Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Hållbara leveranser – en del av vår kärnverksamhet

Hållbarhet

Returlådor ger mer hållbara leveranser

Den 1 april 2019 började vi distribuera frukt och grönt i returlådor. Först ut är kunder på ett antal utvalda leveransrutter som utgår från vårt lager i Halmstad. Efter sommaren kommer retursystemet att utvärderas och skalas sedan upp successivt för fler kunder och fler lager.
Nyhet

Martin & Servera – på väg mot hållbara leveranser

Minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp är en prioriterad fråga för Martin & Servera Logistik.
Hållbarhet

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, har investerat  i två egna solcellsanläggningar – i Umeå och i Enköping och under 2018 tog vi beslut om att bygga ett nytt energieffektivt lager i Norrköping.
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är handling viktigare än ord. Våra fem fokusområden i olika hållbarhetsfrågor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur.
Att transportera varor tillhör vår kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att kunderna får just de varor de behöver till sina verksamheter. Att vi då arbetar för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom minskning av bränsleförbrukning och utsläpp från våra egna transporter, är en självklarhet.
På Martin & Servera försöker vi ständigt att effektivisera användningen av energi och resurser inom vår verksamhet. Genom att leverera på det mest hållbara sättet har vi kommit en bra bit på vägen i att minska vår miljöpåverkan. Ny teknik hjälper oss att minska fossilberoendet och vi har gjort flera satsningar i linje med våra klimatambitioner.

Vilket drivmedel vi använder i verksamheten runtom i landet varierar, bland annat beroende på leveransområdets förutsättningar. Trafiksituationen i städer och på landsbygden, och tillgången till tankställen är avgörande för valet av fordonstyp och bränsle. Tillgången till bränslen på marknaden styr också.

Innovationer och ny teknik för ökad hållbarhet

Innovationer inom transport- och bränsleteknik är viktigt för ett minskat fossilberoende. Vi tittar hela tiden på ny teknik som kan hjälpa oss att nå våra mål på hållbarhetsområdet. Därför är vi ofta tidiga med att testa och investera i ny teknik.

Vi har flera distributionsbilar som kör på alternativa bränslen som el eller biogas, och vi deltar i flera projekt för ökad hållbarhet på transportområdet. Det här ligger helt i linje med våra klimatambitioner.

Alternativa bränslen

Vår andel hållbara leveranser ökar varje år. Våra egna bilar drevs förra året till 70 % med förnybar energi. Sedan den 1 juli 2018 är det lagstadgat att leverantörer av bensin och diesel måste blanda i bioråvara i bränslet. Därför stiger den generella användningen av biobränslen. Det kan få till följd att tillgången på biobränslen för yrkestrafik minskar.

Vi har investerat i flera elhybridlastbilar – en i Stockholm, en i Enköping och en i Norrköping. Lastbilen drivs av både en elmotor och en dieselmotor, därav namnet elhybrid. Elmotorn laddas både med sladd och via körning.

Att använda bilar som drivs av biogas är ytterligare ett alternativ för hållbara leveranser. Vi har två biogasbilar som kör ut varor i centrala Stockholm, en för nattleveranser och en för leveranser dagtid. I januari 2019 tillkommer också två biogasbilar för distribution i Malmö.

Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, som är ett uppdrag från Regeringen, har tilldelat Martin & Servera ett investeringsstöd som syftar till att minskar utsläppen. Med hjälp av bidraget kan Martin & Servera Logistik investera i ytterligare tjugo biogasbilar.

Renare och tystare stadsmiljö

Att minska trafiken, och utsläppen och bullret som följer med den, är en framtidsfråga vi måste lösa tillsammans. Samarbete och dialog behövs.

Martin & Servera deltar bland annat i Stockholmsprojektet Älskade stad som är ett bransch-överskridande samarbete för en renare och tystare stad. Restaurangutrustning som inte levereras med ordinarie matleverans, distribueras med elfordon till kunder i Stockholm - ibland används till och med cykel.

Vi deltar sedan länge i Off Peak, ett miljöprojekt med nattleveranser via biogasbil i centrala Stockholm, i samarbete med Stockholms stad. Det handlar om att minska antalet bilar och reducera utsläppen i staden på dagtid. Från 2019 utökar vi nattleveranserna eftersom fler kunder visat intresse. Läs mer om projektet här: Hållbara nattleveranser.

Vi ställer krav på underleverantörer

Vi ställer höga krav på miljö, trafiksäkerhet och kvalitet när vi köper transporter och följer Upphandlingsmyndighetens riktlinjer för köp av godstransporter. Läs vidare på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

De transportörer vi arbetar med kontrolleras regelbundet. Cirka 25 revisioner görs per år. I samband med revisionerna har vi också en kreativ dialog kring möjliga gemensamma satsningar för att nå våra hållbarhetsmål. Mer än en genomförd idé har uppkommit på så vis.

Effektiv distribution = hållbar leverans

Hela vår verksamhet handlar om att distribuera varor så effektivt och hållbart som möjligt. Grossistens kärna är att göra det möjligt för kunderna att köpa varor från många leverantörer och sortimentsområden med en beställning, en leverans och en faktura. Att köpa varor från oss är i sig själv en insats för miljön!

Planering av bilarnas rutter, fördelning av antalet stopp per lastbilstur, fyllnadsgraden i rullburar och lastbilar, är sådant vi dagligen håller på med. Ett ständigt pågående arbete med att minska utsläppen från lastbilstrafik i våra städer.

Det senaste året har vi dessutom startat logistiksamarbeten med andra bolag inom Martin & Servera-koncernen för att minska ner på antalet bilar på våra vägar. Disktekniks sortiment till restauranger och storkök distribueras idag med Martin & Serveras bilar, och Grönsakshallen Sorunda Syd i Hässleholm samarbetar om distribution med Martin & Servera i Halmstad.

Vad har vi gjort och hur fortsätter vi?

Detta har vi gjort:

  • Våra transporter i egen regi gjordes 2017 till 80 procent på förnybar energi.
  • Vi arbetar för att ytterligare öka fyllnadsgraden i vår distribution. Det betyder att vi ser till att inga bilar går halvfulla från våra lager och rangeringar.
  • Våra totala CO2-utsläpp minskade till 5 285 ton år 2017 (6 662 ton år 2016). 
  • Under 2017 genomfördes 26 revisioner hos transportörer som vi använder som underleverantörer, med goda revisionsresultat. Revisionerna tittade på områden som kvalitet, matsäkerhet, miljöarbete, trafiksäkerhet, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Detta gör vi framåt:

  • Regelbundna revisioner av inhyrda transportörer.
  • I samarbete med våra underleverantörer planerar vi att öka andelen fordon som drivs med förnybara/fossilfria bränslen.
  • Vi fortsätter arbetet med system för utsläppsstatistik för egna och externa transporter.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader