Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Policy gällande palmolja

I Martin & Serveras miljöpolicy slås fast att vi ska tillhandahålla varor och tjänster som väl motsvarar kundernas krav och förväntningar på rätt kvalitet, hög matsäkerhet och låg miljöbelastning.
Framställandet av palmolja är omdiskuterad, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv, då oljepalmsplantager ofta etableras på mark där det tidigare vuxit tropisk regnskog.

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har beslut fattats att successivt ersätta den palmolja som finns i Martin & Serveras egna märkesvaror med annan vegetabilisk olja, alternativt ansvarsfullt producerad palmolja. Det långsiktiga målet har varit att all palmolja i Martin & Serveras egna märkesvaror ska vara 100 % certifierad enligt nivån "segregerad" år 2017. Det innebär att all använd palmolja faktiskt är certifierad, dock inte spårbar till enskilt plantage.

På väg mot det långsiktiga målet har vi också använt certifierad olja enligt nivån "massbalans". Nivåerna "segregerad" och "massbalans" är i enlighet med principer i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Därutöver förs dialog med samtliga varuleverantörer om att se över sin användning av palmolja och sträva efter hållbara alternativ i sina produkter.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader