Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Våra fokusområden: verksamheten, erbjudandet och människorna

Våra fokusområden: verksamheten, erbjudandet och människorna
Hållbarhet är en av fyra hörnstenar i vår strategi. Hållbarhetsarbetet är därför helt integrerat i vår verksamhet varje dag, i det lilla och det stora. Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela verksamheten och utgår från tre fokusområden – verksamheten, erbjudandet och människorna.

Verksamheten

Vi strävar efter att använda resurser som fordon, fastigheter, el och drivmedel samt förpackningsmaterial
så effektivt och hållbart som möjligt. Fokus ligger på fordon och drivmedel, energianvändning och svinn.


På god väg mot fossilfria leveranser

Varje dag gör Martin & Servera Logistik fler än 6 000 leveranser till restauranger, skolor, vårdhem, gatukök och caféer. Därför är vår omställning mot fossilfritt en viktig del av vår hållbarhetsresa. Målet är att vi ska minska vår klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.

För minskat matsvinn

Martin & Servera Logistik och Martin & Servera Restauranghandel arbetar tillsammans och målinriktat för att minska svinnet. Målet är att halvera svinnet i den egna verksamheten till 2025. Genom bra avtal med våra leverantörer, optimal varuförsörjning datuminventering av varor i lager, aktiv utförsäljning och donationer jobbar vi för att bidra med vår del.

Erbjudandet

Varorna vi säljer ska produceras med omsorg om människor, djur och natur. Det ska vara
lätt för kunderna att göra medvetna och hållbara val.


Vi gör det enklare att välja klimatsmart

Det har under året blivit ännu enklare för dig som kund att handla klimatsmart. Sedan maj 2023 är nämligen alla livsmedel och drycker i vår e-handel märkta med klimatpoäng. Ju högre poäng en vara har, desto mer klimatsmart är den.

Mer surr i rapsfälten

En stor del av maten vi äter kommer från växter som måste pollineras, men antalet insekter minskar. Odlingar som raps, fruktträd och grönsaker behöver humlor och bin. Martin & Servera-gruppen inleder samarbete med Beefarm för att öka surret av bin i halländska rapsfält och på så sätt öka den biologiska mångfalden.

Människorna

Vi vill att alla medarbetare ska känna sig inkluderade oavsett bakgrund, kön eller ålder. Tillhörighet på arbetsplatsen gör att
medarbetare utvecklas, presterar bättre, trivs och blir mer engagerade.


Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 300 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.

Policy mångfald

Utifrån en grundsyn om alla människors lika värde ska alla medarbetare ha lika rättigheter och möjligheter. Alla relationer i Martin & Servera - antingen det gäller mellan arbetskamrater, kunder eller leverantörer - genomsyras av respekt.

Läs också

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.