mat som produceras i världen slängs.

Småskaligt med tydligt ursprung

Vi ser tydligt att småskaliga och regionala produkter efterfrågas allt mer, både från restauranger och från offentliga måltidsverksamheter. Restauranggäster vill veta varifrån råvarorna kommer och hur bonden arbetar – det bidrar till matupplevelsen. Samma sak gäller för skolrestauranger och förskolor som dessutom drivs av politiska krav för att stödja det lokala näringslivet och svensk livsmedelsproduktion.

Hälsa och medveten livsstil

Medvetenheten om hur maten påverkar den egna hälsan ökar. Dessutom blir mat och måltider en allt viktigare del av identiteten – många vill gärna visa att de äter nyttigt, trendigt och miljömedvetet. Därför ser vi ökad försäljning av vegetariskt och veganskt, ökad efterfrågan på nischprodukter samt nya restaurangkoncept med hälsofokus.

Digitalisering och innovation

Den senaste tiden har det blivit tydligare än någonsin hur viktig den digitala utvecklingen är för att skapa nya möjligheter för branschen – både restauranggäster och restauranganställda blir allt mer digitala. Det skapar nya förväntningar och ställer högre krav på lösningar som kan optimera verksamheten och ge ökad försäljning.

Läs också

Koncernchef Liv Forhaug om 2022

Fjolåret var på många sätt extraordinärt – det började med pandemi, övergick snabbt i rekordförsäljning och kapacitetsproblem och slutade i rusande inflation och mörknande konjunkturutsikter. De här snabba omställningarna har varit minst sagt utmanande att hantera för alla led i värdekedjan, men totalt sett summerar vi ändå en enastående återhämtning för branschen.

Vinn-vinn i stället för svinn

Martin & Servera har ett samarbete med Räddningsmissionen i Göteborg – för att minska matsvinnet och ge människor i ekonomiskt utsatthet tillgång till bra mat. Ida-Lina Frisell, butikschef för den samhällsnyttiga butiken Maträtt, berättar mer.
Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2022 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.