Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Arbetsvillkor

Under hösten 2016 lanserade Svenskt Sigill en ny standard för arbetsvillkor. Den är först och främst tänkt för den gröna näringen, men kan användas av alla som har säsongsanställd personal. Genom att leverantörer certifierar sig kan de känna sig trygga i att de anställda får rätt arbetsvillkor.
Det var ett gemensamt initiativ att utveckla standarden IP Arbetsvillkor. Bakom satsningen står Martin & Servera, Axfood/Dagab och AxFoundation tillsammans. För oss på Martin & Servera innebär den nya certifieringen att det blir enklare att utvärdera och ställa krav på våra leverantörer.

Saknade kontrakt och oreglerad arbetstid upptäcktes

"Arbetet med den nya certifieringen startade 2014 då vi genom kontroller hos frilandsodlare upptäckte problem med arbetsvillkoren. Bland annat saknades kontrakt och det förekom oreglerad arbetstid. Arbetet med IP Arbetsvillkor är ett exempel på hur vi levandegör vår uppförandekod i den gröna näringen." förklarar Nadja Pilpilidou, hållbarhets- och kvalitetssäkringsansvarig sortiment & inköp.

Nicklas Schöön, affärsområdeschef för frukt & grönt på sortiment och inköp fortsätter:

"Det är nödvändigt att den här certifieringen kommer. För varor från andra länder finns märkningar som Fairtrade och Global Grasp, men man tänker inte på att det finns problem med arbetsvillkoren i Sverige också. Många av de arbetare som har bristfälliga arbetsvillkor är migrantarbetare och de ska ha rätt till försäkringar och rätt betalt precis som alla andra.

Schyssta arbetsvillkor ska gynnas

Under lanseringsmötet för standarden samtalade olika aktörer. Ett återkommande tema var att prispress är ett stort problem. De företag som satsar på arbetsvillkor kan bli utkonkurrerade av andra som har sämre arbetsvillkor, men kan erbjuda en billigare produkt. Med IP Arbetsvillkor ska det bli tydligt för företag hur de gör rätt, och de som gör rätt ska gynnas.

Läs mer om Certifieringen IP Arbetsvillkor 

Från den 25 oktober 2016 har frilandsodlare kunnat ansöka om att certifieras. De första kommer att bli certifierade under 2017. Läs mer på sigill.se.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.