Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vår plan

Som kund hos oss är du automatiskt en del av allt det arbete vi gör för en mer hållbar framtid. Som ledande leverantör till restaurangbranschen är vår målsättning hög, och vi tummar aldrig på kvaliteten. För oss går hållbarhet som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vår storlek, vår bredd, våra engagerade medarbetare och våra samarbetspartners gör att vi kan vara en god kraft som gör skillnad på riktigt.

Hållbarhetsprogrammet

Hållbarhet

Här kan du ladda ner hållbarhetsprogrammet för Martin & Servera Restauranghandel och Martin & Servera Logistik.

Det är en sammanfattning av de ställningstaganden som påverkar vår vardag, och här finns alla våra långsiktiga hållbarhetsmål.

Ladda ner här

Fokusområden för hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela verksamheten och utgår från tre fokusområden – resurseffektiv verksamhet, god arbetsgivare och hållbart erbjudande. Inom varje fokusområde finns mål och aktiviteter som löpande följs upp.

 

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Vi arbetar för att minska eget svinn, reducera vår klimatpåverkan, sänka energiförbrukningen och utveckla hållbara lösningar för lager och distribution. När du beställer varor hos Martin & Servera får du säkra produkter och trygga leveranser.
Hållbarhet

God arbetsgivare

Våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas tillsammans. Genom mångfald skapas ett bättre arbetsklimat. Därför tycker vi att det är viktigt att medarbetarna har olika bakgrund, kunskap och erfarenheter.

Modig, engagerad och kompetent är våra värdeord och tillsammans arbetar vi för en rolig, givande, utmanande och trygg arbetsmiljö.
Hållbarhet

Hållbart erbjudande

De varor vi erbjuder ska produceras med omsorg om människor, djur och natur. Det ska vara lätt för dig som är kund att göra medvetna och hållbara val. Vi utvecklar tjänster som hjälper restauranger och storkök att minska sin klimatpåverkan.

Långsiktiga mål

Vår ambition är att vara branschledande inom hållbarhet. Därför har vi satt långsiktiga hållbarhetsmål som ska driva den egna verksamheten och restaurangbranschen i en hållbar riktning. Några av målen är:

  1. Våra transporter ska vara klimatneutrala till 2030.
  2. Svinnet i vår egen verksamhet ska halveras till 2025.
  3. Ekologiska och miljömärkta produkter ska 2025 stå för 50 % av försäljningen till offentlig marknad och 20 % till privata restauranger.
  4. Engångsartiklar av plast fasas ut ur sortimentet 2020 – ett år tidigare än EU-direktivet kräver.
  5. Efter 2030 får plast i förpackningar endast komma från fossilfri eller återvunnen fossil råvara.
  6. Senast 2022 är alla lagerhusen utrustade med solceller.

Års- och hållbarhetsberättelsen för 2019

Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2019 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Ladda ner års- och hållbarhetsberättelsen för 2019

Hållbarhet

Här hittar du Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2019.

Den innehåller bland annat en detaljerad hållbarhetsredovisning.

Ladda ner här
 
Download in english

Hur vi arbetar

Hållbarhet

Våra certifikat

Våra miljö- och kvalitetscertifikat visar att vi har fungerande rutiner för kontroll av varor, produkter och leveranser, att matsäkerhet ständigt är i fokus och att vi hela tiden arbetar med förbättringar för att minska miljöbelastningen och effektivisera verksamheten.
Hållbarhet

Våra ställningstaganden

Utfiskade bestånd, negativa klimatförändringar, dåliga arbetsförhållanden – allt vi människor gör påverkar någon, eller något, på ett eller annat sätt. Martin & Servera är en ledande aktör i branschen. Det skapar stora möjligheter för oss att påverka och förändra.
Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Det sägs att ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om ful frukt, livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en ständigt aktuell och viktig fråga. Lika viktig för oss inom Martin & Servera som för våra kunder inom restaurang och storkök. Därför arbetar vi aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur de ska göra för att minska svinnet.
Hållbarhet

Hållbara leveranser

Att transportera varor tillhör vår kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att kunderna får just de varor de behöver till sina verksamheter. Att vi då arbetar för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom minskning av bränsleförbrukning och utsläpp från våra egna transporter, är en självklarhet.
Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 200 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Hållbarhet

Vår uppförandekod

2008 införde vi på Martin & Servera en uppförandekod, som gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?
Hållbarhet

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, har investerat i egna solcellsanläggningar och tänker alltid energieffektivitet när vi bygger våra lagerfastigheter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Mer hållbara tillsammans

Tillsammans kan vi göra mer skillnad för en hållbar framtid.
Tillsammans med dig kan vi vara en förändrande kraft för hela restaurangbranschen. Vi ställer höga krav på produkterna, arbetar med att minska matsvinnet och samarbetar för hållbara transporter. Du kan känna dig trygg med det du serverar dina gäster, oavsett hur dina målsättningar ser ut. Det ska vara enkelt att göra hållbara val. Det är egentligen ganska självklart: många små steg blir ett jättekliv. Mer hållbara tillsammans helt enkelt.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader