Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Matsvinn - Det här gör vi

Matsvinn - Det här gör vi
Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.
Att minska svinnet i hela livsmedelskedjan är viktigt - både för miljön och för ekonomin. När svinnet minskar, så minskar även den negativa miljöpåverkan eftersom det inte produceras varor som aldrig förbrukas.

Genom bra avtal med våra leverantörer, klokt sortimentsbyggande, optimal varuförsörjning (rätt varor, i rätt mängd, vid rätt tidpunkt), god kontroll av varor vid varumottagning, varsam hantering av varor på lager och i transport, datuminventering av varor i lager, aktiv utförsäljning och donationer jobbar vi för att bidra med vår del.

Vårt mål: halverat svinn till 2025

Martin & Servera Restauranghandel driver, tillsammans med Martin & Servera Logistik, ett gemensamt arbete för att hitta lösningar och arbetssätt som kan minska svinnet i verksamheten. Ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål är att vi ska halvera svinnet i vår egen verksamhet senast år 2025.

Vi donerar varor som annars skulle slängas

Alla våra lager har samarbeten med organisationer som arbetar med behövande. Räddningsmissionen i Göteborg, Hela människan i Norrköping, Stadsmissionen i Stockholm, Stadsmissionen i Uppsala,  Stadsmissionen i Västerås och Stadsmissionen i Umeå tar emot varor från våra fyra lager.

Det känns bra att vi kan donera varor med kort datum, varor från förpackningar som brutits eller skadats eller varor som av andra anledningar inte kan säljas. Under 2023 donerade vi 130 ton varor.

Minskat matsvinn naturlig del i många kurser hos vår utbildningsverksamhet

Inom ramen för vår utbildningsverksamhet, GastroMerit, arrangeras regelbundet utbildningar med hållbarhetstema. Kunskap kring olika sätt att minska matsvinnet och jobba svinnsmart med hela råvaran finns med som en naturlig del i många kurser.

Vi samarbetar med partners som underlättar för dig

Blir det mat över efter serveringen, eller bullar kvar när det närmar sig stängning? Gör som tusentals andra och sälj ditt matsvinn på Karma, du ökar dina marginaler och når nya gäster. 

Du som är kund i Martin & Servera-gruppen får 20% rabatt på provisionen i 6 månader och tre gratis premium push-notiser till Karma användare under de första 3 månaderna.

Vi arbetar brett med att minska svinnet

Det finns en branschöverenskommelse för aktörer inom offentlig upphandling. Den har tagits fram på initiativ av Kost och Näring och syftet är att etablera praxis på centrala områden inom livsmedelsupphandlingen och skapa förutsättningar för goda affärer. Vi ingår i den fokusgrupp som arbetar med uppdateringar av branschöverenskommelsen. I överenskommelsen finns bland annat en ”hållbarhetstrappa” vars syfte är att minska svinnet genom livsmedelskedjan.

För att bidra till att livsmedel tas om hand bättre är vi också med i SAMS (Samarbete för minskat svinn). Det är en frivillig branschöverenskommelse där aktörer från alla delar av livsmedelskedjan samarbetar. SAMS är en del av ett regeringsuppdrag som drivs av Svenska Miljöinstitutet.

"Martin & Servera sitter mitt i livsmedelskedjan och har därför ett ansvar att driva hållbarhet i alla våra relationer. Som en stor aktör på marknaden kan och vill vi också vara en förändrande kraft för hela branschen."

Emelie Hansson, Hållbarhets- och kvalitetschef, Martin & Servera

Alla kan vara med och rädda mat

Utförsäljningslistan

Alla våra kunder kan vara med och rädda mat via vår utförsäljningslista i e-handeln. Ni inom exempelvis regioner, kommuner och större rikstäckande kedjor använder er ofta av en egen digital inköpsportal. Ni kan i stället gå in på sajten Räddamat.se och där handla från samma lista. Läs mer om Rädda mat.

Under 2023 räddade våra kunder 1 533 ton varor från att bli svinn.

Rädda Mat

Med sajten Rädda mat kan kunder inom stat, kommun och region samt privata kedjor vars inköpssystem kommunicerar direkt (EDI) med Martin & Servera Restauranghandels affärssystem, också köpa varor på utförsäljning och därmed minska matsvinnet.

Tips på hur du kan minska matsvinnet i restaurangköket

 SAMS, Samarbete för minskat matsvinn, har tagit fram en handbok
för restauranger i privat regi, ett praktiskt verktyg som visar hur alla kök kan
minska matsvinnet genom enkla åtgärder och förändrade rutiner. Här kan du läsa handboken.

Om din verksamhet riktar sig till vård, skola och omsorg, kan du
istället se Livsmedelsverkets handbok för minskat matsvinn i offentliga kök.
Video

3 snabba tips från Jessie Sommarström, Årets Kock-vinnare

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.