Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Transport – en del av vår kärnverksamhet

Hållbarhet

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, har investerat både i egna vindkraftverk och solcellsanläggning och invigde under 2017 vårt nybyggda energieffektiva lagerhus i Enköping.
Hållbarhet

Miljö och ansvar

Vår ledande ställning i branschen skapar stora möjligheter för oss att förändra i rätt riktning. Att tänka långsiktigt och hållbart kring sortimentet vi erbjuder är viktigt för oss, de vi arbetar med och miljön. Vi vill minska vår miljöpåverkan, bredda det ekologiska sortimentet och arbeta för hållbar produktion.
Att transportera varor tillhör vår kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att kunderna får just de varor de behöver till sina verksamheter. Att vi då arbetar för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom minskning av bränsleförbrukning och utsläpp från våra egna transporter, är en självklarhet.

Distribution med elhybridlastbil

Vi tittar hela tiden på ny teknik som kan minska fossilberoendet och har investerat i flera elhybridlastbilar för citydistribution. Det är en satsning som ligger helt i linje med Martin & Serveras klimatambitioner.

En fjärdedel av transporterna mellan vårt lager och ut till kunder sköter vi i egen regi och hanteras inom ramen för vårt miljöledningssystem. Övriga tre fjärdedelar är köpta transporter och här ställer vi tydliga krav på dem vi köper tjänster av. Vi vill att även de tar ansvar för miljön i form av val av bränsle, trygga arbetsförhållanden och trafiksäkerhet. För att säkerställa att de inhyrda transportörerna följer kraven, genomför vi kontroller.

Upphandlingsmyndighetens krav för godstransport

Vi ställer höga krav på miljö, trafiksäkerhet och kvalitet när vi köper transporter och följer Konkurrensverkets krav för godstransporter. Läs vidare på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Vad har vi gjort och hur fortsätter vi?

Detta har vi gjort:

  • Våra transporter i egen regi gjordes 2017 till 80 procent på förnybar energi.
  • Vi arbetar för att ytterligare öka fyllnadsgraden i vår distribution. Det betyder att vi ser till att inga bilar halvfulla från våra lager och rangeringar.
  • Våra totala CO2-utsläpp minskade till 5 285 ton år 2017 (6 662 ton år 2016). 
  • Under 2017 genomfördes 26 revisioner hos transportörer som vi använder som underleverantörer, med goda revisionsresultat. Revisionerna tittade på områden som kvalitet, matsäkerhet, miljöarbete, trafiksäkerhet, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Detta gör vi framåt:

  • Regelbundna revisioner av inhyrda transportörer.
  • I samarbete med våra underleverantörer planerar vi att öka andelen fordon som drivs med förnybara/fossilfria bränslen.
  • Vi fortsätter arbetet med system för utsläppsstatistik för egna och externa transporter.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader