Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Matsäkerhet

Vi vill att du som kund ska kunna lita på att det du beställer är det du får – rätt varor av rätt kvalitet. Kvalitet och matsäkerhet är centrala frågor för oss och att kvalitetssäkra sortiment och leverantörer är en del av vårt dagliga jobb. Väl inarbetade rutiner, kontroller och uppföljningar genom hela varuflödet gör att du kan vara trygg med de livsmedel du köper från oss.

Certifiering enligt FSSC 22000 Transport & Storage

FSSC 22000 Transport & Storage är en matsäkerhetsstandard specifikt framtagen för lager- och transportverksamhet. Martin & Servera Logistiks alla lager (Halmstad, Norrköping, Enköping och Umeå) arbetar efter standarden och att vi uppfyller kraven kontrolleras årligen av extern revisor (DNV GL Sverige). Certifikatet tryggar att vi som företag uppfyller många omfattande krav gällande t.ex. spårbarhet, hygien, kylkedja m.m. Här kan du ladda ner FSSC 22000-certifikaten.

Leverantörsuppföljning och kontroller

För att säkerställa kvaliteten på produkterna som hamnar hos oss - och senare er - ställer vi höga krav på våra leverantörer. Vi följer upp kraven med stickprov, laboratorietester, kontroll av produktmärkningar och produkttemperaturmätningar av leveranserna som kommer in till oss. I arbetet med leverantörer använder vi oss av vår uppförandekod. Vid behov gör vi revision hos leverantörer. Här kan du läsa om hur vi arbetar med vår uppförandekod och se vilka krav vi ställer på våra leverantörer.

Kylkedjan

För att försäkra oss om att produkterna vi skickar ut till våra kunder håller rätt kvalitet, är det viktigt att de förvaras korrekt i rätt temperatur. Alla varor lagras i olika temperaturzoner och transporteras sedan vidare med rätt temperatur till våra kunder. Hur gör vi då detta? Vi investerar i våra lager för att säkerställa att temperaturen är stadig, ser kontinuerligt över rutiner och använder lastbilar med kylutrymmen och mätsystem för att kontrollera att temperaturen är korrekt. På så sätt ser vi till att kylkedjan inte bryts.

Intern utbildning

Våra medarbetare ska ha kunskap och förståelse om vikten av en hög matsäkerhet, likväl som konsekvenserna som kan uppstå om vi inte hanterar en vara rätt. Utbildning i matsäkerhet är obligatorisk för alla medarbetare som hanterar mat i sin yrkesroll. Kommer du som ny till oss och ska arbeta med logistik till exempel, så ingår matsäkerhet i grundutbildningen.. 

Rutiner vid hotad matsäkerhet

Vi har effektiva och väl fungerande rutiner som vi använder oss av när vi får in ett larm om hotad matsäkerhet. Vi vet vem vi ska informera och vi vet vad vi måste göra. Larm om hotad matsäkerhet kan bero på så olika saker som felmärkning, fel i allergen- eller innehållsinformation eller på kvalitetsavvikelser.

Kvalitetscertifiering ISO 9001

Vi har ett ISO 9001-certifikat. Det är ett kvalitetscertifikat vars riktlinjer lägger fokus på ständig förbättring inom verksamheten och hjälper oss att uppfylla våra kunders krav. Certifikatet är grundat på sju principer där ledarskap, kunskap och medarbetarnas engagemang är några av dem och är ett bevis på att vårt kvalitetsarbete uppnår målen. Här kan du ladda ner certifikatet ISO 9001.

Se också

För leverantör

Produktlarm – anmäl återkallelse eller återtag av produkt från lager

Vid behov av att återkalla en produkt på grund av hotad matsäkerhet eller kvalitetsproblem ska Martin & Servera Restauranghandel AB omedelbart kontaktas. Använd nedanstående formulär för att lämna den information som vi på Martin & Servera Restauranghandel AB behöver för att hantera återkallelse eller återtag av produkt från lager.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.