Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vår uppförandekod

Martin & Serveras uppförandekod, gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?
Vi är medvetna om vårt sociala och miljömässiga ansvar och vi arbetar oavbrutet med dessa frågor. Det vill vi att våra leverantörer också gör och då blir uppförandekoden är en naturlig del i våra leverantörssamarbeten. Vi övertygade om att vi gemensamt med våra leverantörer kan bidra till förbättrade arbetsvillkor och miljöansvar.

Ladda ned vår uppförandekod här.

Vår uppförandekod grundar sig i flera internationellt erkända avtal – bland andra:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • FN:s konventioner om barnens rättigheter och avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor
  • ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
  • Flertalet internationella miljöförordningar

Vad är en revision och hur går den till?

För att kontrollera att våra leverantörer följer riktlinjerna i vår uppförandekod, genomför vi vid behov så kallade revisioner. Under en revision besöker vi en leverantör för att säkerställa att våra kravgällande bland annat arbetsförhållanden, djuromsorg och miljömässigt ansvar följs.

Vi använder oss av andrahandsrevisioner, där någon av våra specialister på uppförandekod besöker leverantören, eller tredjepartsrevisioner som innebär att vi anlitar konsulter. Då vi har leverantörer från hela världen, underlättar det att anlita en utomstående konsult vid revisioner utomlands. 

En revision följs upp med en skriftlig rapport. Utefter rapporten arbetas en handlingsplan fram, där leverantörerna ges i uppdrag att åtgärda eventuella brister och avvikelser inom en viss tidsram. Det bidrar till en löpande dialog med leverantören. Vid behov följer vi också upp med ytterligare besök för att se om de förbättringar vi vill se finns på plats.
Om oss

Ledning och styrelse

Information om ledning och styrelse i Martin & Servera-gruppen.

Läs mer

Hållbarhet

Villkor och rättigheter för kinesiska arbetare en viktig del av hållbar produktion

Den största delen av världens livsmedel och varor produceras idag i Kina och övriga Asien. Studier och erfarenhet visar att regler och kontroller måste kompletteras med insatser för att öka kunskap och egenmakt bland de anställda på fabrikerna.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.