Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

God arbetsgivare

God arbetsgivare
Medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas tillsammans är grunden för Martin & Servera-gruppens framgångar. Genom våra olikheter i bakgrund, kunskap och erfarenheter skapar vi utveckling och ett bättre arbetsklimat.
Bland våra fokusfrågor finns utvecklingen av en lärande kultur, ett förändrat ledarskap och medarbetarskap, ny ledarprofil med fokus på inkludering och mångfald och digitalisering av arbetsprocesser.
Hållbarhet

Medarbetare och arbetsmiljö

• Alla nya medarbetare går en digital introduktionsutbildning som ger en tydlig bild av Martin & Servera-gruppen – vilka vi är, vad vi står för och vad vi gör. På så sätt kan alla känna sig trygga från start och snabbt vara redo för fortsatt introduktion på arbetsplatsen.

• Vi gör en medarbetarundersökning som vi kallar Teambarometern – en kontinuerlig, kort och digital pulsmätning som fångar upp hur arbetsgrupper mår och ger bra underlag för dialog om förbättringsåtgärder i arbetsmiljön.

• Vi har en webbutbildning i antikorruption som är obligatorisk för alla chefer och medarbetare i riskroller. Det finns också en visselblåsartjänst som är öppen för alla – internt och externt.
Hållbarhet

Mångfald och inkludering

 För att driva mångfaldsarbetet framåt har Martin & Servera-gruppen satt upp tydliga mål; dels att få en jämn könsfördelning – både bland chefer och medarbetare, dels att fler personer med utländsk bakgrund ska vara chefer.

 Andelen kvinnor i ledande position var, under 2021, 33 procent.

 Andelen chefer med utländsk bakgrund var 15 procent.

 Vår ledarprofil har ett starkt fokus på inkluderande ledarskap och förmåga att kunna leda arbetsgrupper med mångfald.

Hållbarhet

En ökad digitalisering

 Både ledarskap och medarbetarskap förändras av en ökande digitalisering. Därför arbetar vi mycket med nya arbetssätt och digitala verktyg.

 En verktygslåda för att “leda och arbeta på distans” finns på intranätet. I den hittar chefer och medarbetare utbildning, tips och trix för att kunna bedriva sitt arbete digitalt och på distans.

 På intranätet finns rekommenderade kompetensutvecklingsinsatser, såsom digitala utbildningar och föreläsningar, i syfte att hjälpa medarbetare med egen utveckling.

Läs mer

Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 200 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2021 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.