Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Dialogträffar ökar möjligheten att uppfylla kommunens politiska beslut

Genom att bjuda in till en tidig dialog med lokala leverantörer och producenter om volymer, säsonger och produktbehov, så ökar kommunens möjligheter att ställa krav som går att uppfylla och kommunens möjligheter att säkra tillgången på lokala produkter ökar. En öppen dialogträff är ett sätt och förekommer på flera håll i landet. ”Att vara ute i god tid är viktigt”, säger verksamhetschef Agneta Elofsson, Kost- och städservice, Serviceförvaltningen i Falkenberg kommun.

”Mat och livsmedel berör så många genom kommunens dagliga arbete. Därför bjöd vi in både små och stora företag till dialog inför vår upphandling 2019. Det var drygt ett tjugotal producenter, odlare, uppfödare och grossister samt politiker som deltog”, säger Agneta Elofsson, verksamhetschef Kost- och städservice, Serviceförvaltningen i Falkenberg kommun.

Stort intresse från alla kommuninvånare

En kommun är en omfattande verksamhet med behov av leveranser 52 veckor per år. Arbetet inför Falkenbergs kommuns livsmedelsupphandling påbörjades i oktober 2017. Det är ett tusental livsmedelsprodukter som ska upphandlas, den 1 februari 2019 ska upphandlingen vara klar och då gäller den i fyra år. Det är lätt att förstå att kommunens upphandlare lägger en stor del av sin arbetstid på livsmedelsupphandlingen.

Agneta Elofsson, verksamhetschef Kost- och städservice, Serviceförvaltningen i Falkenberg kommun

”Vi bjöd in både små och stora företag till dialog inför vår upphandling 2019. Det var drygt ett tjugotal producenter, odlare, uppfödare och grossister samt politiker som deltog.”

”Idag är alla kommuninvånare intresserade av maten som serveras inom skola, vård och omsorg. Dialogträffarna gagnar därför alla deltagare. Politikerna får veta hur en grossist fungerar och vad vi kan hjälpa till med. Det är bra diskussioner som leder till en upphandling som gör kommunen nöjd. Det är också bra för konkurrensen när alla anbudsgivare får samma information, och att de får det i god tid inför upphandlingen”, säger Ulla-Britt Isaksson, key account Offentliga kunder, Martin & Servera i Halmstad.

”Syftet med dialogmötet är att vi vill vara transparenta, visa att vi vill ha dialog och att det är högt i tak. Vi informerar bland annat om kommunens mål och om lagen om offentlig upphandling, många mindre producenter känner inte till hur lagen fungerar. De tycker att det är svårt”, säger Agneta.

 

”Dialog och lagarbete mellan kommunens upphandlare och oss på Martin & Servera gör att vi tillsammans kan skapa bra möjligheter att upphandla lokala produkter till kommunen. När grossister, producenter, politiker, upphandlare och kostchef från kommunen möts blir det lättare att förstå den komplexa process som en upphandling är och hur vi kan göra det så bra som möjligt tillsammans”, säger Gustav Sjöberg, affärschef Offentlig försäljning, Martin & Servera.

 

”Ja, på det här sättet förstår politikerna bättre vilka möjligheter som finns för att uppfylla de politiska besluten. Det är viktigt att politikerna inte ställer krav som inte går att uppfylla via upphandling”, säger Ulla-Britt Isaksson.

Ulla-Britt Isaksson, key account Offentliga kunder, Martin & Servera i Halmstad 

”Idag är alla kommuninvånare intresserade av maten som serveras inom skola, vård och omsorg.”

”För en liten producent eller odlare är det inte helt självklart att delta i en upphandling på egen hand. Det krävs massor av administration, vilket tar tid från deras kärnverksamhet som kanske är att föda upp kycklingar. De kanske inte heller har förutsättningar för att fixa leveranser och kundpacka exempelvis till 60 olika enheter tre gånger per vecka”, fortsätter Ulla-Britt.

 

”Det är då vi kan hjälpa till, som distributions. Vi kan gå in och till exempel hjälpa den lilla äggproducenten med logistik och distribution. Potatisodlaren kanske inte vill leverera en liten del av sin skörd till kommunen, då är det bättre att Martin & Servera tar in varan i vårt sortiment och levererar önskad mängd till kommunen. Det är bra för kommunen och för miljön, säger Gustav Sjöberg.

Gustav Sjöberg, affärschef Offentlig försäljning,
Martin & Servera 

”Dialogträffarna gör att politikerna får en helt annan förståelse och inställning till hur kommunens mål kan uppfyllas.”

Dialogträffarna skapar förståelse

Ett resultat av dialogträffen inför upphandlingen till Falkenbergs kommun var att upphandlingen delades upp i en stor livsmedelsupphandling samt fyra mindre upphandlingar: Ägg, glass, färsk kyckling och kött.

 

”Detta lägger vi ut innan för att se om små leverantörer är intresserade, annars går det sedan in i den stora upphandlingen”, säger Agneta Elofsson.

 

”Dialogträffarna gör att politikerna får en helt annan förståelse och inställning till hur kommunens mål kan uppfyllas. Det är kul att visa att vi kan hjälpa dem att upphandla från små närliggande leverantörer, som till exempel jordgubbsodlaren eller kycklinguppfödaren. Allt går att lösa”, säger Gustav Sjöberg.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.