Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Hållbar soja

Stora mängder utsläpp av växthusgaser, utbredd användning av kemikalier, skövling av regnskog och artrika gräsmarker – det här är bara några av de många negativa effekterna av ohållbar sojaproduktion. Å andra sidan bidrar sojaproduktionen, som är ett viktigt proteinfoder, med ekonomisk tillväxt i länderna där produktionen är hög. Hur ska vi då förhålla oss?
Produktionen av soja har i samband med den ökande köttkonsumtionen närmare tiodubblats de senaste femtio åren och då efterfrågan väntas öka ytterligare måste vi agera. AnnaLena Norrman, hållbarhet- och kvalitetsdirektör, förklarar: "Det är viktigt och självklart för Martin & Servera som marknadsledande grossist att ta ansvar i frågan som rör sojaproduktion. Därför har vi en sojapolicy, är medlemmar av RTRS och gör sojacertifikatköp för att kompensera för den soja vi använder.

Fakta om soja

Soja används huvudsakligen till djurfoder vid produktion av kött, mjölk och ägg samt vid odling av fisk.

Det produceras omkring 300 miljoner ton soja, och cirka 90 procent produceras i sex länder: USA, Brasilien, Argentina, Kina, Indien och Paraguay. Se FAOSTAT för mer information.

Trots ökande produktivitet räknar FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, med att sojaarealen kommer att ha ökat markant till år 2050.
Källa: WWF

För att få mer information om soja och hur vi tillsammans kan arbeta för en mer hållbar produktion, besök WWF:s hemsida.

Våra sojacertifikatsköp

Att arbeta för en ansvarsfull sojaproduktion gör vi på två sätt – antingen genom att se till att sojan är certifierad eller att köpa sojacertifikat – båda handlingssätten hjälper. Vi köper till exempel certifikat för den volym soja som vi använder i våra egna märkesvaror och den egna importen med målet att så småningom övergå till fullt certifierad råvara.

Certifikaten köper vi från en farm i Brasilien; Angicos gård i Maranhão. Den är certifierad enligt RTRS och uppfyller våra kriterier för ansvarsfull odling. De arbetar för social välfärd, mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att förhindra avskogning och skydda den biologiska mångfalden. Inköpen av certifikat sker i samarbete med Soy4Brands, en organisation som arbetar för att få en hållbar regional utveckling i Brasilien.

Angicos gård är del i en gruppcertifiering och arbetet för att nå certifiering beskrivs såhär av rådgivaren CerQuality: ''Angicos farm is located in the south of the state of Maranhão (Brazil) and its total area is 2.060 há. We worked two years in the process of certification of this farm and on the moment they are two woman permanently working''. 'It was hard work; the farm had many inadequacies and they needed to adjust many structures and processes in order to be RTRS certified'. It was amazing for them to receive the RTRS certification and it was a great example of how sustainable soy production brings benefits to the entire production chain''.

Sojadialogen

Som en del av vårt hållbarhetsarbete står vi bakom den svenska livsmedelsbranschens frivilliga överenskommelse Sojadialogen. Sojadialogen är ett initiativ från bland andra WWF, vars gemensamma avsiktsförklaring många svenska företag har undertecknat. Tillsammans strävar vi mot att 100 procent av den soja som används eller säljs av svenska företag ska vara ansvarsfullt producerad, både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Läs mer om sojadialogen.

Här kan du se Martin & Serveras signerade Ansvarstagande.

Martin & Serveras sojapolicy

Vi har en sojapolicy som verkar för minskad påverkan på klimat samt människors lokala miljö och försörjning. Den tar upp punkter som användningen av soja i våra egna varor, certifikatköp och hur vi borde arbeta för att påverka våra leverantörer. Vi tar ansvar för att den soja som används i foder för produktionen av våra egna varor och den egna importen är odlad på ett ansvarsfullt sätt. Det gör vi genom att bara använda soja som är certifierad av en oberoende part, såsom ProTerra, RTSR eller KRAV. Här kan du läsa policyn i sin helhet. 

RTRS – Roundtable on Responsible Soy Production

Vi är medlemmar av RTRS, en organisation som arbetar för en långsiktigt hållbar sojaproduktion. Organisationens standard innehåller sociala och miljömässiga krav gällande sojaodling och omfattar till exempel förbud mot skövling av urskog samt strikta föreskrifter gällande arbetsförhållanden.

Besök RTRS:s hemsida för mer information om hur de arbetar. (Sidan är på engelska och spanska.)

 

Läs mer

Hållbarhet

Palmolja

Likt soja är produktionen av palmolja omdiskuterad. Regnskog avverkas, djurarter hotas och lokalbefolkningen drabbas - men även här bidrar produktionen med ekonomisk tillväxt. 2017 nådde vi målet med 100 procent ansvarsfullt producerad och spårbar palmolja i våra egna märkesvaror.
Hållbarhet

Certifieringar

Vi vill att våra kunder ska vara trygga med att de gör affärer med ett företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.
Hållbarhet

Policy soja

Framställandet av soja är omdiskuterat, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.