Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Leveransavisering och märkning – ny lösning för kunder med kommunal distributionscentral

Martin & Servera har, i samarbete med kunder, utvecklat en lösning för att möta behoven vad gäller märkning, avisering och spårbarhet hos kunder med kommunalt samordnad varudistribution.

Digitala och effektiva processer för avisering, etiketter och märkning 

Vissa av Sveriges kommuner har valt att arbeta med samordnad varudistribution där en kommunal distributionscentral tar emot varor från olika leverantörer som sedan samlastas för vidare transport ut till kund.

Kommunerna önskar på så sätt reducera utsläpp och minska på antalet tunga fordon på vägarna, inte minst i centrala delar av städerna. Man vill också öppna upp för att fler lokala producenter får möjlighet att leverera varor till den offentliga marknaden.

- Vi håller inte med om att kommunalt samordnad varudistribution är den enda vägen för att nå dessa mål, säger Stefan Calrell, försäljningsdirektör offentlig marknad på Martin & Servera. Många av de önskade effekterna går också att uppnå genom dialog och samarbete med kommunens huvudgrossist av livsmedel.

- Vi tar gärna ett samtal med ansvariga i en kommun för att se hur vi kan hjälpa till med att minska utsläppen, skapa en trygg trafikmiljö och öka lokala produkter på skoltallriken, säger Stefan Calrell.

Kundernas behov styr

Det är samtidigt viktigt att möta de önskemål och behov som Martin & Serveras kunder på den offentliga marknaden har. För oss betyder kommunalt samordnad varudistribution att vi, i stället för att leverera till många olika lastkajer, får lossa godset för en hel kommun på ett ställe. Det ställer andra krav eftersom godset levereras till en mottagare, men sedan ska delas och spridas vidare till flera andra mottagare av en annan distributör. Nu kommer ett ökat antal skallkrav vad gäller etiketter, märkning, avisering och spårbarhet kopplat till just kommunala distributionscentraler.

Ny digital lösning

- Där vi tidigare hanterat dessa processer manuellt – och dessutom på olika sätt från kund till kund – måste vi nu hitta ett mer effektivt sätt att jobba, säger Stefan Calrell.

Därför har Martin & Servera en systemlösning som gör det möjligt att digitalisera och kundanpassa kraven från kommunala distributionscentraler. Den nya lösningen gör att kunderna själva kan bestämma vilken information de vill ha på etiketterna, även om det självklart finns tvingande information som grossisten måsta ha med. Lösningen tillgodoser också krav på digital avisering till distributionscentralen – med samlad transportinformation för hela sändningen men även uppdelad på de skolor, förskolor och vårdenheter som är de slutliga mottagarna av varorna. 

- Det är också viktigt att veta att lösningen har utvecklats med utgångspunkt från SFTI:s rekommendationer för e-handelsprocesser på den offentliga marknaden. Vi hoppas naturligtvis att det här blir branschstandard, avslutar Stefan Calrell.

Kunder med i utvecklingen

En viktig framgångsfaktor har varit projektets referensgrupp, som bland annat bestod av representanter från upphandlande myndigheter med erfarenhet av kommunalt samordnad varudistribution (Södertörn, Widrikssons Logistik, som samdistribuerar på uppdrag av Södertörn samt Halmstad).

– Kunderna har varit med i utvecklingen av ny funktionalitet hos oss. Det har varit en givande dialog. Vi har fått insikter om vad som är viktigt för dem, och vi har kunnat förklara hur vårt dagliga arbete påverkas av olika krav, säger Stefan Calrell.

Läs mer om Martin & Serveras transporter

Inspiration

Samordnad varudistribution är Martin & Serveras vardag

Att samordna leveranser, och därmed reducera både kostnader och koldioxidutsläpp, är Martin & Serveras vardag. Vi transporterar varor till skolor, äldreboenden och sjukhus i offentlig verksamhet, men också till restauranger, caféer och företag på den privata marknaden.
Logistik

Hållbarhet i fokus

Hållbarhetsfrågorna engagerar oss och finns alltid med när vi planerar och prioriterar. Energieffektiv verksamhet, smart ruttplanering, teknikens nya möjligheter och att sträva mot ett så litet klimatavtryck som möjligt är frågor vi lever med varje dag.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.