Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Signera uppförandekoden

Mänskliga rättigheter, säkerställa god djuromsorg och minska miljöbelastning är huvuddragen i Martin & Serveras uppförandekod som uppdaterades under januari 2016. Nytt är bland annat skärpta krav på att respektera mänskliga rättigheter.

Det var 2008 som Martin & Servera för första gången antog en uppförandekod, som gäller för alla leverantörer och som syftar till att ha kontroll över hela leverantörskedjan. Sedan dess har arbetet pågått med att säkerställa att koden följs, bland annat genom kontinuerliga revisionsbesök runtom i världen. Att uppförandekoden har uppdateras gör att den blir ett bättre verktyg i arbetet med uppföljningar.

Har du frågor om uppförandekoden? 

Vi hänvisar i första hand till din kontaktperson på Sortiment & Inköp. (Länka när vi har en kontaktsida)

Övriga frågor:

Niclas God, Inköpsdirektör
niclas.god@martinservera.se
08-672 84 64

Här kan du läsa mer om Martin & Serveras uppförandekod. (Länka till huvudsidan)

Uppförandekoden ska signeras av alla leverantörer till Martin & Servera

Vi vill att alla Martin & Serveras leverantörer, i Sverige och utomlands, ska arbeta i enlighet med de krav som anges i uppförandekoden både i sin egen verksamhet och vidare hos sina underleverantörer.

När ni som leverantör till Martin & Servera har läst igenom den nya uppförandekoden ska underlaget signeras av vd för företaget. Därefter scannas avtalet in och returneras tillbaka till oss genom att du laddar upp det i formuläret nedan.

Gör så här:

  1. Ladda ner Martin & Serveras uppförandekod.
  2. Skriv ut, läs igenom och signera. Uppförandekoden måste signeras av vd, alternativt firmatecknare, för företaget.
  3. Scanna in den signerade uppförandekoden och skicka dokumentet till oss på Martin & Servera via formuläret nedan eller direkt till uppforandekod@martinservera.se (ange leverantörsnamn i ämnesraden).

Skicka in påskriven uppförandekod

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader