Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Koncernchef Liv Forhaug om 2021

Koncernchef Liv Forhaug om 2021
När vi gick in i 2021 hade vi redan levt ett år med en pandemi som gett långtgående konsekvenser för restaurangbranschen och besöksnäringen. Pandemin har präglat ännu ett år men med ett första och ett andra halvår med tydliga kontraster. Trots alla våra utmaningar har vi haft en hög utvecklingstakt där vi genomfört flera större satsningar, lärt oss hantera stora volymsvängningar och samtidigt fortsatt hållit fokus på våra kunder och på att utveckla vårt erbjudande, service och stöd till en hårt prövad bransch.
För oss inleddes 2021 med låga försäljningsvolymer under vintern och våren. Volymerna påverkades starkt under perioderna med långtgående restriktioner. Framför allt stängningen från kl 20 slog hårt mot restaurangerna. Det ljusnade något i maj och juni, i takt med att säsongen med uteserveringar inleddes, men försäljningen höll en låg nivå jämfört med ett normalår. När så restriktionerna successivt lyftes under sommar och tidig höst ökade volymerna kraftigt och mycket snabbt. Vi var beredda på att det skulle komma en vändning – men inte att den skulle komma så snabbt och vara så omfattande. Det tar vi med oss in i 2022: återhämtningen kommer fort. Resande och konferenser tar något längre tid men ökningen av privatkonsumtionen, driven av människors lust att äta och umgås på restaurang, sker omedelbart. Svängningarna på marknaden har präglat vårt arbete under året som varit. Vi har haft stora utmaningar med att i tillräckligt snabb takt skala upp produktionen och exempelvis rekrytera och lära upp ny personal. Och även hela försörjningskedjan har påverkats av de stora svängningarna, med följder som brister på råvaror och produkter, ökande priser, bristande kapacitet i transportkedjan och så vidare. Resultatet* för 2021 summerar till 208 mkr (2020: minus 62 mkr). Det är drivet av ett svagt första halvår, med ett minusresultat på 61 mkr, och ett starkt andra halvår, med ett positivt resultat på 270 mkr. Det andra halvåret 2021 nådde vi i princip upp till 2019 års nivåer.

"Mitt i alla utmaningar har vi beslutsamt jobbat med att utveckla vår verksamhet."

De här två åren med coronapandemin har varit mycket prövande för oss inom Martin & Servera-gruppen. Jag har många gånger haft tillfälle att imponeras av den kraft och det engagemang våra medarbetare visat under den här tiden. Mitt i alla utmaningar har vi beslutsamt jobbat med att utveckla vår verksamhet.

Vi har invigt ett helt nytt lager i Norrköping och byggt en solpark i Skurup. Vi har investerat i solceller på våra lageranläggningar. Vi har fortsatt vår omställning till en fossilfri fordonsflotta där vi successivt börjat växla ut äldre fordon. Vår, och branschens, första ellastbil började köra varor i september. Fler lastbilar både på el och biogas är beställda och på väg – och vi ser att intresset för klimatsmarta transporter är stort. I samarbete med våra kunder börjar vi utveckla vår leveransmodell så att elbilarna kan utnyttjas i högre grad med exempelvis fler turer på en dag och nattleveranser där det är möjligt.

"Ett av Martin & Serveras viktigaste hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till 2025 och som ett led i arbetet lanserade vi under året plattformen Räddamat.se."

Ett av Martin & Serveras viktigaste hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till 2025 och som ett led i arbetet lanserade vi under året plattformen Räddamat.se, som gör att också våra kunder som handlar via inköpsportaler (exempelvis offentliga kunder) kan vara med och rädda mat och andra produkter via vår utförsäljningslista. Vi minskar också svinnet genom att donera varor till flera välgörenhetsorganisationer. Under 2021 fick de totalt 109 ton varor att använda i sitt hjälparbete.

Vi har accelererat våra stora digitala satsningar, där vi exempelvis arbetar med att modernisera våra interna system, gör investeringar i e-handeln och utvecklar nya attraktiva tjänster för våra kunder. Vi har även satsat på att utveckla vårt försäljningsarbete, inklusive att förenkla och förbättra interna rutiner samt stärka samarbetet mellan våra dotterbolag, för att möjliggöra ett än större kundfokus och att realisera vår vision om att vara restaurangens bästa partner.

Vi har gjort stora satsningar på lokala och regionala produkter, bland annat genom att göra utbudet mer tillgängligt för våra kunder men också genom att bygga upp rutiner för att hjälpa småskaliga producenter att utveckla nya regionala och hållbara produkter. Sedan 2016 har Grönsakshallen Sorunda haft ett eget produktionskök i Hässleholm, där vi producerar egna varor för försäljning till restaurangmarknaden. Under 2020 förvärvades närbelägna Snapphanechark och under 2021 har vi ökat produktionskapaciteten av chark och av vegetariska alternativ som exempelvis vår baljväxtfärs.

På dryckessidan har vi fortsatt med vår breddning: 2020 förvärvade Galatea Domaine Wines och 2021 breddades dryckesaffären ytterligare i och med förvärvet av klassiska spritvarumärken som bland annat Skåne Akvavit, Hallands Fläder och Grönstedts. Med förvärvet stärker Galatea varumärkesportföljen ytterligare för både den privata marknaden och restauranger.

Vi människor förändras av att under en längre tid anpassa oss till en kris. Den värld vi nu ser efter pandemin kommer till mycket vara sig lik men också säkert annorlunda. Frågor om ett långsiktigt förhållningssätt i verksamheten, att fortsätta hålla sig i rörelse, att fortsätta satsa och investera i utveckling och hållbarhet, blir allt viktigare. Och alltmer nödvändigt blir nog människors behov av ett levande uteliv – där vi träffas, reser och umgås igen.

*) Resultat före skatt exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster.

Läs också

En bransch som aldrig står still

Vår marknad förändras snabbt, inte minst i spåren av pandemin. Det blir allt viktigare att ha koll på utvecklingen för att stå sig i konkurrensen. Gustav Fernström, affärsutvecklingsdirektör på Martin & Servera, berättar här om aktuella händelser och trender.

Vinn-vinn i stället för svinn

Martin & Servera har ett samarbete med Räddningsmissionen i Göteborg – för att minska matsvinnet och ge människor i ekonomiskt utsatthet tillgång till bra mat. Ida-Lina Frisell, butikschef för den samhällsnyttiga butiken Maträtt, berättar mer.
Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2021 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.