Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Policy palmolja

Användandet av palmolja är omdiskuterat, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. T.ex. etableras ofta oljepalmsplantager på mark där det växer eller tidigare vuxit tropisk regnskog.

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete ska den palmolja som finns i varor som Martin & Servera-koncernen tar produktansvaret för dvs. egna märkesvaror (emv) och import från tredjeland, vara ansvarsfullt producerad. Palmoljan ska vara 100 % certifierad enligt nivån ”segregerad”, vilket innebär all palmolja är certifierad och spårbar. Detta gäller livsmedel.  

 

Därutöver förs dialog med samtliga varumärkesleverantörer om att se över sin användning av palmolja och sträva efter hållbara alternativ i sina varor.
Hållbarhet

Palmolja

Likt soja är produktionen av palmolja omdiskuterad. Regnskog avverkas, djurarter hotas och lokalbefolkningen drabbas - men även här bidrar produktionen med ekonomisk tillväxt. Vi ställs alltså, liksom med soja, inför frågan om hur vi ska förhålla oss.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader