Din order- & leveranskalender

Transport – en del av vår kärnverksamhet

Hållbarhet

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, investerade under 2015 i två egna vindkraftverk och invigde i början av 2016 vårt nybyggda energieffektiva varulager i Umeå.
Hållbarhet

Miljö och ansvar

Vår ledande ställning i branschen skapar stora möjligheter för oss att förändra i rätt riktning. Att tänka långsiktigt och hållbart kring sortimentet vi erbjuder är viktigt för oss, de vi arbetar med och miljön. Vi vill minska vår miljöpåverkan, bredda det ekologiska sortimentet och arbeta för hållbar produktion.
Att transportera varor tillhör vår kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att kunderna får just de varor de behöver till sina verksamheter. Att vi då arbetar för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom minskning av bränsleförbrukning och utsläpp från våra egna transporter, är en självklarhet.
En fjärdedel av transporterna mellan vårt lager och ut till kunder sköter vi i egen regi och hanteras inom ramen för vårt miljöledningssystem. Övriga tre fjärdedelar är köpta transporter och här ställer vi tydliga krav på dem vi köper tjänster av. Vi vill att även de tar ansvar för miljön i form av val av bränsle, trygga arbetsförhållanden och trafiksäkerhet. För att säkerställa att de inhyrda transportörerna följer kraven, genomför vi kontroller.

HVO – fossilfritt bränsle

Sedan slutet av 2015 drivs majoriteten av våra egna lastbilar av det fossilfria bränslet HVO - hydrogenererade vegetabiliska oljor. Biobränslet vi använder tillverkas av slakteriavfall och genom att använda det minskar koldioxidutsläppen drastiskt - nämligen med upp till 90 %. Vi samarbetar med flera av våra underleverantörer för att utöka användningen av fossilfritt bränsle med förhoppningen att de följer vårt exempel.

Upphandlingsmyndighetens krav för godstransport

Vi ställer höga krav på miljö, trafiksäkerhet och kvalitet när vi köper transporter och följer Konkurrensverkets krav för godstransporter. Läs vidare på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Vad har vi gjort och hur fortsätter vi?

Detta har vi gjort:

  • Vi har förbättrat fyllnadsgraden i vår distribution. Det betyder med andra ord att vi ser till att bilarna är fullt lastade när de avgår från våra lager och rangeringar.
  • Antalet tjänstebilar som var laddhybrider ökade till 28 % under 2016 (18 % år 2015).
  • Våra totala CO2-utsläpp minskade till 6 662 ton år 2016 (16 708 ton år 2015). Den kraftiga minskningen beror på att tidigare beräkningar var gjorda på uppskattningar av underleverantörers bränsleförbrukning och fordonsklasser. Från 2016 har vi samlat in exakta uppgifter.
  • Under 2016 genomfördes 22 revisioner hos transportörer som vi använder som underleverantörer, med goda revisionsresultat. Revisionerna tittade på områden som kvalitet, matsäkerhet, miljöarbete, trafiksäkerhet, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Detta gör vi framåt:

  • Vi genomförde ännu fler revisioner under 2017.
  • I samarbete med våra underleverantörer planerar vi att öka andelen fordon som drivs med förnybara/fossilfria bränslen.
  • Vi fortsätter arbetet med system för utsläppsstatistik för egna och externa transporter.

 

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader