Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Hållbarhetstrappan för ökad dialog och minskat matsvinn


Jan Mattsson, affärschef på Martin & Servera

Kost & Närings hållbarhetstrappa

Minskat svinn, lägre miljöpåverkan och bättre totalekonomi. Hållbarhetstrappan står för ett mer flexibelt synsätt i kraven på återstående hållbarhetstid inom livsmedelsupphandlingen än den tidigare tredjedelsprincipen.

Varje steg i hållbarhetstrappan motsvarar en grupp av varor med liknande hållbarhetstid.

På trappans första steg återfinns varorna med kortast hållbarhetstid, exempelvis köttfärs och mjölk.

Beroende på trappsteg formuleras kraven på återstående hållbarhetstid vid leverans antingen som andel av varans totala hållbarhetstid eller i form av en fastställd tidsrymd.

Ju högre upp i trappan, desto längre hållbarhetstid. På det sista trappsteget återfinns bland annat konserver, pasta och mjöl, det vill säga varorna med den allra längsta hållbarhetstiden.


Läs mer på kostochnaring.se
Kost & Näring presenterade i våras en uppdaterad version av branschöverenskommelsen mellan aktörer med anknytning till offentlig upphandling av livsmedel. En viktig del i Martin & Serveras hållbarhetsarbete är att minska matsvinnet, därför är hållbarhetstrappan i branschöverenskommelsen en positiv nyhet.

Branschöverenskommelsen har tagits fram av Kost & Närings fokusgrupp Upphandling där representanter från kund, grossist och leverantör ingår. Syftet med branschöverenskommelsen, som funnits sedan 2015, är att etablera praxis inom livsmedelsupphandling och därigenom skapa förutsättningar för den goda affären.

 

Martin & Servera är en av de branschaktörer som deltagit i diskussioner och möten kring den nya uppdaterade överenskommelsen.

 

”En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att minska matsvinnet. Därför är vi glada för den nya hållbarhetstrappan i branschöverenskommelsen”, säger Jan Mattsson, affärschef på Martin & Servera.

 

"Hållbarhetstrappan kommer att gynna den offentliga livsmedelsaffären som helhet, hjälpa till att skapa dialog och minska matsvinnet i livsmedelskedjan."

Jan Mattsson, affärschef på Martin & Servera

Hållbarhetstrappan är en rekommendation som är till för att skapa rimlig balans i kraven på återstående hållbarhetstid vid leverans och förhoppningen är branschen ska komma bort ifrån, de många gånger slentrianmässiga, 1/3- och 2/3-principerna. Det är hållbarhetskrav som inte tar hänsyn till praktiska förutsättningar.

 

”Alla sidor upplever att vi med hållbarhetstrappan hittat nivåer som är rimliga och som gynnar den offentliga livsmedelsaffären som helhet”, säger Anna Svartsjö, livsmedelscontroller på Kostenheten i Södertälje och sammankallande i Kost & Närings fokusgrupp Upphandling.

 

”Vi på mottagarsidan ser att våra kök fortsatt kommer att klara hållbarhetstiderna med god marginal. Grossisterna kan minska sin lagerhållning och producenterna kommer slippa slänga fullgoda produkter, som trots lång återstående hållbarhetstid inte kan levereras på grund av onödigt högt ställda krav”, fortsätter Anna.

 

”Hållbarhetstrappan är bra och förenklar kommunikationen med kunderna. Nu kan vi ha en dialog om variationer i hur lång hållbarhet som ska vara kvar vid leverans. Det är olika viktigt för olika känsliga produkter. Diskussionerna i gruppen har ökat kunskapen om hur matsvinn uppstår genom hela livsmedelskedjan”, säger Jan.

Läs mer 

På kostochnaring.se kan du läsa mer om hållbarhetstrappan och den nya branschöverenskommelsen.

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Mer hållbara tillsammans

Tillsammans kan vi göra mer skillnad för en hållbar framtid.
Tillsammans med dig kan vi vara en förändrande kraft för hela restaurangbranschen. Vi ställer höga krav på produkterna, arbetar med att minska matsvinnet och samarbetar för hållbara transporter. Du kan känna dig trygg med det du serverar dina gäster, oavsett hur dina målsättningar ser ut. Det ska vara enkelt att göra hållbara val. Det är egentligen ganska självklart: många små steg blir ett jättekliv. Mer hållbara tillsammans helt enkelt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.