Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Policy palmolja

Användandet av palmolja är omdiskuterat, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. T.ex. etableras ofta oljepalmsplantager på mark där det växer eller tidigare vuxit tropisk regnskog.

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete ska den palmolja som finns i varor som Martin & Servera-koncernen tar produktansvaret för dvs. egna märkesvaror (emv) och import från tredjeland, vara ansvarsfullt producerad. Palmoljan ska vara 100 % certifierad enligt nivån ”segregerad”, vilket innebär all palmolja är certifierad och spårbar. Detta gäller livsmedel.  

 

Därutöver förs dialog med samtliga varumärkesleverantörer om att se över sin användning av palmolja och sträva efter hållbara alternativ i sina varor.
Hållbarhet

Soja, palmolja och andra riskgrödor

Hur ska vi förhålla oss till grödor som vi vet påverkar växtlighet, djur och människor – men som bidrar till ekonomisk tillväxt på platserna där de odlas och skördas? Som en stor aktör på marknaden är det lika viktigt, som självklart, att ta ansvar.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.