Din order- & leveranskalender

Palmolja

Hållbarhet

Hållbar soja

Stora mängder utsläpp av växthusgaser, utbredd användning av kemikalier, skövling av regnskog och artrika gräsmarker – det här är bara några av de många negativa effekterna av ohållbar sojaproduktion. Å andra sidan bidrar sojaproduktionen, som är ett viktigt proteinfoder, med ekonomisk tillväxt i länderna där produktionen är hög. Hur ska vi då förhålla oss?
Hållbarhet

Miljö och ansvar

Vår ledande ställning i branschen skapar stora möjligheter för oss att förändra i rätt riktning. Att tänka långsiktigt och hållbart kring sortimentet vi erbjuder är viktigt för oss, de vi arbetar med och miljön. Vi vill minska vår miljöpåverkan, bredda det ekologiska sortimentet och arbeta för hållbar produktion.
Likt soja är produktionen av palmolja omdiskuterad. Regnskog avverkas, djurarter hotas och lokalbefolkningen drabbas - men även här bidrar produktionen med ekonomisk tillväxt. Vi ställs alltså, liksom med soja, inför frågan om hur vi ska förhålla oss.
Vi har valt att följa WWF:s linje, vilket innebär att vi inte bojkottar palmolja eftersom produktionen är en viktig inkomstkälla för de producerande länderna. Vi satsar istället på att bidra till en ansvarsfull produktion genom krav och certifiering. Visste du att i enbart Sydostasien beräknas omkring 4,5 miljoner människor få sin försörjning genom att odla oljepalm?

Vad gör vi på Martin & Servera?

Vi har en policy kring palmolja som anger hur vi ska arbeta för hållbar produktion. Den beskriver bland annat hur vi gradvist ska arbeta för att ersätta palmoljan som finns i våra egna märkesvaror. Målet är att våra egna märkesvaror bara innehålla ansvarsfullt producerad palmolja år 2017. För att stödja utvecklingen av hållbar palmolja köper vi i ett första steg Greenpalm-certifikat. Det betyder att vi genom att köpa certifikaten stödjer hållbar produktion och det är ett bra första steg innan produkterna fullt övergår till certifierad råvara. Vi är också medlemmar i Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), en organisation som arbetar för hållbart producerad palmolja. Här kan du läsa vår policy gällande palmolja.

Vad är palmolja och vad används det till?

Palmolja är en vegetabilisk olja och utvinns ur palmfrukten kärna. Det är den mest använda vegetabiliska oljan i världen, huvudsakligen för att den är väldigt resurseffektiv. Oljepalmer är billiga att plantera och det går att utvinna mycket mer olja ur oljepalmens frukter än dess vegetabiliska motsvarigheter och används framför allt i livsmedel, kosmetika och kemtekniska produkter. Det uppskattas att den globala produktionen av palmolja uppgår till cirka 56 miljoner ton per år. Den största produktionen sker i Asien, drygt 85 procent, där Indonesien står för 26 ton och Malaysia för 19.

För mer information, läs gärna vidare på WWF:s hemsida.

Vad har vi gjort och hur fortsätter vi? 

Detta har vi gjort:

Mål:

  • 2017 ska samtliga av våra egna märkesvaror endast innehålla hållbart producerad palmolja eller annan vegetabilisk olja. All palmolja i egna märkesvaror ska vara spårbar till en enskild plantage.

 

 

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader