Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Matsvinn - Det här gör vi

Matsvinn - Det här gör vi
Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.
Att minska svinnet i hela livsmedelskedjan är viktigt - både för miljön och för ekonomin. När svinnet minskar, så minskar även den negativa miljöpåverkan eftersom det inte produceras varor som aldrig förbrukas. Och när vi tar vara på så mycket som möjligt av produkterna sparar vi pengar.

Vårt mål: halverat svinn till 2025

Martin & Servera Restauranghandel driver, tillsammans med Martin & Servera Logistik, ett gemensamt arbete för att hitta lösningar och arbetssätt som kan minska svinnet i verksamheten. Ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål är att vi ska halvera svinnet i vår egen verksamhet senast år 2025.

Vi arbetar brett med att minska svinnet

Genom bra avtal med våra leverantörer, klokt sortimentsbyggande, optimal varuförsörjning (rätt varor, i rätt mängd, vid rätt tidpunkt), god kontroll av varor vid varumottagning, varsam hantering av varor på lager och i transport, datuminventering av varor i lager, aktiv utförsäljning och donationer jobbar vi för att bidra med vår del.

Det finns en branschöverenskommelse för aktörer inom offentlig upphandling. Den har tagits fram på initiativ av Kost och Näring och syftet är att etablera praxis på centrala områden inom livsmedelsupphandlingen och skapa förutsättningar för goda affärer. Vi ingår i den fokusgrupp som arbetar med uppdateringar av branschöverenskommelsen. I överenskommelsen finns bland annat en ”hållbarhetstrappa” vars syfte är att minska svinnet genom livsmedelskedjan. Läs mer här. 

Utbildningar med hållbarhetsfokus

Inom ramen för vår utbildningsverksamhet, GastroMerit, arrangeras regelbundet utbildningar med hållbarhetstema. Där berörs naturligtvis matsvinnsfrågan.

"Martin & Servera sitter mitt i livsmedelskedjan och har därför ett ansvar att driva hållbarhet i alla våra relationer. Som en stor aktör på marknaden kan och vill vi också vara en förändrande kraft för hela branschen."

Emelie Hansson, Hållbarhets- och kvalitetschef, Martin & Servera

Alla kan vara med och rädda mat

Alla våra kunder kan vara med och rädda mat via vår utförsäljningslista i e-handeln. Ni inom exempelvis regioner, kommuner och större rikstäckande kedjor använder er ofta av en egen digital inköpsportal. Ni kan i stället gå in på sajten Räddamat.se och där handla från samma lista. Läs mer om Rädda mat.

Under 2022 räddade våra kunder 803 ton matvaror från att bli matsvinn.

Tips på hur du kan minska matsvinnet i restaurangköket

Video

Se 5 tips för minskat matsvinn

Video

Se tips från Jessie Sommarström, kreativ ledare på Urban Deli

Handbok för minskat matsvinn

Handboken för minskat matsvinn är ett praktiskt verktyg som visar hur alla kök kan minska matsvinnet genom enkla åtgärder och förändrade rutiner. Den är till för dig som är kock, serverings­personal och restaurangägare.
Handboken är skapad för restauranger i privat regi och är framtagen av Samarbete för minskat matsvinn (SAMS), som är en frivillig överenskommelse inom livsmedelsbranschen. Martin & Servera är stolta medlemmar i SAMS.

Om din verksamhet riktar sig till vård, skola och omsorg, kan du istället se Livsmedelsverkets handbok för minskat matsvinn i offentliga kök.

"Svinn är något jag mår dåligt av på riktigt, det är ett sådant slöseri med allt, både tid, pengar och resurser."

Johan Gottberg

Vi donerar varor som annars skulle slängas

Alla våra lager har samarbeten med organisationer som arbetar med behövande. Räddningsmissionen i Göteborg, Hela människan i Norrköping, Stadsmissionen i Stockholm, Stadsmissionen i Uppsala,  Stadsmissionen i Västerås och Stadsmissionen i Umeå tar emot varor från våra fyra lager.

Det känns bra att vi kan donera varor med kort datum, varor från förpackningar som brutits eller skadats eller varor som av andra anledningar inte kan säljas. Under 2021 donerade vi 109 ton varor till dessa organisationer.

Läs mer

Om oss

Karma

Vi på Martin & Servera samarbetar med Karma-appen där du som driver restaurang eller café kan minska ditt matsvinn till nära noll – varje dag. Karma och Martin & Servera har samarbetat ända sedan starten.
Hållbarhet

Råd från Livsmedelsverket

Här hittar du information från Livsmedelsverket om varor som passerat bäst-före-datum och du får konkreta råd för minskat matsvinn i storkök.
Hållbarhet

Rädda Mat

Som kund till Martin & Servera har du möjligheten att rädda mat - och andra produkter - från att bli svinn. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.
Hållbarhet

Samarbete för minskat svinn

Samarbete för minskat matsvinn är en överenskommelse där aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster uppstår och var orsaken finns.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.