Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Hållbarhet

Våra ställningstaganden

Utfiskade bestånd, negativa klimatförändringar, dåliga arbetsförhållanden – allt vi människor gör påverkar någon, eller något, på ett eller annat sätt. Martin & Servera är en ledande aktör i branschen. Det skapar stora möjligheter för oss att påverka och förändra.

Att tänka långsiktigt och hållbart kring sortimentet vi erbjuder är viktigt för oss, de vi arbetar med och för miljön. Vi vill minska vår miljöpåverkan, bredda sortimentet av hållbara produkter och arbeta för att de som producerar det vi säljer lever och arbetar med rimliga villkor.

Därför tar vi aktiv ställning i olika frågor. Här nedanför finns de ställningstaganden vi gjort för att du ska vara trygg med de produkter du köper av oss.
Hållbarhet

Soja, palmolja och andra riskgrödor

Hur ska vi förhålla oss till grödor som vi vet påverkar växtlighet, djur och människor – men som bidrar till ekonomisk tillväxt på platserna där de odlas och skördas? Som en stor aktör på marknaden är det lika viktigt, som självklart, att ta ansvar.
Hållbarhet

Policy GMO

Martin & Servera ska i samarbetet med livsmedelsleverantörer säkerställa att korrekt information erhålls beträffande produkter som lyder under EU:s respektive svensk lagstiftning om GMO (genetiskt modifierad organism).
Hållbarhet

Arbetsvillkor

Under hösten 2016 lanserade Svenskt Sigill en ny standard för arbetsvillkor. Den är först och främst tänkt för den gröna näringen, men kan användas av alla som har säsongsanställd personal. Genom att leverantörer certifierar sig kan de känna sig trygga i att de anställda får rätt arbetsvillkor.
Hållbarhet

Policy mångfald

Mångfald handlar om mänskliga olikheter och synsättet att olikheter berikar. Olikheterna kan utgöras av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, men också av våra olika erfarenheter, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.
Hållbarhet

Policy antibiotikaanvändning i djurhållning

Resistens mot antibiotika är ett växande globalt problem som berör såväl människor som djur. Antibiotikaresistens ökar inte spridning av smitta, men försvårar behandling av sjuka, i vissa fall omöjliggörs det till och med. Antibiotika räddar liv och botar sjukdomar idag och det är viktigt att vi inte tappar den möjligheten.
Hållbarhet

Policy gödkalv

Vi har valt att plocka bort gödkalven ur sortimentet. Orsaken är att det i produktionen av gödkalv används stora mängder antibiotika, ofta för hela djurbesättningar och både i förebyggande och i behandlande syfte. Vi vill göra vårt i kampen mot antibiotikaresistens. Det här är ett första steg.
Hållbarhet

Policy för fisk och skaldjur

Martin & Servera vill köpa fisk- och skaldjursvaror från hållbar och ansvarsfull produktion och därigenom motverka utfiskning och/eller negativ miljöpåverkan på ekosystemen.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.