Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Matsvinn - en viktig fråga

Branschöverenskommelse inom offentlig upphandling

På Kostdagarna i mars 2019 presenterades en uppdaterad version av branschöverenskommelsen mellan aktörer med anknytning till offentlig upphandling av livsmedel. Den har tagits fram av Kost & Närings fokusgrupp Upphandling där representanter från kund, grossist och leverantör ingår. Syftet med branschöverenskommelsen, som funnits sedan 2015, är att etablera praxis inom livsmedelsupphandling och därigenom skapa förutsättningar för den goda affären.
Det sägs att ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om ful frukt, livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en ständigt aktuell och viktig fråga. Lika viktig för oss inom Martin & Servera som för våra kunder inom restaurang och storkök. Därför arbetar vi aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur de ska göra för att minska svinnet.

Att minska svinnet i hela livsmedelskedjan är viktigt ur både en ekonomisk och en miljömässig synvinkel. När svinnet minskar, så minskar även den negativa miljöpåverkan eftersom det inte produceras varor som aldrig förbrukas.

Hur arbetar vi?

Genom bra avtal med våra leverantörer, klokt sortimentsbyggande, optimal varuförsörjning (rätt varor, i rätt mängd, vid rätt tidpunkt), god kontroll av varor vid varumottagning, varsam hantering av varor på lager och i transport, datuminventering och aktiv utförsäljning jobbar vi för att bidra med vår del.

Under våren presenterades Kost & Närings nya branschöverenskommelse för aktörer inom offentlig upphandling. Vi ingår i den fokusgrupp som tillsammans tagit fram den uppdaterade branschöverenskommelsen. En nyhet där är en ”hållbarhetstrappa” vars syfte är att minska svinnet genom livsmedelskedjan. Läs mer här.

I det här sammanhanget vill vi lyfta fram våra samarbeten med Halmstad ochEnköping som goda exempel. Där hjälpte kommunerna till genom att köpa varor som var på väg att gå ut i datum och annars skulle slängts. Vill ni också minska matsvinnet i världen? Läs mer här.

Inom ramen för vår utbildningsverksamhet, GastroMerit, arrangeras regelbundet utbildningar med hållbarhetstema. Där berörs naturligtvis matsvinnsfrågan.

Använd sinnena för varor som passerat bäst-före-datum

Livsmedelsverket har tagit fram en bra regel för hur man ska agera vid kort eller passerat bäst före-datum. Det förhållningssättet och tillvägagångssättet sprider vi i alla sammanhang. Sammanfattningsvis handlar det om tre viktiga punkter;

  • Det kan vara OK att äta livsmedel efter att bäst-före-datum gått ut. Använd dina sinnen, syn/smak/doft, för att avgöra om det fortfarande är ätbart.
  • Se till att förvara alla livsmedel enligt anvisningarna på förpackningen.
  • Om det står sista förbrukningsdag gäller något annat – tillaga, ät upp eller frys in innan sista förbrukningsdag passerats.

Vi donerar varor som annars skulle kastats

Alla våra lager har samarbeten med organisationer som arbetar med behövande. Det känns bra att vi kan donera varor med kort datum, varor från förpackningar som brutits eller skadats eller varor som av andra anledningar inte kan säljas. Förra året räddade vi på det här sättet mer än 4 ton livsmedel från att bli matsvinn.

 

Detta har vi gjort:

  • Under 2018 fortsatte vi med åtgärder för att reducera avfall och minska matsvinnet. Samarbetet med flera organisationer som Stockholms och Västerås Stadsmission var en av många åtgärder.
  • Vi jobbar ständigt med inköpsoptimering, vilket betyder att vi ser till att köpa in rätt mängd av varorna.
  • Vi utveckladesamarbetet med Karma, som är en digital lösning som hjälper restaurangerna att minska matsvinnet och samtidigt öka försäljningen. Samarbetet med Karma gäller nu också utförsäljning av varor från våra lager.

Detta gör vi framåt:

  • Vi deltar i ett initiativ som startats av IVL Svenska Miljöinstitutet med syfte att minska matavfallet genom hela livsmedelskedjan. Förutom Martin & Servera deltar ett stort antal myndigheter och livsmedelsföretag.

  • Under 2019 drivs ett större projekt inom Martin & Servera Restauranghandel och Martin & Servera Logistik för att minska svinnet. Vi ser över processer och rutiner i hela verksamheten.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader