Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Våra ställningstaganden

Utfiskade bestånd, negativa klimatförändringar, dåliga arbetsförhållanden – allt vi människor gör påverkar någon, eller något, på ett eller annat sätt. Martin & Servera är en ledande aktör i branschen. Det skapar stora möjligheter för oss att påverka och förändra.

Att tänka långsiktigt och hållbart kring sortimentet vi erbjuder är viktigt för oss, de vi arbetar med och för miljön. Vi vill minska vår miljöpåverkan, bredda sortimentet av hållbara produkter och arbeta för att de som producerar det vi säljer lever och arbetar med rimliga villkor.

Därför tar vi aktiv ställning i olika frågor. Här nedanför finns de ställningstaganden vi gjort för att du ska vara trygg med de produkter du köper av oss.
Hållbarhet

Plastbärkassar

Använder du plastbärkassar i din restaurangverksamhet? Exempelvis till take away eller om dina kunder handlar mat och dryck över disk? Sedan den 1 juni 2017 har du som är företagare informationsplikt gällande plastkassars inverkan på miljön.
Hållbarhet

Palmolja

Likt soja är produktionen av palmolja omdiskuterad. Regnskog avverkas, djurarter hotas och lokalbefolkningen drabbas - men även här bidrar produktionen med ekonomisk tillväxt. 2017 nådde vi målet med 100 procent ansvarsfullt producerad och spårbar palmolja i våra egna märkesvaror.
Hållbarhet

Hållbar soja

Stora mängder utsläpp av växthusgaser, utbredd användning av kemikalier, skövling av regnskog och artrika gräsmarker – det här är bara några av de många negativa effekterna av ohållbar sojaproduktion. Å andra sidan bidrar sojaproduktionen, som är ett viktigt proteinfoder, med ekonomisk tillväxt i länderna där produktionen är hög. Hur ska vi då förhålla oss?
Hållbarhet

Policy GMO

Martin & Servera ska i samarbetet med livsmedelsleverantörer säkerställa att korrekt information erhålls beträffande produkter som lyder under EU:s respektive svensk lagstiftning om GMO (genetiskt modifierad organism).
Hållbarhet

Arbetsvillkor

Under hösten 2016 lanserade Svenskt Sigill en ny standard för arbetsvillkor. Den är först och främst tänkt för den gröna näringen, men kan användas av alla som har säsongsanställd personal. Genom att leverantörer certifierar sig kan de känna sig trygga i att de anställda får rätt arbetsvillkor.
Hållbarhet

Policy mångfald

Mångfald handlar om mänskliga olikheter och synsättet att olikheter berikar. Olikheterna kan utgöras av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, men också av våra olika erfarenheter, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.
Hållbarhet

Policy antibiotikaanvändning i djurhållning

Resistens mot antibiotika är ett växande globalt problem som berör såväl människor som djur. Antibiotikaresistens ökar inte spridning av smitta, men försvårar behandling av sjuka, i vissa fall omöjliggörs det till och med. Antibiotika räddar liv och botar sjukdomar idag och det är viktigt att vi inte tappar den möjligheten.
Hållbarhet

Policy gödkalv

Vi har valt att plocka bort gödkalven ur sortimentet. Orsaken är att det i produktionen av gödkalv används stora mängder antibiotika, ofta för hela djurbesättningar och både i förebyggande och i behandlande syfte. Vi vill göra vårt i kampen mot antibiotikaresistens. Det här är ett första steg.
Hållbarhet

Policy för fisk och skaldjur

Martin & Servera vill köpa fisk- och skaldjursvaror från hållbar och ansvarsfull produktion och därigenom motverka utfiskning och/eller negativ miljöpåverkan på ekosystemen.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Mer hållbara tillsammans

Tillsammans kan vi göra mer skillnad för en hållbar framtid.
Tillsammans med dig kan vi vara en förändrande kraft för hela restaurangbranschen. Vi ställer höga krav på produkterna, arbetar med att minska matsvinnet och samarbetar för hållbara transporter. Du kan känna dig trygg med det du serverar dina gäster, oavsett hur dina målsättningar ser ut. Det ska vara enkelt att göra hållbara val. Det är egentligen ganska självklart: många små steg blir ett jättekliv. Mer hållbara tillsammans helt enkelt.
Hållbarhet

Vår plan

Som kund hos oss är du automatiskt en del av allt det arbete vi gör för en mer hållbar framtid. Som ledande leverantör till restaurangbranschen är vår målsättning hög, och vi tummar aldrig på kvaliteten. För oss går hållbarhet som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vår storlek, vår bredd, våra engagerade medarbetare och våra samarbetspartners gör att vi kan vara en god kraft som gör skillnad på riktigt.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader