Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Resurseffektiv verksamhet

Martin & Servera-gruppen driver sina verksamheter med fokus på effektiv resursanvändning och hållbarhet. Det handlar om det vi själva gör för att minska klimatpåverkan, energiförbrukning och svinn – exempelvis genom effektiv logistik, utsläppsminskningar och smart nyttjande av råvaror.
Under året driftsattes det nya klimatsmarta lagret i Norrköping och vår allra första helt elektrifierade lastbil distribuerar nu varor. Vi fortsätter arbeta för minskat svinn och minskad negativ miljöpåverkan från våra transporter. Nyligen började vår egen solpark i Skurup att producera energi.
Hållbarhet

Hållbar distribution

• Lastbilarna som avgår från våra lager är välfyllda, lastbärare (rullburar och pallar) är ordentligt packade och bilarna kör effektivt, så få kilometer som möjligt, på väg till kund.
• Alternativa bränslen och fordons- och motorutveckling utvärderas och används för att kunna minska vår miljö- och klimatpåverkan.
• Idag har Martin & Servera Logistik 50 el- och biogaslastbilar i fordonsflottan varav 18 är egna och 32 är externa.
• Lastbilsflottan föryngras löpande och vi jobbar för att hela tiden öka nyttjandegraden per fordon.
Hållbarhet

Halverat svinn 2025

• Att minska svinnet kräver ett ständigt förbättringsarbete. 2018 startades en stor intern satsning för att få ner svinnet. 2021 var svinnet 18 procent lägre än 2018. Målet är halverat svinn till 2025.
• Under 2021 lanserades sajten raddamat.se som öppnar utförsäljningslistan även för kunder som köper varor via EDI och egna inköpsportaler. Totalt räddade utförsäljning via elektroniska kanaler 936 ton varor från att bli svinn.
• Donation av livsmedel görs regelbundet till hjälporganisationer – under 2021 donerades 109 ton varor.
Hållbarhet

Mer förnybar energi

• Under året fortlöpte bygget av Martin & Servera-gruppens egen solpark i Skåne helt enligt plan och togs i drift i januari 2022.
• Elen vi idag köper till Martin & Servera Logistiks lager är till 100 procent ursprungs-garanterad vattenkraft.
• På lagerhusen i Umeå, Enköping och Halmstad (installerad hösten 2021) finns solceller för eget energibehov. Under 2021 producerade dessa 439 MWh solenergi.
• Värme från kylkompressorer återvinns och används för uppvärmning.
• LED-belysning används i lagerhusen.

Läs mer

Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2021 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.
Hållbarhet

Klimatneutral verksamhet 2030

Vi har antagit flera långsiktiga hållbarhetsmål. Vi vill driva vår egen verksamhet och hela restaurangbranschen i en hållbar riktning. Det mest övergripande hållbarhetsmålet, som är gemensamt för hela koncernen, handlar om att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.
Hållbarhet

Hållbara leveranser

Att transportera varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att du som kund får just de varor du behöver till din verksamhet. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom att planera distributionen av varor så att bilarna kör så få kilometer som möjligt och att öka andelen lastbilar som drivs med förnybar energi.
Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.
Hållbarhet

Certifieringar

Vi vill att våra kunder ska vara trygga med att de gör affärer med ett företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.