Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Färre alternativ minskar matsvinnet


Stefan Calrell, försäljningsdirektör, Martin & Servera

Vi arbetar ständigt med att hitta nya klimatsmarta produkter. Den svenskodlade baljväxtfärsen är ett exempel. Nedan är den serverad som ”tuco”. Receptet på tuco är gjort av kocken Maximillian Lundin.

Recept

Baljväxt "Tucos

Baljväxt ”Tucos” med grönärtskräm, tångkaviar, popcorn och vårlök.
Vi har, i dialog med våra kunder på den offentliga marknaden, sett över sammansättningen av sortimentet för att minska matsvinnet och reducera negativ miljöpåverkan. ”Om vi ska jobba med hållbarhet måste vi göra det hela vägen. Antalet alternativ av en produkt driver ökat matsvinn, säger Stefan Calrell, försäljningsdirektör för offentlig marknad.

Nu tar vi nästa hållbarhetssteg och angriper matsvinnsfrågan ur ett sortimentsperspektiv. Martin & Servera har cirka 50 000 artiklar i sortimentet.

 

”Vår roll som grossist är att erbjuda det sortiment som våra kunder efterfrågar. Samtidigt är det viktigt att vi har rätt artiklar på lager när våra kunder ska beställa. Ett för brett sortiment och många alternativa produkter ökar risken för matsvinn. Sortimentet är idag större än det verkliga behovet och därför vill vi göra förändringar”, säger Stefan Calrell.

"Vår roll som grossist är ju också att inspirera till nytänkande och vara en aktiv samarbetspartner vad gäller hållbarhetsarbetet."

Stefan Calrell, försäljningsdirektör, Martin & Servera

Många varianter av populära produkter

Förändringarna kommer att ske där det finns många alternativa produkter med snarlika egenskaper. Flera populära produkter finns idag i många varianter.

 

”Vi har till exempel 27 olika varianter på cheesecake och över 60 varianter på köttbullar. Vi ska försöka ta fram ett bassortiment där vi minskat ner antalet artiklar. Det kanske blir 40 olika varianter av köttbullar istället för 60”, säger Niclas God, inköpsdirektör, Martin & Servera.

"Det kanske blir 40 olika varianter av köttbullar istället för 60."

Niclas God, inköpsdirektör, Martin & Servera

Det nya bassortimentet beräknas täcka ungefär 70 procent av kundinköpen. Artiklarna väljs ut efter de egenskaper som efterfrågas mest. Eftersom många kunder ställer specifika krav, inte minst i de offentliga avtalen, kommer omställningen att innebära förändring av vissa produkter. Om man tar köttbullarna som exempel, så kan det handla om något grams avvikelse i kötthalt, fetthalt eller andra mindre egenskaper.

 

”Vi kommer att diskutera med berörda kunder och berätta om vad vi kan erbjuda istället. Kunden får naturligtvis ta det avgörande beslutet. Om vi ska jobba med hållbarhet på riktigt vill vi göra det tillsammans med våra kunder och genom hela livsmedelskedjan. Att se över sortimentet och de krav som ställs är nästa steg”, säger Stefan.

Växande andel färskvaror

Allt fler kunder vill idag köpa färska produkter trots att frysta varor har längre hållbarhet.

 

”Med en växande andel färskvaror behövs ett nytt sätt att tänka när det gäller de krav som ställs på produkternas hållbarhetstid, annars riskerar vi ökat svinn”, säger Niclas.

 

”Den nya branschöverenskommelsen, framtagen av Kost & Näring, innehåller en hållbarhetstrappa, en modell som ger ökad flexibilitet när det gäller krav på hållbarhetstider för olika produktsegment”, säger Stefan.

 

Arbetet med att ta fram och köpa in nya, ekologiska och miljömärkta produkter kommer inte att stanna av i och med det pågående sortimentsarbetet. Tvärtom kan minskningen inom vissa varugrupper ge mer lagerutrymme och nya möjligheter, enligt Stefan Calrell:

”Vår roll som grossist är ju också att inspirera till nytänkande och vara en aktiv samarbetspartner vad gäller hållbarhetsarbetet”.

 

”Om det här slår väl ut kan vi lägga helt andra och nya varor på hyllorna framöver, exempelvis mer säsongsprodukter”, säger Niclas.

Läs mer

Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.