Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

God arbetsgivare

Medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas tillsammans är grunden för Martin & Servera-gruppens framgångar. Genom våra olikheter skapar vi ett bättre arbetsklimat och utvecklar verksamheten och därför behöver vi personer med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter.
Bland våra fokusfrågor finns utvecklingen av en lärande kultur, ett förändrat ledarskap och medarbetarskap, ny ledarprofil med fokus på inkludering och mångfald och digitalisering av arbetsprocesser.
Hållbarhet

Medarbetare och arbetsmiljö

 • Alla nya medarbetare går en digital introduktionsutbildning som ger en tydlig bild av Martin & Servera-gruppen – vilka vi är, vad vi står för och vad vi gör. På så sätt kan alla känna sig trygga från start och snabbt vara redo för fortsatt introduktion på arbetsplatsen.
 • Under 2020 introducerades Teambarometern – en kontinuerlig, kort och digital pulsmätning som fångar upp hur arbetsgrupper mår och ger bra underlag för dialog om förbättringsåtgärder i arbetsmiljön.
 • Vi har en webbutbildning i antikorruption som är obligatorisk för alla chefer och medarbetare i riskroller. Det finns också en visselblåsartjänst som är öppen för alla – internt och externt.
Hållbarhet

Mångfald och inkludering

 • För att driva mångfaldsarbetet framåt har Martin & Servera-gruppen satt upp tydliga mål; dels att få en jämn könsfördelning – både bland chefer och medarbetare, dels att fler personer med utländsk bakgrund ska vara chefer.
 • Andelen kvinnor i ledande position var, under 2020, 34 procent.
 • Andelen medarbetare med utländsk bakgrund var 25 procent totalt och 12 procent i ledande positioner.
 • Under året har vi tagit fram en ny ledarprofil med starkt fokus på inkluderande ledarskap och förmåga att kunna leda arbetsgrupper med mångfald.
 • Samarbete med ”Mitt liv” mentorskapsprogram har inletts. Där får både ledare och medarbetare möjlighet att vara mentorer till nyetablerade svenskar med akademisk examen.
 • Mångfald och inkludering har lagts till i rekryteringsutbildningen för chefer för att ge dem en bättre förståelse för hur en kompetensbaserad rekryteringsprocess hjälper Martin & Servera att öka mångfalden.
Hållbarhet

En ökad digitalisering

 • Både ledarskap och medarbetarskap förändras av en ökande digitalisering. Därför arbetar vi mycket med nya arbetssätt och digitala verktyg.
 • En verktygslåda för att “leda och arbeta på distans” finns på intranätet. I den hittar chefer och medarbetare utbildning, tips och trix för att kunna bedriva sitt arbete digitalt och på distans.
 • Alla bolagsledningsgrupper har deltagit i arbetet med en strategisk plan för kompetens, arbetssätt, organisation och ledarskap.
 • Chefer med personalansvar, HR-organisationen med flera har utbildats i förändringsledning.
 • En e-learning i effektiva möten har inkluderats i det interna utbildningsprogrammet.
 • Flera online-utbildningar och inspelade videoutbildningar stöttar Martin & Serveras digitala förändringsresa.
 • I en ny sektion på intranätet finns rekommenderade kompetensutvecklingsinsatser, såsom digitala utbildningar och föreläsningar, i syfte att hjälpa medarbetare med egen utveckling.

Läs mer

Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 200 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2020 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.