Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Soja, palmolja och andra riskgrödor

Hur ska vi förhålla oss till grödor som vi vet påverkar växtlighet, djur och människor – men som bidrar till ekonomisk tillväxt på platserna där de odlas och skördas? Som en stor aktör på marknaden är det lika viktigt, som självklart, att ta ansvar.
Martin & Servera är, som många andra handelsaktörer, medlemmar i Svenska plattformen för riskgrödor. Målet är hållbara riskgrödor som inte bidrar till avskogning eller markomvandling och som produceras med respekt för mänskliga rättigheter.

I ett första steg finns ett åtagande för soja och palmolja: medlemmarna ska senast den 31 december 2025 kräva att all soja och palmolja - i alla varor som hanteras - ska vara verifierad mer hållbar, till exempel att den är certifierad.

"Det är viktigt att vi är många som arbetar tillsammans när det gäller de här frågorna. De produkter vi säljer ska naturligtvis produceras med omtanke och ansvar. Svenska plattformen för riskgrödor gör stor nytta - och du som är kund kan känna dig trygg med de varor du köper från oss", säger Henrik Hellström, hållbarhets- och kvalitetschef på Martin & Servera.

Svenska plattformen för riskgrödor

Här samlas svenska företag och organisationer som vill skynda på den globala omställningen till mer hållbara riskgrödor. Läs mer om Svenska plattformen för riskgrödor här.

Mer om soja

Soja används huvudsakligen till djurfoder vid produktion av kött, mjölk och ägg samt vid odling av fisk. Produktionen av soja har i samband med den ökande köttkonsumtionen närmare tiodubblats de senaste femtio åren och då efterfrågan väntas öka ytterligare måste vi agera. Därför har vi en sojapolicy, är medlemmar av Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) och gör sojacertifikatköp för att kompensera för den soja vi använder.

Våra sojacertifikatsköp

Att arbeta för en ansvarsfull sojaproduktion gör vi på två sätt – antingen genom att se till att sojan är certifierad eller att köpa sojacertifikat – båda handlingssätten hjälper. Martin & Servera har certifierad soja i egna märkesvaror och egenimporterade produkter, men kompenserar för en mindre del av fodersoja som används i djuruppfödning vid tillverkning av dessa varor. Målet är att bara köpa certifierad råvara och gå ifrån köpet av krediter.

Mer om Palmolja

Palmolja är en vegetabilisk olja och utvinns ur palmfruktens kärna. Det är den mest använda vegetabiliska oljan i världen, huvudsakligen för att den är väldigt resurseffektiv.

Vi har valt att följa WWF:s linje, vilket innebär att vi inte bojkottar palmolja, eftersom produktionen är en viktig inkomstkälla för människor i de producerande länderna. Vi satsar i stället på att bidra till en ansvarsfull produktion genom krav och certifiering. 

2017 nådde vi målet med 100 procent ansvarsfullt producerad och spårbar palmolja i våra egna märkesvaror. Vi har en policy kring palmolja som anger hur vi ska arbeta för hållbar produktion. Vi är också medlemmar i Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), en organisation som arbetar för hållbart producerad palmolja.

Våra policys

Hållbarhet

Policy soja

Framställandet av soja är omdiskuterat, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.
Hållbarhet

Policy palmolja

Användandet av palmolja är omdiskuterat, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. T.ex. etableras ofta oljepalmsplantager på mark där det växer eller tidigare vuxit tropisk regnskog.

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vår uppförandekod

Martin & Serveras uppförandekod, gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?
Hållbarhet

Våra ställningstaganden

Utfiskade bestånd, negativa klimatförändringar, dåliga arbetsförhållanden – allt vi människor gör påverkar någon, eller något, på ett eller annat sätt. Martin & Servera är en ledande aktör i branschen. Det skapar stora möjligheter för oss att påverka och förändra.
Hållbarhet

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland djur och växter. Ekosystem är samspelet mellan allt levande och den miljö som finns på en specifik plats.
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.