Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

En källa till fakta: Dabas


Kerstin Andersson, inköpssupport, Sortiment & Inköp, Martin & Servera

Publicerade krav:
Kyckling och kalkon, kaffe, te och kakao samt fisk och skaldjur

Kommande 2019:
Nöt, gris
På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns stödmaterial kring kriterierna och hur de kan användas. Läs mer på upphandlingsmyndigheten.se.
För leverantör

Ny eller ändring av artikel

Martin & Servera tar emot artikelinformation i form av varucertifikat via digitala inmatningssystem alternativt via Excel VCD.
Hållbarhet

Vår uppförandekod

Martin & Serveras uppförandekod, gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?
I artikeldatabasen Dabas finns fakta om alla livsmedel på marknaden, bland annat våra egna märkesvaror. Utöver ingredienser och näringsvärden finns här information om vilka upphandlingskriterier en produkt uppfyller. Kriterierna revideras just nu grupp för grupp av Upphandlingsmyndigheten och den interna hanteringen på Martin & Servera leds av Kerstin Andersson.

”Genom informationen i Dabas är det enkelt för våra kunder att känna sig trygga med vilka av Upphandlingsmyndighetens kriterier för livsmedel som uppfylls. På Martin & Servera arbetar vi aktivt med våra leverantörer för att säkerställa att det som utlovas uppfylls. Genom Dabas kan kunderna se ett intyg som visar vilka kriterier som uppfylls. Grunden bygger på en försäkran från leverantören om att varan möter de nya kriterierna, säger Kerstin.

 

"Leverantören ska också kunna med hjälp av bevis intyga detta, till exempel genom en certifiering. Leverantörerna följer självklart även Martin & Serveras uppförandekod. Det är ett omfattande och tidskrävande arbete att samla in den relevanta informationen från leverantörerna. När det gäller till exempel kyckling är det många kriterier som kan uppfyllas, däribland information om ursprung, djurtäthet och antibiotikaanvändning. Idag bygger kraven på tre nivåer, varav spjutspetsnivån är den vassaste att nå upp till. Att Upphandlingsmyndigheten började sin revidering av kriterierna för animalier är just för att de är stora och viktiga grupper för den offentliga upphandlingen", fortsätter Kerstin.

"Grunden bygger på en försäkran från leverantören om att varan möter de nya kriterierna. Leverantören ska också kunna med hjälp av bevis intyga detta, till exempel genom en certifiering. Leverantörerna följer självklart även Martin & Serveras uppförandekod."

Kerstin Andersson

Branschöverenskommelse

”I samband med att vi uppdaterar kriterierna på varje artikel så skapas följdeffekter på flera håll. Det kan vara ett behov av versionshistorik på leverantörsförsäkran eller att kriterierna gäller skarpt och att produkterna därmed inte hinner uppdateras. Det är effekter som vi tillsammans med branschens aktörer och myndigheter vill få bukt med. Lösningar kan vara av digital karaktär och vi ser en potentiell lösning för det i Dabas. I detta forum försöker vi även få till tydligare ramar för hur och när köpare bör använda kriterierna, då vi tror att detta skapar bättre förutsättningar för båda parter”, säger Kerstin.

 

”Det ska vara lätt att tolka informationen och den som upphandlar ska kunna förlita sig på att informationen är korrekt. Anbudsförfarandet bygger på många krav per artikel och är på detaljnivå. Här kan det vara av stor betydelse att upphandlarna tänker över vilka krav som ställs, med all respekt för att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad när upphandlingar sker tämligen sällan”, fortsätter Kerstin.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.