Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Policy palmolja

Användandet av palmolja är omdiskuterat, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. T.ex. etableras ofta oljepalmsplantager på mark där det växer eller tidigare vuxit tropisk regnskog.

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete ska den palmolja som finns i varor som Martin & Servera-koncernen tar produktansvaret för dvs. egna märkesvaror (emv) och import från tredjeland, vara ansvarsfullt producerad. Palmoljan ska vara 100 % certifierad enligt nivån ”segregerad”, vilket innebär all palmolja är certifierad och spårbar. Detta gäller livsmedel.  

 

Därutöver förs dialog med samtliga varumärkesleverantörer om att se över sin användning av palmolja och sträva efter hållbara alternativ i sina varor.
Hållbarhet

Palmolja

Likt soja är produktionen av palmolja omdiskuterad. Regnskog avverkas, djurarter hotas och lokalbefolkningen drabbas - men även här bidrar produktionen med ekonomisk tillväxt. 2017 nådde vi målet med 100 procent ansvarsfullt producerad och spårbar palmolja i våra egna märkesvaror.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.