Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Hållbara kvällsleveranser

Hållbara kvällsleveranser
Martin & Servera Logistik vill öka andelen distributionsstopp utförda med bilar som drivs med el eller med gas. Det betyder att leveranser av varor behöver spridas under fler av dygnets timmar så att samma bil kan användas i flera skift – alltså även kvällar och nätter.
– Kvällsleveranser är positivt för de som vill vara med och bidra till en mer hållbar värld, eftersom det leder till minskade utsläpp. Dessutom ger det också en mer hållbar arbetsmiljö för kökspersonalen och en ökad säkerhet när barn och lastbilar inte behöver vara på skolgården samtidigt, säger Stefan Abrahamsson, terminalchef Göteborg. 

Västerås  

– Vår främsta anledning till att testa kvällsleveranser är att vi vill bidra till minskad klimatpåverkan. Det ligger i linje med vårt uppdrag att minska klimatpåverkan från den mat vi serverar, säger Bo Norrman, enhetschef barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad.  

Malmö  

I samarbete med Martin & Servera testar Malmö stad under ett år nattleveranser med eldrivna fordon till utvalda skolor och verksamheter inom kommunen. Ett led i Malmös klimatomställ-ning och målet att vara klimatneutrala 2030. 
 
I ett pressmeddelande från Malmö stad (maj 2022) sägs att beslutet grundar sig dels i stadens hållbarhetsmål om att öka andelen klimatneutrala transporter där eldrift är en viktig faktor, dels om ökad trafiksäkerhet vid skolor som bedöms som en hög riskfaktor i samband med leveranser, samt i en önskad minskad belastning på vägnätet då flest leveranser idag sker under dagtid.  

Göteborg  

Göteborgs grundskoleförvaltning testade under oktober 2022 att ta emot matvaror kvällstid för att bland annat minska trafiken på skolområdet när eleverna är där. Testet visade på många fördelar.  
 
– Kockarna behöver inte avbryta matlagningen för att ta emot och packa upp varor. De finns redan på plats i köket när vi kommer till jobbet på morgonen, säger Ylva Lundgren, köksmästare på Svartedalsskolan.  
 
– Ju färre fordon Martin & Servera behöver för distribution, desto lägre klimatpåverkan ger det. Dessutom går det fortare att leverera eftersom lastbilarna inte behöver köra i rusningstrafik, säger Peter Hagby, projektledare på trafikkontoret. 

Läs också

Hållbarhet

Klimatsmart fordonsflotta

Att transportera varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att du som kund får just de varor du behöver till din verksamhet. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom att planera distributionen av varor så att bilarna kör så få kilometer som möjligt och att öka andelen lastbilar som drivs med förnybar energi.
Hållbarhet

Hållbar distrubition

Martin & Servera Logistik arbetar målmedvetet med hållbarhet. Huvudpoängen är att minska klimatavtrycket, men enligt vd Per-Erik Kanström ger det även nöjdare kunder och ökad lönsamhet. Här utvecklar han sina resonemang.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.