Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Policy avskogning och biologisk mångfald

Policy avskogning och biologisk mångfald
Martin & Servera arbetar aktivt för att eliminera avskogning och minska förlusten av biologisk mångfald. Här kan du läsa om vår policy mot avskogning och biologisk mångfalld.
Produktion av jordbruksråvaror och papper utgör en betydande risk för den globala avskogningen och förlusten av biologisk mångfald, vilket är negativt ur hållbarhetssynpunkt, såväl miljömässigt som socialt. Martin & Serveras inköp av riskgrödor såsom palmolja, soja (direkt och indirekt) kakao, pappersprodukter, grillkol, pappersförpackningar samt nötkött påverkar potentiellt skog och mark genom avskogning och markomvandling.

Martin & Servera arbetar för att eliminera avskogning och minska förlusten av biologisk mångfald. Det viktigaste bidragen är:

  • Driver försäljning av ekologiskt och miljömärkt.
  • Driver försäljning av egna märkesvaror och eget sortiment som innehåller certifierade råvaror.
  • Driver försäljning av regionalt, lokalt och svenskt.
  • Leverantörer till egna märkesvaror bedöms för att minimera risker för avskogning och förlust av biologisk mångfald.
  • Påverka leverantörer av märkesvaror att minska avskogningen. 
  • Samverka i olika nätverk som t ex Svenska plattformen för riskgrödor och Hållbar livsmedelskedja.
 
Denna policy kompletterar och ska ses i samband med Martin & Serveras uppförandekod för leverantörer, riskbedömning för tillbörlig aktsamhet (due diligence) policy palmolja, policy soja och policy för fisk och skaldjur.
 
Syftet med policyn är att skapa en värdekedja utan avskogning och bevarande av biologisk mångfald. Arbetet bidrar till Agenda 2030-målen nr 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”, nr 13 ”Bekämpa klimatförändringen” och nr 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald”.
 
Hållbarhet

Vi minskar användningen av plast

Martin & Servera arbetar för att minska användningen av plast i sortiment och förpackningar. Vi har en policy som styr sortimentet mot alternativa material och nya förpackningslösningar.
Hållbarhet

Policy palmolja

Användandet av palmolja är omdiskuterat, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. T.ex. etableras ofta oljepalmsplantager på mark där det växer eller tidigare vuxit tropisk regnskog.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.