Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Policy gällande soja

Soja har expanderat mer än någon annan gröda på jorden de senaste decennierna. Men framställandet av soja är omdiskuterat både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.
Soja har expanderat mer än någon annan gröda på jorden de senaste decennierna, och används huvudsakligen som foder till livsmedelsproducerande djur.

Framställandet av soja är omdiskuterad, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. Miljoner hektar skog/tropisk skog, betesland och savann har konverterats till odling, direkt eller indirekt, som ett resultat av den globalt ökande sojakonsumtionen. Det har fått många miljömässiga påföljder bl.a. negativ påverkan på klimat, vattenresurser och ekosystem. Lokala samhällen, ibland med ursprungsbefolkning, har också påverkats negativt då möjligheterna till matförsörjning, skydd, medicin mm har minskat.

Då efterfrågan på soja väntas öka måste vi agera kraftfullt. Som ett led i Martin & Serveras hållbarhetsarbete tar vi ansvar för att den soja som används i foder för produktionen av våra egna varor (egna märkesvaror och importvaror) är odlad på ett ansvarsfullt sätt. Det omfattar animaliska livsmedel samt sojaprodukter för human konsumtion.

För att säkerställa en ansvarsfull odling ska den använda sojan vara certifierad av oberoende 3:e part enligt en trovärdig standard, som inkluderar både sociala, miljö- och ekonomiska kriterier som RTRS, ProTerra eller KRAV. Av praktiska skäl kommer volymerna säkerställas genom köp av certifikat, med ambitionen att på sikt gå över till fysiskt certifierad vara.

Utöver eget certifikatsköp förs aktiv dialog med våra övriga leverantörer av animaliska livsmedel samt sojaprodukter för humankonsumtion. Vi förväntar oss att de ska påverka sina resp. försörjningskedjors val av foder, så att vi gemensamt uppnår målet hållbart producerad soja alternativt annat hållbart foder i primärproduktionen.

Martin & Servera deltar i den svenska sojadialogen och har undertecknat den gemensamma avsiktsförklaringen.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader