Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Klimatneutral verksamhet 2030

Klimatneutral verksamhet 2030
Vi har antagit flera långsiktiga hållbarhetsmål. Vi vill driva vår egen verksamhet och hela restaurangbranschen i en hållbar riktning. Det mest övergripande hållbarhetsmålet, som är gemensamt för hela koncernen, handlar om att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.
Verksamheten i våra olika bolag har påverkan på samhället och klimatet. Det kan handla om vilket drivmedel våra lastbilar körs på, hur vi värmer upp våra lokaler eller hur vi planerar körsträckor för de bilar som kör ut varor till våra kunder. 
 
Vi beräknar delar av våra utsläpp av klimatgaser i värdekedjan. Just nu inkluderar vi energi och kyla, tjänsteresor med bil samt delar av transporterna. Idag är det inte genomförbart att mäta klimatavtryck på alla de produkter vi säljer. När det blir praktiskt möjligt så kommer vi att inkludera Scope 3 i våra målsättningar. 

Elektricitet/Fjärrvärme


Minskad påverkan för 2022 på grund av en minskad användning av fjärrvärme till följd av ny lagerfastighet i Norrköping.


Egna och köpta godstransporterMinskad påverkan 2022 till följd av ett ökat antal fordon på biogas och el.


Tjänsteresor med bil
Ökat utsläpp från tjänsteresor med bil under 2022 är en pandemieffekt – under de två föregående åren var antalet fysiska möten ovanligt få.

Hela klimatredovisningen hittar du i tabellformat på sidan 57 i årsberättelsen

Läs mer

Nyhet

Martin & Servera ökar ambitionerna med nya klimatmål

Martin & Servera sätter nya klimatmål som stödjer Parisavtalets 1,5 graders mål. I de ökade ambitionerna ingår arbetet med att ta fram vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative.
Hållbarhet

Klimatsmart fordonsflotta

Att transportera varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att du som kund får just de varor du behöver till din verksamhet. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom att planera distributionen av varor så att bilarna kör så få kilometer som möjligt och att öka andelen lastbilar som drivs med förnybar energi.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.