Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Policy soja

Framställandet av soja är både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv omdiskuterat. Skog/tropisk skog, betesland och savann konverteras till odling, direkt eller indirekt, vilket får många miljömässiga påföljder bl.a. negativ påverkan på klimat, vattenresurser och ekosystem. Lokala samhällen, ibland med ursprungsbefolkning, påverkas negativt då möjligheterna till matförsörjning, skydd, medicin mm minskar.

Martin & Servera tar ansvar för att all den soja som används i foder för produktionen av animaliska livsmedel samt sojavaror för humankonsumtion premierar ansvarsfull produktion oavsett om varan har svenskt eller utländskt ursprung. Det omfattar varor som bolagen i koncernen har produktansvaret för, dvs. egna märkesvaror (emv) och importvaror från tredjeland.

 

För att säkerställa en ansvarsfull odling ska den använda sojan vara certifierad av oberoende 3:e part enligt en trovärdig standard, som inkluderar både sociala, miljö- och ekonomiska kriterier som RTRS, ProTerra eller KRAV. Av praktiska skäl kommer volymerna säkerställas genom köp av certifikat. Martin & Servera önskar att leverantörerna går över till certifierad råvara som foderingrediens och till humansoja.

 

Aktiv dialog förs med våra märkesvaruleverantörer av animaliska livsmedel att de ska påverka sina respektive försörjningskedjors val av foder, så att vi gemensamt uppnår målet hållbart producerad soja alternativt annat hållbart foder i primärproduktionen. Aktiv dialog förs också med märkesvaruleverantörer av sojavaror för humankonsumtion att de premierar ansvarsfull produktion av soja.
Hållbarhet

Hållbar soja

Stora mängder utsläpp av växthusgaser, utbredd användning av kemikalier, skövling av regnskog och artrika gräsmarker – det här är bara några av de många negativa effekterna av ohållbar sojaproduktion. Å andra sidan bidrar sojaproduktionen, som är ett viktigt proteinfoder, med ekonomisk tillväxt i länderna där produktionen är hög. Hur ska vi då förhålla oss?
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader