Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Martin & Serveras koncernchef Liv Forhaug om 2019

När jag summerar min första tid som VD kan jag konstatera att det varit händelserika och spännande månader. Vår bransch förändras i snabb takt, något som skapar både utmaningar och möjligheter och ställer höga krav på vårt erbjudande.

Vår verksamhet har under 2019 utvecklats väl, med en tillväxt om 3,3 % och en ökad lönsamhet från 360 till 426 miljoner kr. Detta trots att vi mot slutet av året såg en viss avmattning på restaurangmarknaden. Martin & Servera har dock en ansenlig trygghet Genom avtalen med offentlig sektor, en marknad som är betydligt mindre konjunkturkänslig än den privata.

Under året har vi genomfört omfattande förbättringar i vårt arbetssätt genom att i ännu högre grad arbeta som en partner mot våra kunder, med framgångar på marknaden som resultat. De stora hållbarhetsfrågorna engagerar många och vi upplever att vårt systematiska hållbarhetsarbete har uppskattats stort, framför allt av kunderna i offentlig sektor.

Martin & Servera har tidigare förvärvat flera bolag med ett mer specialiserat erbjudande och högre serviceinnehåll. Det innebär att vi idag kompletterar Martin & Servera Restauranghandels breda fullsortimentserbjudande med djupa sortiment och kunskaper inom både dryck (Galatea), nonfood (Diskteknik) och färskvaror (Sorundahallarna).

Vår verksamhetsportfölj utvecklas bra, även om det finns utmaningar. Under året har vi lagt ner fullsortimentssatsningen på den finska marknaden och påbörjat en större omställning av verksamheten i Diskteknik.

"Vi fortsätter att utvecklas för att möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss."

Liv Forhaug

Framåt blir det fokus på mer samverkan mellan koncernens bolag – allt för att skapa ett ännu starkare erbjudande för våra kunder. Koncernens struktur gör att vi har en unik möjlighet att möta våra kunders alla önskemål och vår ambition är att på ett tydligare sätt skapa mervärden och enkelhet för de kunder som samlar sina affärer hos oss.

80 procent av försäljningen i det största bolaget, Martin & Servera Restauranghandel, sker idag i digitala kanaler. I syfte att förenkla för kunderna avser vi att utveckla e-handeln till att omfatta även koncernens övriga bolag, med Galatea som ett första steg.

Hållbarhetsarbetet är viktigt för oss och en tydlig prioritering från vår ägare. Inför 2020 har vi uppdaterat och satt nya långsiktiga hållbarhetsmål. Vi har ambitionen att vara främst i vår bransch inom centrala områden som hållbara transporter, minskat CO2-avtryck och matsvinn.

Fördelen med att Martin & Servera är en stor aktör i branschen, med trygga ägare i ryggen, är att vi kan vara långsiktiga och investera i vår verksamhet. Under 2019 förvärvade Axel Johnson AB ytterligare 30 % av Martin & Servera och är nu ensam ägare. Det innebär att Martin & Servera kommer att fortsätta drivas som ett familjeägt bolag med starka värderingar och ett långsiktigt förhållningssätt. Det är vi mycket glada för.

Jag vill passa på att tacka våra kunder som varje dag ger oss sitt förtroende. Jag vill tacka alla medarbetare som välkomnar förändring med engagemang och nyfikenhet. Förändringstakten kommer sannolikt inte att avta i vår bransch, snarare tvärtom, och Martin & Servera fortsätter att utvecklas för att möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.

Läs mer

Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2019 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.
Hållbarhet

Mer hållbara tillsammans

Tillsammans kan vi göra mer skillnad för en hållbar framtid.
Tillsammans med dig kan vi vara en förändrande kraft för hela restaurangbranschen. Vi ställer höga krav på produkterna, arbetar med att minska matsvinnet och samarbetar för hållbara transporter. Du kan känna dig trygg med det du serverar dina gäster, oavsett hur dina målsättningar ser ut. Det ska vara enkelt att göra hållbara val. Det är egentligen ganska självklart: många små steg blir ett jättekliv. Mer hållbara tillsammans helt enkelt.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader