Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Matsvinn - Det här gör vi

Det sägs att ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om ful frukt, livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en ständigt aktuell och viktig fråga. Lika viktig för oss inom Martin & Servera som för våra kunder inom restaurang och storkök. Därför arbetar vi aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur de ska göra för att minska svinnet.

Att minska svinnet i hela livsmedelskedjan är viktigt ur både en ekonomisk och en miljömässig synvinkel. När svinnet minskar, så minskar även den negativa miljöpåverkan eftersom det inte produceras varor som aldrig förbrukas.

Halverat svinn till 2025

Martin & Servera Restauranghandel driver, tillsammans med Martin & Servera Logistik, ett gemensamt arbete för att hitta lösningar och arbetssätt som kan minska svinnet, mätt i kg, i verksamheten. Ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål är att vi ska halvera svinnet senast år 2025 (basår 2018).

Hur arbetar vi?

Genom bra avtal med våra leverantörer, klokt sortimentsbyggande, optimal varuförsörjning (rätt varor, i rätt mängd, vid rätt tidpunkt), god kontroll av varor vid varumottagning, varsam hantering av varor på lager och i transport, datuminventering, aktiv utförsäljning och donationer jobbar vi för att bidra med vår del.

2019 presenterades Kost & Närings nya branschöverenskommelse för aktörer inom offentlig upphandling. Vi ingår i den fokusgrupp som tillsammans tagit fram den uppdaterade branschöverenskommelsen. En nyhet där är en ”hållbarhetstrappa” vars syfte är att minska svinnet genom livsmedelskedjan. Läs mer här.

I det här sammanhanget vill vi lyfta fram våra samarbeten med Halmstad och Enköping som goda exempel. Där hjälpte kommunerna till genom att köpa varor som var på väg att gå ut i datum och annars skulle slängts. Vill ni också minska matsvinnet i världen? Läs mer här.

Inom ramen för vår utbildningsverksamhet, GastroMerit, arrangeras regelbundet utbildningar med hållbarhetstema. Där berörs naturligtvis matsvinnsfrågan.

Använd sinnena för varor som passerat bäst-före-datum

Livsmedelsverket har tagit fram en bra regel för hur man ska agera vid kort eller passerat bäst före-datum. Det förhållningssättet och tillvägagångssättet sprider vi i alla sammanhang. Sammanfattningsvis handlar det om tre viktiga punkter;

  • Det kan vara OK att äta livsmedel efter att bäst-före-datum gått ut. Använd dina sinnen, syn/smak/doft, för att avgöra om det fortfarande är ätbart.
  • Se till att förvara alla livsmedel enligt anvisningarna på förpackningen.
  • Om det står sista förbrukningsdag gäller något annat – tillaga, ät upp eller frys in innan sista förbrukningsdag passerats.

Livsmedelsverkets fem konkreta råd för minskat svinn i storkök

  • Sänk kyltemperaturen. Livsmedel som förvaras i 4ºC istället för 8ºC håller nästan dubbelt så länge.
  • Använd mindre kantiner och karotter vid en bufféservering. Ställ inte fram allt samtidigt.
  • Titta, lukta och smaka på maten. Om råvaran förvarats vid rätt temperatur är det ingen fara att äta mat som passerat bäst-före-datum.
  • Tillaga eller frys in varor som har sista förbrukningsdag.
  • Rädda maten när frysen har gått sönder. Tinade varor som är kylskåpskalla går att tillaga och sedan kylas ner på rätt sätt. Halvfrysta varor går att frysa igen.
På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer.

Vi donerar varor som annars skulle kastats

Alla våra lager har samarbeten med organisationer som arbetar med behövande. Det känns bra att vi kan donera varor med kort datum, varor från förpackningar som brutits eller skadats eller varor som av andra anledningar inte kan säljas.

Läs mer

Hållbarhet

Branschöverenskommelse inom offentlig upphandling

På Kostdagarna i mars 2019 presenterades en uppdaterad version av branschöverenskommelsen mellan aktörer med anknytning till offentlig upphandling av livsmedel. Den har tagits fram av Kost & Närings fokusgrupp Upphandling där representanter från kund, grossist och leverantör ingår. Syftet med branschöverenskommelsen, som funnits sedan 2015, är att etablera praxis inom livsmedelsupphandling och därigenom skapa förutsättningar för den goda affären.
Nyhet

Vi räddade över 200 ton varor under 2019

Under året intensifierade vi arbetet med att minska matsvinnet. Digitala lösningar som förenklar för kunderna, daglig uppföljningi lagerverksamheten och donationer till välgörenhetsorganisationer ligger bakom ett framgångsrikt resultat.
Nyhet

Tillsammans ska vi minska matsvinnet

Chalmers Industriteknik startar nu projektet Resvinn. Här ska Martin & Servera tillsammans med 42 andra företag och organisationer utveckla effektiva redistributionssystem för att minska matsvinnet i Sverige.
Nyhet

Vi donerar livsmedel som annars skulle blivit svinn

Nu donerar vi även livsmedel till Stadsmissionen i Linköping!
Vi donerar kontinuerligt livsmedel från alla våra fyra lager till välgörande ändamål. Det handlar om fullt ätbara livsmedel som av olika anledningar inte kan säljas. Det kan vara varor med kort datum, brutna förpackningar eller andra orsaker. Varorna kommer till användning – helt i linje med vår strävan att minska matsvinnet.
Om oss

Stockholms Stadsmission

Vi stöttar Stockholms Stadsmission. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser såsom mat och kläder och till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.
Nyhet

Sälj mer via Karma

Arbetet mot minskat matsvinn i livsmedelskedjan fortsätter och nu kan du som kund till oss på Martin & Servera rädda färskvaror med kort datum från alla våra lager via Karma-appen.
Inspiration

Färre alternativ minskar matsvinnet

Vi har, i dialog med våra kunder på den offentliga marknaden, sett över sammansättningen av sortimentet för att minska matsvinnet och reducera negativ miljöpåverkan. ”Om vi ska jobba med hållbarhet måste vi göra det hela vägen. Antalet alternativ av en produkt driver ökat matsvinn, säger Stefan Calrell, försäljningsdirektör för offentlig marknad.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Mer hållbara tillsammans

Tillsammans kan vi göra mer skillnad för en hållbar framtid.
Tillsammans med dig kan vi vara en förändrande kraft för hela restaurangbranschen. Vi ställer höga krav på produkterna, arbetar med att minska matsvinnet och samarbetar för hållbara transporter. Du kan känna dig trygg med det du serverar dina gäster, oavsett hur dina målsättningar ser ut. Det ska vara enkelt att göra hållbara val. Det är egentligen ganska självklart: många små steg blir ett jättekliv. Mer hållbara tillsammans helt enkelt.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader