Din order- & leveranskalender

Matsäkerhet

Vi vill att du som kund ska kunna lita på att det du beställer är det du får – rätt varor av rätt kvalitet. Kvalitet och matsäkerhet är centrala frågor för oss och att kvalitetssäkra sortiment och leverantörer är en del av vårt dagliga jobb. Väl inarbetade rutiner, kontroller och uppföljningar genom hela varuflödet gör att du kan vara trygg med de livsmedel du köper från oss.
Vare sig du jobbar inom förskolan, på restaurang eller på sjukhus är vi måna om att du får det du vill ha - säker mat. Det är viktigt för er och det är viktigt för oss.

BRC-certifiering

Vad är BRC? BRC står för British Retail Consortium och är ett ledningssystem för matsäkerhet och kvalitet som är framtaget för underlätta kontrollen av leverantörer. Vad innebär då det? Det betyder att det organ som utfärdat certifikatet, i vårt fall DNV GL Sverige, gör kontroller hos oss för att säkerställa att vi uppfyller kraven. Vår certifiering heter BRC Storage and Distribution och omfattar lager- och distributionsverksamheten i Halmstad. Certifikatet tryggar att vi som företag uppfyller många omfattande krav gällande allt från riskanalyser till kvalitetssystem. Här kan du ladda ner BRC Storage and distribution-certifikatet.

Leverantörsuppföljning och kontroller

För att säkerställa kvaliteten på produkterna som hamnar hos oss - och senare er - ställer vi höga krav på våra leverantörer. Vi följer upp kraven med stickprov, laboratorietester, kontroll av produktmärkningar och produkttemperaturmätningar av leveranserna som kommer in till oss. I arbetet med leverantörer använder vi oss av vår uppförandekod. Vid behov gör vi revision hos leverantörer. Här kan du läsa om hur vi arbetar med vår uppförandekod och se vilka krav vi ställer på våra leverantörer.

Kylkedjan

För att försäkra oss om att produkter vi skickar ut till våra kunder håller hög kvalitet, är det viktigt att de förvaras korrekt i rätt temperatur. Alla varor lagras i olika temperaturzoner och transporteras sedan vidare med rätt temperatur till våra kunder. Hur gör vi då detta? Vi investerar i våra lager för att säkerställa att temperaturen är stadig, ser kontinuerligt över rutiner och använder lastbilar med kylutrymmen och mätsystem för att kontrollera att temperaturen är korrekt. På så sätt ser vi till att kylkedjan inte bryts.

Intern utbildning

Kunskap är makt. Vår personal ska ha kunskap och förståelse om vikten av en hög matsäkerhet, likväl som konsekvenserna som kan uppstå om vi inte hanterar en vara rätt. Våra medarbetare får löpande utbildning i matsäkerhetsfrågor. Kommer du som ny till oss och ska arbeta med logistik till exempel, så ingår matsäkerhet i grundutbildningen. Under 2015 utbildades 700 medarbetare i matsäkerhet via e-learning på vårt intranät.

Rutiner vid hotad matsäkerhet

Vi har effektiva och väl fungerande rutiner som vi använder oss av när vi får in ett larm om hotad matsäkerhet. Vi vet vem vi ska informera och vi vet vad vi måste göra. Ett matlarm som fick stor uppmärksamhet i media 2015 var då ett produktionskök felaktigt använde frysta, okokta hallon i en parfait, som serverades till äldre och multisjuka patienter. Detta orsakade att tre patienter avled. Vi gjorde då en kontroll hos producenten för att utreda ursprunget och se om några misstag hade begåtts. Kontrollen visade slutligen att underleverantören på alla sätt följt de fastställda säkerhetsrutinerna.

Kvalitetscertifiering ISO 9001

Vi har ett ISO 9001-certifikat. Det är ett kvalitetscertifikat vars riktlinjer lägger fokus på ständig förbättring inom verksamheten och hjälper oss att uppfylla våra kunders krav. Certifikatet är grundat på sju principer där ledarskap, kunskap och medarbetarnas engagemang är några av dem och är ett bevis på att vårt kvalitetsarbete uppnår målen. Här kan du ladda ner certifikatet ISO 9001.

Vad har vi gjort och hur fortsätter vi? 

Detta har vi gjort:

  • 23 produktåterkallningar genomfördes under 2016 till följd av hotad matsäkerhet eller kvalitetsbrist (37 återkallningar år 2015).
  • Vi genomförde 19 leverantörsrevisioner under 2016 med fokus på hållbarhet och matsäkerhet (16 revisioner år 2015).
  • Alla nya varuleverantörer år 2016, totalt 96 stycken, har genomgått en bedömning för att få godkänt att börja leverera varor.
  • Den matsäkerhetsutbildning för medarbetare som tidigare hanterades separat har under 2016 inkluderats i den introduktions­utbildning som alla nya anställda genomgår. Utbildningen finns även tillgänglig på intranätet så att medarbetare kan repetera vid behov.
  • Tillsammans med ett nätverk med representanter från olika delar av livsmedelskedjan arrangerade vi under hösten 2016 ett seminarium om matbedrägerier i livsmedelskedjan.

Detta gör vi framåt:

  • Fortsatt arbete med strukturering och systematisering av kvalitetskontroller i syfte att motverka felaktig leverantörs information och stävja problemen kring branschfrågan matfusk.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader