Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Resurseffektiv verksamhet

Martin & Servera-gruppen driver sina verksamheter med fokus på resurseffektivitet och hållbarhet. Det handlar om det vi själva gör för att minska klimatpåverkan, energiförbrukning och svinn. Effektiv och hållbar logistik, investering i klimatsmart teknik för fordon och fastigheter, förnybar energi och en daglig strävan för att minska svinnet.
Vi arbetar för att minska eget svinn, reducera vår klimatpåverkan, sänka energiförbrukningen och utveckla hållbara lösningar för lager och distribution. Vi erbjuder våra kunder säkra produkter och trygga leveranser.
Hållbarhet

Mer hållbara transporter

 • Distribution med lastbil är en del av Martin & Servera-gruppens kärnverksamhet. Att minska bränsleförbrukning och utsläpp är en självklar prioritet för oss.
 • Vi utvärderar och testar ny teknik som kan göra fordonsflottan ännu mer hållbar. I och med att antalet tankställen för biogas byggs ut över landet blir det möjligt att använda biogasbilar i större skala. Vid 2019 års början fanns några få biogasbilar i verksamheten. Nu har Martin & Servera Logistik ett tiotal bilar på biogas, och investering i ytterligare 20-30 stycken planeras under 2020. Högt på önskelistan för 2020 finns också att inom ett år ha den första bilen på 100 % el i drift.
Hållbarhet

Hållbara emballage

 • Frukt- och grönsaksleveranser i returlådor (SRS) har implementerats för de kunder som får sina leveranser från lagret i Halmstad. I början av 2020 rullas SRS-lådorna ut på Martin & Servera Logistiks övriga tre lager. Grönsakshallen Sorunda använder dessa returlådor sedan länge.
 • Fiskhallen Sorunda har introducerat ett nytt sätt att transportera fisk och skaldjur till kund – utan frigolit. Flera månaders frigolit ryms på några få lastpallar, så att antalet hämtningar med lastbil minskar.
 • Både Grönsakshallen Sorunda och Martin & Servera Logistik testar att ta bort skyddsplasten runt transportburarna för att minska på onödig plastanvändning.
Hållbarhet

Klimatsmarta fastigheter

 • I november 2019 togs första spadtaget för bygget av våra nya, klimatsmarta lagerhus i Norrköping. Det är en viktig pusselbit i strategin för att skapa branschens mest konkurrenskraftiga och hållbara logistik.
 • Under 2019 invigdes solcellsanläggning på taket på lagerhuset i Enköping som beräknas ge 230 MWh solenergi årligen. Solceller finns sedan tidigare på taket till lagret i Umeå.
 • Utbyggd rangeringsterminal i Västberga i drift under året.
Hållbarhet

Halverat svinn 2025

 • Målet är att till 2025 halvera svinnet i kilo i våra verksamheter jämfört med basår 2018. Martin & Servera Logistik och Martin & Servera Restauranghandel driver ett gemensamt arbete för att hitta lösningar och mer strukturerade arbetssätt som kan minska svinnet.
 • Livsmedel doneras regelbundet från Martin & Serveras alla fyra lager till välgörande ändamål. Det handlar om fullt ätbara varor som av olika anledningar inte kan säljas – korta datum, brutna förpackningar eller andra orsaker. 2019 donerades 47 ton varor.
Hållbarhet

Certifieringar för trygga affärer

 • Kunderna till bolagen i Martin & Servera-gruppen kan vara trygga med att de gör affärer med företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.
 • Miljö- och kvalitetscertifikat visar att det finns fungerande rutiner för kontroll av varor och leveranser, att produktsäkerhet ständigt är i fokus och att förbättringsåtgärder för att minska miljöbelastningen och effektivisera verksamheten ständigt pågår.
 • Sedan april 2019 är bolagen Galatea, Sigtuna Brygghus och KGA Logistik certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Nu är alla Martin & Servera-gruppens bolag ISO-certifierade.
 • Sedan maj 2019 är alla lager inom Martin & Servera Logistik certifierade enligt matsäkerhetsstandarden BRC Storage & Distribution med högsta betyg.

Resultat 2019

 • Andel förnybar energi totalt 70 % (fg år 72 %)
 • 27 st revisioner hos externa transportörer
 • 156 mWh producerad solcellsenergi
 • 47 ton varor donerade till välgörenhet i stället för att bli matsvinn.

Prioriteringar

 • Klimatneutrala transporter senast 2030
 • Halverat svinn 2025
 • Bygge av nytt lager i Norrköping
 • Förändrad certifiering (från BRC till FSSC 22000) för lagerverksamheterna – Halmstad, Norrköping, Enköping och Umeå
 • Installation LED-belysning på lagret i Halmstad
 • Ökad resursutnyttjandegrad i distributionsbilarna

Läs mer

Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2019 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.
Hållbarhet

Mer hållbara tillsammans

Tillsammans kan vi göra mer skillnad för en hållbar framtid.
Tillsammans med dig kan vi vara en förändrande kraft för hela restaurangbranschen. Vi ställer höga krav på produkterna, arbetar med att minska matsvinnet och samarbetar för hållbara transporter. Du kan känna dig trygg med det du serverar dina gäster, oavsett hur dina målsättningar ser ut. Det ska vara enkelt att göra hållbara val. Det är egentligen ganska självklart: många små steg blir ett jättekliv. Mer hållbara tillsammans helt enkelt.
Hållbarhet

Hållbara leveranser

Att transportera varor tillhör vår kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att kunderna får just de varor de behöver till sina verksamheter. Att vi då arbetar för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom minskning av bränsleförbrukning och utsläpp från våra egna transporter, är en självklarhet.
Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Det sägs att ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om ful frukt, livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en ständigt aktuell och viktig fråga. Lika viktig för oss inom Martin & Servera som för våra kunder inom restaurang och storkök. Därför arbetar vi aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur de ska göra för att minska svinnet.
Hållbarhet

Certifieringar

Vi vill att våra kunder ska vara trygga med att de gör affärer med ett företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader