Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Klimatneutral verksamhet 2030

Klimatneutral verksamhet 2030
Vi har antagit flera långsiktiga hållbarhetsmål. Vi vill driva vår egen verksamhet och hela restaurangbranschen i en hållbar riktning. Det mest övergripande hållbarhetsmålet, som är gemensamt för hela koncernen, handlar om att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.

Verksamheten i våra olika bolag har påverkan på samhället och klimatet. Det kan handla om vilket drivmedel våra lastbilar körs på, hur vi värmer upp våra lokaler eller hur vi planerar körsträckor för de bilar som kör ut varor till våra kunder.

Vi beräknar delar av våra utsläpp av klimatgaser i värdekedjan. Just nu inkluderar vi energi och kyla, tjänsteresor med bil samt delar av transporterna. Idag är det inte genomförbart att mäta klimatavtryck på alla de produkter vi säljer. När det blir praktiskt möjligt så kommer vi att inkludera Scope 3 i våra målsättningar. 

Egna och köpta godstransporter

Minskad påverkan 2021 till följd av ett ökat antal fordon på biogas och el, reduktionsplikten och att total körsträcka minskat med 3%.

Elektricitet/fjärrvärme

Ökad påverkan för 2021 till följd av rapportering av elanvändning för två lagerlokaler i Norrköping under Q4. Kontrakt med gamla lokalerna löpte till januari 2022.

Tjänsteresor med bil

Minskade utsläpp än 2019 huvudsakligen på grund av pandemin och det därigenom minskade behovet av resor i tjänsten.

Hela klimatredovisningen hittar du i tabellformat på sidan 67 i årsberättelsen.

Läs mer

Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2021 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.
Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Martin & Servera-gruppen driver sina verksamheter med fokus på effektiv resursanvändning och hållbarhet. Det handlar om det vi själva gör för att minska klimatpåverkan, energiförbrukning och svinn – exempelvis genom effektiv logistik, utsläppsminskningar och smart nyttjande av råvaror.
Hållbarhet

Hållbart erbjudande

De varor som Martin & Servera Gruppen erbjuder produceras med omsorg om människor, djur och natur. Vi försöker göra det lätt för kunderna att göra medvetna och hållbara val och vi utvecklar tjänster som hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan. I samarbetet med våra leverantörer lägger vi stor vikt vid hållbarhetsfrågorna.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.