Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Matsvinn - en viktig fråga

Inspiration

Matsvinn, en livsviktig fråga

Varje svensk slänger i genomsnitt 54 kilo mat om året. Konsumenter är ändå inte värst – ännu mer går till spillo hos butiker, bönder och restauranger. Varje år slängs så mycket som 120 000 ton mat i svenska restauranger och storkök. Matsvinn är ett ämne som nu mer än någonsin är högaktuellt.
Det sägs att ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om ful frukt, livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en ständigt aktuell och viktig fråga. Lika viktig för oss inom Martin & Servera som för våra kunder inom restaurang och storkök. Därför arbetar vi aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur de ska göra för att minska svinnet.

Att minska svinnet i hela livsmedelskedjan är viktigt ur både en ekonomisk och en miljömässig synvinkel. När svinnet minskar, så minskar även den negativa miljöpåverkan eftersom det inte produceras varor som aldrig förbrukas.

Hur arbetar vi?

Genom bra avtal med våra leverantörer, klokt sortimentsbyggande, optimal varuförsörjning (rätt varor, i rätt mängd, vid rätt tidpunkt), god kontroll av varor vid varumottagning, varsam hantering av varor på lager och i transport, datuminventering och aktiv utförsäljning jobbar vi för att bidra med vår del. Men vi försöker också att påverka andra, kunder såväl som samarbetspartners, genom att utmana och inspirera.

Vi för dialog med våra kunder som köper varor inom ramen för offentlig upphandling om att avstå från att ställa kravet 2/3-delar kvar av bäst före-datum vid leverans. Branschpraxis har i många år varit 1/3-del till respektive producent, grossist och kund och krav på längre hållbarhetstid kvar vid leverans gör att svinnet ökar i vår verksamhet.

I stället vill vi lyfta fram vårt samarbete med Halmstad Kommun som gott exempel. Där hjälpte kommunen till genom att köpa varor som var på väg att gå ut i datum och annars skulle slängts. Vill ni också minska matsvinnet i världen? Läs mer här.

Inom ramen för vår utbildningsverksamhet, GastroMerit, arrangeras regelbundet utbildningar med hållbarhetstema. Där berörs naturligtvis matsvinnsfrågan.

Använd sinnena för varor som passerat bäst-före-datum

Livsmedelsverket har tagit fram en bra regel för hur man ska agera vid kort eller passerat bäst före-datum. Det förhållningssättet och tillvägagångssättet sprider vi i alla sammanhang. Sammanfattningsvis handlar det om tre viktiga punkter;

  • Det kan vara OK att äta livsmedel efter att bäst-före-datum gått ut. Använd dina sinnen, syn/smak/doft, för att avgöra om det fortfarande är ätbart.
  • Se till att förvara alla livsmedel enligt anvisningarna på förpackningen.
  • Om det står sista förbrukningsdag gäller något annat – tillaga, ät upp eller frys in innan sista förbrukningsdag passerats.

Matmissionen får varor som annars skulle kastats

Matmissionens mål är att minska matsvinnet. I deras två butiker som finns i Stockholm (Veddesta och Hägersten) kan kunderna köpa varor som grossister, leverantörer och matbutiker av olika anledningar inte kan sälja. Matmissionen ägs och drivs av Stockholms Stadsmission och har Axfood som medgrundare.

Under 2017 inledde vi ett samarbete med Matmissionen. Vi donerar varor med kort datum, varor från förpackningar som brutits eller skadats eller varor som av andra anledningar inte kan säljas. Förra året räddade vi på det här sättet mer än 4 ton livsmedel från att bli matsvinn.

Vi utmanar och inspirerar

Varje år anordnar vi hållbarhetstävlingen Martin & Servera - Utmaningen. Genom den fokuserar vi på viktiga hållbarhetsfrågor för att inspirera branschen till utveckling och lyfta goda exempel. Tidigare tävlingar har rört frågor som mångfald, vegetarisk mat och hållbara idéer. Tema för tävlingen 2018 är "Minska matsvinnet". Våren 2018 korar vi två vinnare som gör något kreativt och bra för att minska sitt svinn.

Detta har vi gjort:

  • Under 2017 fortsatte vi med åtgärder för att reducera avfall och minska matsvinnet. Samarbetet med Matmissionen var en av många åtgärder.
  • Vi jobbar ständigt med inköpsoptimering, vilket betyder att vi ser till att köpa in rätt mängd av varorna.
  • Vi fortsatte samarbetet med Karma. Det är en digital lösning som hjälper restaurangerna att minska matsvinnet och samtidigt öka försäljningen. Här kan du läsa mer om samarbetet.
  • Vi presenterade resultatet av samarbetsprojekt med Halmstad Kommun som handlade om att minska svinnet. Läs mer här.

Detta gör vi framåt:

  • Vi ökar dialogen med kunder inom offentlig sektor kring hur matsvinnet kan minskas. 
  • Vi sätter fokus på svinnfrågan genom Utmaningen 2018.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader