Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vårt hållbarhetsarbete

Inspiration

Hållbara nattleveranser

Transporter av varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Vi deltar i Off Peak, ett miljöprojekt med nattleveranser i samarbete med Stockholms stad. Nu finns kapacitet att tredubbla antalet leveranser per natt.
Inspiration

Fula frukters framtid är förträfflig

Fullt ätbar frukt och grönt, som tyvärr ratats för sitt utseende, får nytt liv tack vare trenden att det inte bara är utsidan som räknas.
Hållbarhet

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, har investerat  i två egna solcellsanläggningar – i Umeå och i Enköping och under 2018 tog vi beslut om att bygga ett nytt energieffektivt lager i Norrköping.
För oss är handling viktigare än ord. Våra fem fokusområden i olika hållbarhetsfrågor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur.
Utfiskade bestånd, negativa klimatförändringar, ohållbara arbetsförhållanden – allt vi människor gör påverkar någon, eller något, på ett eller annat sätt. Genom vårt hållbarhetsarbete strävar vi efter att förbättra för människa, miljö och djur.

Arbetet utgår från fem fokusområden; hållbart erbjudande, resurseffektiv verksamhet, kvalitet och matsäkerhet, hållbar produktion samt god arbetsgivare. Här kan du läsa mer om varje område.

Hållbart erbjudande

På Martin & Servera arbetar vi för att skapa ett hållbart erbjudande till våra kunder. Det handlar om att ge våra kunder möjlighet till aktiva, informerade och långsiktiga val och det gör vi genom en rad olika aktiviteter.
  • Vi har marknadens bredaste sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter.
  • Vi väljer att aktivt marknadsföra fisk- och skaldjursprodukter med miljömärkning, till exempel MSC, ASC och KRAV.
  • Vi försöker att göra svenska, regionala och lokala produkter mer tillgängliga för restauranger och storkök.
  • Vi utmanar årligen kunder och leverantörer genom tävlingen Utmaningen vars syfte är lyfta viktiga frågor inom hållbarhet och ansvar.

Resurseffektiv verksamhet

En självklar del av ett ansvarsfullt företagande är att tära så lite som möjligt på jordens resurser. Vad betyder det då att arbeta resurseffektivt? För oss handlar det bland annat om att minska matsvinn, sänka miljöbelastningen av våra transporter och dra ner på energiförbrukningen i våra lager.
Vi försöker ständigt att effektivisera användningen av energi och resurser inom vår verksamhet. Genom god logistiksamordning, energismarta lagerbyggnader och el från förnybara energikällor tycker vi att vi kommit en bra bit på vägen.

Hållbar produktion

Vi vet att livsmedelsproduktion har stor påverkan på samhället, både i Sverige och globalt. Hållbar produktion handlar om att de varor vi säljer ska vara producerade med omsorg om människor, djur och natur.
Till hjälp i det vardagliga arbetet har vi utformat en uppförandekod för våra leverantörer och policys för produkter som har extra stor påverkan på miljö och människor. Uppförandekoden vill vi att samtliga av våra leverantörer ska underteckna. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi tar ansvar genom hela kedjan och att vi gör allt vi kan för att påverka livsmedelsindustrin positivt.

Kvalitet och matsäkerhet

Hela flödet, från varumottagning till leverans till kund, säkras genom en bred kedja av kontrollåtgärder. Det handlar om att våra kunder ska få de livsmedel de beställer. Ingenting annat. Våra kunder ska vara trygga i att det är säkra produkter vi levererar, varje dag. Att ställa krav på våra leverantörer och underleverantörer är en av våra viktigaste uppgifter. Regelbundna kontroller hjälper oss att ständigt förbättra rutiner och kvalitet, såväl hos oss som hos leverantörerna.

God arbetsgivare

Våra medarbetare utgör grunden i vår verksamhet och representerar företaget i tusentals kundkontakter varje dag. Vår övertygelse är att goda relationer mellan människor - medarbetare och samarbetspartners - skapar de bästa affärerna. Att arbeta för mångfald är en högt prioriterad fråga för oss på Martin & Servera. Vi anser att olikheterna bland våra medarbetare är vad som gör oss starka och hjälper oss att växa.

Modig, engagerad och kompetent är våra värdeord och tillsammans arbetar vi för en rolig, givande, utmanande och trygg arbetsmiljö.

Förändring i rätt riktning med inspirerande exempel

Vi arbetar aktivt med att lyfta fram goda exempel inom hållbarhet för att bidra med inspiration till branschen. Det sker bland annat genom kundreportage kring goda hållbarhetsidéer. Här hittar du alla våra reportage där hållbarhet är i fokus.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader