Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Palmolja

Likt soja är produktionen av palmolja omdiskuterad. Regnskog avverkas, djurarter hotas och lokalbefolkningen drabbas - men även här bidrar produktionen med ekonomisk tillväxt. 2017 nådde vi målet med 100 procent ansvarsfullt producerad och spårbar palmolja i våra egna märkesvaror.
Vi har valt att följa WWF:s linje, vilket innebär att vi inte bojkottar palmolja eftersom produktionen är en viktig inkomstkälla för människor i de producerande länderna. Vi satsar istället på att bidra till en ansvarsfull produktion genom krav och certifiering. 

Vad gör vi på Martin & Servera?

Vi har en policy kring palmolja som anger hur vi ska arbeta för hållbar produktion. 2017 nådde vi målet med enbart ansvarsfullt producerad palmolja enligt segregerad nivå i Martin & Serveras egna märkesvaror. Vi är också medlemmar i Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), en organisation som arbetar för hållbart producerad palmolja. Här kan du läsa vår policy gällande palmolja.

Vad är palmolja och vad används det till?

Palmolja är en vegetabilisk olja och utvinns ur palmfrukten kärna. Det är den mest använda vegetabiliska oljan i världen, huvudsakligen för att den är väldigt resurseffektiv. Oljepalmer är billiga att plantera och det går att utvinna mycket mer olja ur oljepalmens frukter än dess vegetabiliska motsvarigheter och används framför allt i livsmedel, kosmetika och kemtekniska produkter. Det uppskattas att den globala produktionen av palmolja uppgår till cirka 60 miljoner ton per år. Den största produktionen sker i Asien med, drygt 85 procent, av produktionen i Indonesien och Malaysia. För mer information, läs gärna vidare på WWF:s hemsida.

Detta har vi gjort:

  • Målet med 100 % certifierad palmolja enligt segregerad nivå i Martin & Serveras egna märkesvaror nåddes under 2017.

Det här gör vi:

  • Vi för dialog med samtliga varumärkesleverantörer om att se över sin användning av palmolja och sträva efter hållbara alternativ i sina produkter. 

 

Läs också

Hållbarhet

Policy palmolja

Användandet av palmolja är omdiskuterat, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. T.ex. etableras ofta oljepalmsplantager på mark där det växer eller tidigare vuxit tropisk regnskog.
Hållbarhet

Hållbar soja

Stora mängder utsläpp av växthusgaser, utbredd användning av kemikalier, skövling av regnskog och artrika gräsmarker – det här är bara några av de många negativa effekterna av ohållbar sojaproduktion. Å andra sidan bidrar sojaproduktionen, som är ett viktigt proteinfoder, med ekonomisk tillväxt i länderna där produktionen är hög. Hur ska vi då förhålla oss?
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.